عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت انگل روده ای در بهداشت فردی و اجتماعی و نقش عرضه کنندگان مواد غذایی در انتشار آنها و نیز با توجه به شیوع متفاوت آلودگی در مناطق مختلف کشور و عدم آگاهی از میزان آلودگی در شهرستان سنندج، مطالعه حاضر در سال 1376 در این شهرستان انجام پذیرفت. 252 مرد و 8 زن مورد مطالعه قرارگرفتند. میانگین سنی شرکت کنندگان 79/15+-17/40 سال بود و آلودگی در 8/33% افراد مورد مطالعه گزارش گردید. شایعترین انگلهای آلوده کننده عبارت بودند از : آسکاریس (5/23% )، ژیاردیا (8/5% )، آنتاموبا ه ...

آلودگی به کرمهای قلابدار یکی از شایعترین بیماریهای انگل روده‌ای انسان بعد از آسکاریس در کشورهای جهان سوم و همچنین در ایران به شمار می‌آید. هدف از این بررسی، مطالعه فراوانی کرم‌های قلابدار در شهرستان بابل و حومه و مقایسه دو روش آزمایشگاهی فلوتاسیون موردان و فرمل‌اتر می‌باشد. در این پژوهش مجموعا 1950 نمونه مدفوع به طور تصادفی جمع‌آوری شد که 1100 نمونه در روستاهای اطراف بابل و 850 نمونه در شهرهای بابل و امیرکلا بوده است . نمونه‌های جمع‌آوری شده با روش رسوبی فرمالین اتر و فلوتاسی ...

بررسی تنوع آلودگی به انگل‌های روده‌ای در 7 منطقه از شهرستان سبزوار اجرا می‌شود. بدین ترتیب که عمل نمونه‌گیری در چهار فصل پاییز، زمستان، بهار و تابستان انجام می‌شود و انتخاب نمونه‌ها به صورت تصادفی از خانواده‌هایی با گروه‌های سنی و شغلی متفاوت صورت می‌گیرد مشخصات نمونه به صورت میکروسکوپی و ماکروسکوپی بررسی می‌شودو به طور روزانه مورد آزمایش قرار نمی‌گیرد. نتایج به دست آمده تجزیه و تحلیل آماری می‌گردد و در اختیار برنامه‌ریزانی قرار می‌گیرد که در زمینه کنترل و پیشگیری از ...

با توجه به شرایط ناشی از مهاجرت افاغنه به ایران، شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و مهاجرت معاودین عراقی، وضعیت اقلیمی شهر اصفهان و فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر هر کدام از گروههای مذکور و تبعات بهداشتی آن، لازم بود پیرامون وضع انگلهای روده‌ای و مقایسه آن در جمعیتهای فوق‌الذکر مطالعه‌ای انجام گیرد. طی یکسال (1372-1373) با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 2047 نمونه مدفوع (1047 نمونه از افاغنه، 5 نمونه از معاودین عراقی و 500 نمونه از مردم حومه شهر اصفهان) گرفته و به روش تغلیظ ...

آلودگی به انگلهای روده ای در تمامی جوامع یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت و بهداشت انسان است و مطالعات اپیدمیولوژیک اولین گام در جهت پیشگیری و کنترل انواع آلودگیها بویژه آلودگیهای انگلی می باشد و چون این مطالعه و بررسی قبلا در شهرستان ساری انجام نشده بود این عنوان انتخاب شد. همچنین میزان آلودگی به انگلهای روده ای و ارتباط آن با ائوزینوفیلی خون محیطی بررسی گردید. ائوزینوفیلی اغلب اوقات اهمیتی ویژه در مشکوک شدن به عفونت انگلی دارد در عفونتهای ناشی از کرمهای انگلی(هلمنت ها) ...

در سال گذشته 1373 مناطق 1،2،5،7،8 شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت . که جمعا 948 نفر آزمایش مدفوع شده که جمعا 27 درصد آنها آلوده به انگل‌های زیر بوده‌اند. آسکاریس 15 درصد، ژیاردیا 9/5 درصد، همنولیپیس نانا 0/5 درصد داروی مصرفی برای درمان مبندازول بوده و ارزشیابی و تعقیب درمان در دست اجراست . ...
نمایه ها:
درمان | 
کارگر | 

تک یاخته بلاستوسیستیس هومینس از گذشته‌ها به عنوان تک‌یاخته‌ای غیربیماریزا شناخته می‌شده ولی به سالهای اخیر رابطه اتیولوژیک آن را با بعضی علائم و ناراحتیهای گوارشی و غیرگوارشی گزارش نموده‌اند هدف طرح متمرکز روی دو مساله می‌باشد: -1 آیا تک یاخته مذکور بیماریزا می‌باشد یا خیر؟ -2 آیا تجویز دارو جهت کسانی که علائم بیماری گوارشی از خود نشان می‌دهند مقرون به صرفه می‌باشد یا خیر؟ مقدمات انجام طرح انجام شده و حتی چند هفته به نمونه‌گیری در بیمارستان سینا پرداخته شد ولی به دلیل بعضی مش ...

انگل های روده ای دارای انتشار جهانی و به عنوان مهم ترین مشکل بهداشتی و اقتصادی در اغلب نقاط دنیا می باشند، به طوری که می توان گفت هیچ نقطه ای از دنیا را نمی توان یافت که گرفتار چند نوع بیماری های انگلی نباشد. به منظور ارزیابی وضعیت آلودگی انگلی کودکان زیر دو سال مناطق شهری شهرستان سمنان در سال 76-75، از 359 کودک زیر دو سالی که به همراه مادرانشان به مراکز بهداشتی شهری شهرستان مراجعه نمودند، در سه روز متوالی نمونه مدفوع تهیه و به سه روش فرمالین- اتر، مستقیم و رنگ آمیزی با تیونی ...
نمایه ها:
کودک | 
سمنان | 

به لحاظ اهمیتی که شیوع انگل های روده ای در ایجاد بیماری و وضعیت بهداشتی یک جامعه دارد و با توجه به مطالعات قبلی که میزان شیوع بالای انگل های روده ای به خصوص کرم های انگلی را در اصفهان نشان داده است، ضرورت انجام این بررسی احساس گردید. در این مطالعه مقطعی (Cross-sectional) تعداد 1560 نفر از دانش آموزان با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و ضمن ثبت متغیرهایی از قبیل سن، جنس و ناحیه آموزشی، نمونه مدفوع آنها به آزمایشگاه ارسال گردید. نمونه ها پس از بررسی شکل ظاهری، به روش مستقی ...