عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 432

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور اصلاح ارقام مهم انگور دیم منطقه با بررسی، مطالعه بوته‌های سلکسیون شده سالهای گذشته و انجام یادداشت برداریهای لازم در سالجاری کلونهای Kh62, Kh49, Kh24, Kh27, Kh22, Kh23, Kh16, Kh12 از انگور دیم حوشنا و منطقه بنه و کلونهای Sl77, Sl31, Sl22, Sl21, Sl16, Sl15 بعنوان کلونهای برتر و پرباره ارقام انگور سیاوه سلکسیون دشند. در خاتمه مرحله اول برای معرفی کلونهای نهائی، متوسط عملکرد سه ساله و در نهایت کلونهای Kh16, Kh29, Kh13, Kh12 مورد ارزیابی قرار گرفت . Kh26, Kh27, Kh49 از انگ ...

بمنظور تعیین بهترین تاریخ برداشت انگور بیدانه در قزوین به جهت دستیابی به کشمشی یکنواخت در رنگ و اندازه، با طعم و بافتی مطلوب و بالاترین تولید تاریخهای برداشت به فواصل 10 روز یعنی 31 مرداد، 10، 20، 30 شهریور و 10 مهر در چهار تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در یکی از باغات منطقه تاکستان اعمال شد. در هر تیمار 4 بوته در نظر گرفته شد و برداشت از دو بوته وسطی انجام گرفت. بنابر این در هر تکرار 20=5×4 بوته و در کل 80=4×20 بوته بررسی شد. در هر تاریخ برداشت صفات مورد نظر و عملکرد ...

در طی فرآیند حمل‌و‌نقل، ارتعاشات اثر قابل توجهی بر روی صدمات وارده بر محصولات کشاورزی مانند انگور دارد. از این رو در این پژوهش ریزش انگور سفید بی‌دانه در شرایط حمل‌و‌نقل جاده‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای اعمال ارتعاش از دستگاه شبیه‌ساز ارتعاش، موجود در گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه استفاده شد. از دو سطح پرتکرار شتاب و فرکانس، در کف کامیون حمل میوه در جاده‌های ایران، برای شبیه-سازی شرایط ارتعاشی جاده استفاده شد. ابتدا نمونه‌ها (رقم سفید بی‌دانه) از باغات انگور تهی ...

به منظور تعیین نیاز غذائی انگور رقم سرخ فخری آزمایشی با سطوح صفر، 50، 100 گرم ازت خالص برای هر درخت از منبع کودی اوره و صفر، 30 و 60 گرم P2O5 برای هر درخت از منبع کودی سوپرفسفات تریپل و صفر، 25 و 50 گرم K2O برای هر درخت از منبع کودی سولفات پتاسیم و همچنین دو سطح صفر و 25 تن در هکتار کود حیوانی پوسیده در سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد، با توجه به اینکه آنالیزهای آماری طرح و همچنین سایر آنالیزهای شیمیائی نمونه گیاهی، میوه (تجزیه کیفی) و خاک تا زمان تهیه گزارش آماده نب ...

بمظور بررسی مقاومت برخی از ارقام انگور در مقابل سرما، آزمایش‌هایی در سال 1372 بر روی پنج رقم انگور بنامهای داش‌قره، خلیلی، حسینی، انگور بیدانه سفید و صاحبی درتاکستانهای اطراف ارومیه انجام شد. بررسی مقاومت جوانه‌های این ارقام در ماههای بین آبان تا اسفند در سرمای -20 درجه سانتیگراد بمدت 48 ساعت صورت گرفت . برای این منظور دمای جوانه‌ها از صفر تا -20 درجه سانتیگراد بطور تدریجی به میزان 5 درجه سانتیگراد در ساعت کاهش داده شد. نتایج حاصل نشان دادند که درجه مقاومت جوانه‌های ارقام در ...

هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از ضایعات انگور ، اصلاح و بهبود روش تهیه شیره انگور و تولید محصول یکنواخت و استاندارد و احیای یک محصول بومی منطقه می باشد. این طرح با استفاده از آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی اجرا گردید. نمونه های انگور از منطقه امامزاده در ارومیه تهیه و شیره خام توسط فشردن استخراج شد. در یک سری از نمونه ها برای گرفتن اسیدیته و مواد معلق و موادی که باعث تیرگی شیره انگور می گردد از خاک رس سنتی و در سری دیگر برای خنثی کردن اسیدیته از کربنات ک ...

کرم خوشه‌خوار انگور یکی از آفات این گیاه است و خسارات زیادی را به جوانه و حبه‌های انگور وارد می‌کند. لارو این پروانه در ابتدا که انگور در حالت گل است به جوانه‌ها حمله می‌کند و بعد از آنکه گلها به غوره‌ها تبدیل شدند آنها را نیز از بین می‌برد. در مرحله رسیدن حبه‌های انگور نیز به آنها حمله کرده و باعث از بین رفتن آنها میشود. برای مبارزه با این آفت تابستانها در طول سال چندین نوبت سمپاشی می‌شوند که خصوصا سمپاشی آخر چون مصادف با برداشت میوه است شدیدا مضر می‌باشد و آثار س ...

جهرم و قيروکارزين از شهرستانهاي واقع در مناطق نيمه گرمسيري استان فارس مي باشند. به دليل زودرسي ميوه انگور ياقوتي و نوبرانه بودن و در نهايت ارزش بالاي آن در بازار ميوه، کشت و پرورش اين رقم در اين مناطق به صورت باغات مدرن انگور با سيستم آبياري قطره اي توسعه پيدا کرده است. در اين باغات آبياري مفرط و بيش از نياز واقعي گياه منجر به رشد رويشي مفر ط بوته هاي انگور، شيوع بيماري هاي قارچي ميوه در مرحله برداشت و کاهش عملکرد و در نهايت اتلاف منابع آبي مي شود. لذا به منظور تعيين مقدار م ...
نمایه ها:
انگور | 
انگور | 
فارس  | 

میوه انگور نسبت به سایر میوه‌ها در دنیا به مقدار بیشتری تولید می‌شود. سطح زیرکشت این محصول در حدود ده میلیون هکتار است . قسمت اعظم کشت انگور در اروپا است . سطح زیر کشت آن در ایران حدود 230000 هکتار است که 19 درصد کل باغ‌های کشور را تشکیل می‌دهد. به دلیل عدم استفاده از شیوه‌های نوین تاکداری در ایران، متوسط عملکرد تولید این میوه در تاکستان‌ها بسیار پائین و هزینه نگهداری و تولید میوه بسیار بالاست . لذا برای رفع این مشکلات و افزایش کمیت و کیفیت میوه انگور، لازم است که عملیات تاکد ...