عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انگور از مهمترین میوه های دنیاست که به صورت تازه‌خوری، خشک شده (کشمش‌ها)، آب میوه تازه و دیگر محصولات ثانویه در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیفیت انگورهای تازه خوری و زمان رسیدن آنها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی انگورها، شاخص های خوبی برای کیفیت میوه هستند. در راستای افزایش کیفیت انگورهای تازه خوری، تاثیر اتفان و متیل جاسمونات روی خصوصیات کیفی و زمان رسیدن انگور دو رقم بیدانه قرمز و صاحبی قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت. این ...

از دست دادن آب و پوسیدگی های قارچی مهمترین عوامل محدود کننده عمر انبارمانی حبه‌های انگور هستند. در این پژوهش، اثر پوشش پلاستیکی آغشته به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در کنترل پوسیدگی پس از برداشت و افزایش عمر انبارمانی سه رقم انگور تازه خوری (سفید بی دانه، قزل اوزوم و ریش بابا) ارزیابی شد. خوشه های یکنواخت و عاری از هرگونه بیماری و آسیب فیزیکی با استفاده از پوشش پلی اتیلن آغشته به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و بدون نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (شاهد) بسته بندی شدند. سپس خوشه ها به ...

ویروس ای مو (Grapevine virus A, GVA) یکی از ویروس های مهم بیماری زای انگور است که از سراسر جهان و مناطق مختلف کشت این محصول در ایران گزارش شده است. در گیاهانی مانند مو که به طریقه رویشی ازدیاد می یابند، آلودگی به راحتی از طریق پایه مادری به نسل های بعدی منتقل می شود. بنابراین ایجاد ژرم پلاسم عاری از ویروس به منظور تولید گیاهان مادری سالم از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق روش های کرایوتراپی (Cryotherapy) و الکتروتراپی برای حذف GVA به کار گرفته شد و کارآیی آنها مقایسه گ ...

انگور (Vitis vinifera L.) یکی از مهمترین درختان ریز میوه در دنیا است که از دیر باز مورد استفاده بشر قرار می گیرد. درخت انگور از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت و به علت تنوع مصرف میوه و داشتن متابولیت های ثانویه جایگاه خاصی در تجارت جهانی دارد. درخت انگور گیاهی چوبی ، دائمی و کم و بیش سازگار با مناطق مختلف آب و هوایی است. درخت انگور در طول چرخه زندگی در معرض انواع تنش های محیطی به خصوص خشکی ناشی از کمبود آب قرار می گیرد و از طریق بیان ژن ها و تغیر در مسیرهای متابولیکی، رشد و نمو ...

تیوردوکسین ها (Trxs) پروتئین های کوچکی هستند که به فراوانی در تمام موجودات زنده از پروکاریوت ها تا یوکاریوت های عالی یافت می شوند. آنها از طریق دو اسید آمینه سیستئین موجود در جایگاه فعالشان در واکنش های تیول- دی سولفید شرکت کرده و قادر به احیاء پیوندهای دی سولفید در پروتئین های هدف می باشند. تیوردوکسین ها براساس ساختارهای اولیه پروتئینی و نحوه قرارگیری در اندامک های سلولی، به گروه ها و زیر گروه های مختلفی تقسیم بندی شده و نقش های مهم و کلیدی را در جنبه های مختلف متابولیسم سلو ...

کمبود آهن که به‌صورت کلروز در برگ‌های جوان بروز می‌نماید به‌عنوان یکی از نارسایی‌های مهم تغذیه‌ای در گیاهان کاشته شده در خاک‌های آهکی مطرح است و به شدت عملکرد و کیفیت محصول آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از محصولات کشاورزی در سراسر جهان، مخصوصاً در آب و هوای خشک و نیمه خشک، از کمبود آهن رنج می‌برند، که این کمبود ناشی از حضور یون بی‌کربنات در آب آبیاری یا محلول خاک است. با توجه به اینکه غلظت یون بی‌کربنات در محیط کشت از فاکتورهای موثر بر رشد گیاهان زراعی و باغی به شمار ...

امروزه محصول انگور به عنوان منبع غذایی بسیار مهم‌، یکی از اقتصادی‌ترین محصولات در سطح جهان بشمار می‌رود‌. با توجه به سیاست‌گذاری‌های دولت در امر استفاده‌ی بهینه از منابع و همچنین با توجه به اقتصادی بودن محصول انگور‌، در این پژوهش به امکان‌سنجی اراضی مستعد شهرستان مشگین‌شهر جهت کشت انگور پرداخته شد‌. داده‌های مورد مطالعه در این تحقیق عناصر و عوامل اقلیمی مورد نیاز برای رشد و نمو انگور بودند که عبارتند از میانگین دما و مجموع بارش مراحل: 1- گریه‌ی مو و رشد جوانه‌ها (اسفند و فرو ...

ناهنجاری فیزیولوژیکی مرگ جوانه ی اولیه (primary bud necrosis) یکی از مشکلات مهم در تاکستان ها می باشد که موجب کاهش عملکرد می گردد. پژوهش حاضر به منظور روشن شدن این مشکل بحرانی، در منطقه سی سخت از سال 1384به مدت 4 سال انجام گرفت. آزمایش ها شامل مطالعه: الف) تعیین زمان گل انگیزی از طریق حذف برگ و حلقه برداری، ب) تعیین میزان نیاز سرمایی در دمای 2 درجه سلسیوس از صفر تا 1000 ساعت، پ) ارزیابی توزیع و پراکندگی ناهنجاری در ارتباط با دوره خفتگی، قطر شاخه و موقعیت گره، ت) بررسی مقاومت ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی انگورهای سیستان DNA ژنومی بوسیله مارکرهای ریزماهواره آنالیز شدند. ژنوتیپ های مورد مطالعه واریته های جمع شده در مرکز تحقیقات کشاورزی زابل بودند. نمونه ها جمع آوری شده و در دمای C°80- نگهداری شدند. 35 نمونه با 12 مارکر ریزماهواره آنالیز شده و محصولات PCR روی ژل پلی اکریلامید جداسازی شدند. حضور یا عدم حضور محصولاتPCR به صورت صفر و یک برای آنالیز بیشتر اسکور بندی شد. از 12 مارکر ریزماهواره استفاده شده، 4 مارکر مونومورفی نشان دادند و پرایمرهای باقیماند ...