عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 388

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق که با روش کمی به انجام رسیده است به دنبال بررسی برداشت زبان آموزان از یادگیری مستقل در رابطه با میزان مهارت،انگیزه و جنسیت در محیط آموزش زبان انگلیسی می باشد.در تحقیق حاضر 137 زبان آموز بزرگسال از کانون زبان ایران مرکز شیراز ودانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز شرکت کردند. برای مشخص کردن سطح مهارت این افراد یک آزمون تعیین سطح برگزار شد. سپس دو پرسشنامه بین آنها توزیع گردید تا نظرات خود را درج کنند. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان مهارت و همچنین جنسیت زبان آموزان تاثیری ...

در حیطه آموزش زبان دوم یا زبان خارجی ، چگونگی برخورد با خطای زبان آموزان در کلاس ، مسئله ای است که برای مدتها مورد بحث بوده است .دیدگاه ها نسبت به کاربرد تکنیکهای برخورد با خطا به شکلهای متفاوتی در نظر یه ها و رویکردهای فراگیری زبان دوم مطرح شده است به ویژه بعد از شکوفایی رویکردهای ارتباطی بر روانی کلام و بیان معنا تقریبا تا حد رد کامل لزوم تصحیح خطای زبان آموزان در کلاس زبان تاکید شده است با وجود این ، تعداد فزاینده ای از محققین و معلمین کم کم به ارزیابی دوباره نقش برخورد با ...

این تحقیق تلاشی در فعال‌کردن دانش لغوی غیرفعال از‌طریق توجه‌دهندگی و بررسی تأثیر جمله‌نویسی به عنوان فعالیت پس‌توجه‌دهنده بر تقویت تأثیر توجه‌دهندگی است. چهل‌و‌دو دانشجوی زبان انگلیسی سطح متوسط به‌بالای بزرگسال خانم ایرانی از ٢ کلاس موجود، در دو گروه هم‌سطح در دانشگاه الزهرا انتخاب‌شدند. آنها در تحقیقی شرکت‌کردند که در آن توجه‌دهندگی کلماتی که تولید آنها به‌آسانی فهمیدن آنها نبود، از‌طریق علامت‌زدن آن کلمات در یک متن خواندن انجام‌‌شد. سپس، شرکت‌کنندگان در یک فرآیند ٤ هفتگی جم ...

در طول فرایند خواندن زبان آموزان گاهی از راهبردهای نامناسبی برای درک مطلب استفاده میکنند و بعضی عوامل بر استفاده آنها از این راهبردها تاثیر میگذارد که شاید تفکر انتقادی یکی از این عوامل باشد. هدف پایان نامه حاضر بررسی راهبردهایی 1 است که زبان آموزان ایرانی، در حین خواندن متون انگلیسی، بیشتر استفاده می کنند و اینکه آیا بین تفکر انتقادی 2 آنها و استفاده آنان از راهبردهای خواندن 3 هیچ گونه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. یافتن یک تفاوت معنادار بین تفکر انتقادی زبان آموزان د ...

این تحقیق تلاشی بود در جهت بررسی اینکه آیا آموزش دوراهبرد بیان مجدد شفاهی و خلاصه نویسی تاثیری برتوانایی درک مطلب فراگیران ایرانی که انگلیسی به عنوان زبان خارجه آنهاست دارد یا خیر. این تحقیق بر روی دانش جویان متوسط به بالا در آموزشگاه زبان گویش در شاهرود صورت گرفت. جهت دستیابی به هدف این تحقیق ,محقق 120 دانشجو را انتخاب کرد که با یک آزمون جامع انگلیسی به نام سلت به 90 دانشجوی همسان کاهش پیدا کردند.سپس دانشجویان به صورت تصادفی به دوگروه آزمایش ویک گروه کنترل تقسیم بندی شدند. د ...

در دو دهه اخیر توجه قابل توجهی نسبت به نقش تفاوت های فردی در یادگیری بوجود آمده است . این علاقمندی فراگیر بین المللی قویاً توسط نظریه هوش های چندگانه گاردنر (Gardner) مبنی بر وجود هشت گونه هوش که تفاوت هایی را در نحوه انجام نقش ها و طریقه یادگیری پدید می آورند تشدید شده است . این رویکرد نوین در رابطه با هوش با تأکید ویژه بر متغیرهای مربوط به یادگیرندگان در زبان آموزی بخصوص در حیطه یادگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی مورد استقبال فراوان قرار گرفته است . هوش فضایی ک ...

پژوهش حاضر به بررسی چهار هدف می پردازد. اولین هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین راهبردهای حافظه و میزان لغت در میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می باشد. این تحقیق همچنین سعی دارد تا وجود رابطه ی بین استفاده از راهبرد حافظه و مهارت درک مطلب زبان انگلیسی در فراگیران را مورد بررسی قرار دهد. وجود یا عدم وجود اختلاف معنادار دراستفاده از راهبردهای حافظه بین زبان اموزان دختر وپسرایرانی هدف دیگر این پژوهش میباشد. به علاوه این تحقیق سعی دارد راهبرد حافظه ای که بیشتر ...

تحقیق حاضر نقش استفاده از کار گروهی دو نفره و زبان اول فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را مورد بررسی قرار داده است. در حال حاضر استفاده از روشها و تکنیکهایی که تعامل زبانی را در کلاسهای زبان افزایش می دهند مورد توجه زیادی قرار دارد. یکی از این روشها استفاده از کار گروهی به خصوص کار گروهی دو نفره می باشد. اما در محیط یادگیری که زبان آموزان همگی یک زبان اول مشترک را صحبت می کنند استفاده از کار گروهی دو نفره مورد استقبال م ...

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): علیرغم اهمیت خاصی که جنبه های فرهنگی زبان خارجی در آموزش آن زبان به خود اختصاص می دهند، به نظر می رسد این جنبه های مهم در آموزش زبان خارجی مورد غفلت قرار گرفته اند که نتیجه آن زبان آموزانی هستند که ممکن است به لحاظ دستور زبان و دامنه لغت در سطح قابل قبولی باشند اما در تعاملات بین فرهنگی بعنوان جزء لا ینفک زندگی در عصر حاضر عموما دچار مشکلات عدیده ای می گردند که بعضا لاینحل می باشند.لذا به نظر می رسد با بذل توجه در خور به توان ...