عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی به انگلهای روده‌ای یکی از شایعترین بیماریهای انسان در کشورهای جهان و از جمله ایران می‌باشد. هدف از این تحقیق، مطالعه شیوع انگلهای روده‌ای در منطقه دولت‌آباد شهر ری بوده است . در این مطالعه روی 603 نفر آزمایش مدفوع به روش رسوبی فرمالین - اتر و تعداد 972 نفر آزمایش چسب اسکاچ انجام شد که درصد آلودگی انگلهای روده‌ای اعم از کرم و تک یاخته بشرح زیر می‌باشد : اکسیور 37ˆ13 درصد آسکاریس لومبریکوئیدس 33ˆ0 درصد ...

نمونه مدفوع 789 نفر افغانی مراجعه کننده به مرکز مدیریت افاغنه در شهر کرمان از فصل بهار لغایت پائیز 1992 جمع‌آوری و با روش رسوبی فرمالین - اتر مورد آزمایش قرار گرفت . در مجموع میزان شیوع انگلهای روده‌ای 7ˆ23 درصد بود. انگلهای شایع به ترتیب عبارت بودند از ژیاردیا لامبلیا 2ˆ15 درصد ، هیمینولپسیس نانا 2ˆ5 درصد ، آنتامیباهیستولیتیکا 5ˆ2 درصد و آسکاریس لومبریکوئیدیس 8ˆ0 درصد. هیچگونه اختلاف معنی‌داری بین میزان شیوع انگلها در جنس مذکر و مونث مشاهده نشد. ...

تعداد 150 نمونه مدفوع تازه از کودکان سنین زیر 6 سال مبتلا به اسهال در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و شماره 1 دانشکده پزشکی شهر کرمان در تابستان 1370 مورد بررسی قرار گرفت . بجز یک مورد آنتامیباهیستولیتیکا ، ژیاردیالامبلیا تنها انگل روده‌ای بود که در این مطالعه مشاهده شد. میزان شیوع ژیاردیا در سنین صفر تا دو سالگی حداقل 1ˆ3 درصد ، در 3 تا 4 سالگی حداکثر 6ˆ23 و در 5 تا 6 سالگی متوسط 3ˆ13 درصد بود. هیچگونه اختلاف معنی‌داری بین دختران و پسران مبتلا به ژیاردیازیس مشاهده نشد ، در ص ...
 
باتوجه به اینکه منطقه جزو مناطق محروم است و از نظر بهداشتی در سطح پائینی می‌باشد ، بنظر می‌رسد که آلودگیهای انگلی در این منطقه از شیوع بالایی برخوردار باشد لذا این ضرورت احساس می‌گردد که بمنظور آگاهی از وضع منطقه از نظر آلودگیهای انگلی دستگاه گوارش یک بررسی اولیه انجام گیرد. بدین منظور از یک جامعه ده‌هزارنفری در روستاهای اطراف ایرانشهر ، تعداد 1000 نمونه در سنین مختلف بطریق راندم گرفته می‌شود که بوسیله روش فرمل اترکنسانتراسیون تک یاخته‌ها و کرمهای انگل دستگاه گوارش مورد بررسی ...
نمایه ها:
  
انگلهای روده ای بخش عمده ای از عوامل عفونت دستگاه گوارش درانسان می باشند که روزانه عده زیادی ازافراد را گرفتار میکنند درمنطقه سیستان وبلوچستان وازجمله زاهدان که ازسطح بهداشتی مناسبی برخوردار نیستند بنظر میرسد که انگلهای روده ای یکی از مشکلات اصلی مردم می باشند و هرروز عده زیادی ازمردم بخصوص کودکان راروزانه مراکز بهداشتی درمانی می نماید.لذا مطالعه ای که درمورد روشن نمودن شیوع آلودگی و چگونگی انتشار بیماری انگلی درمدارس لازم بنظر میرسد.هدف ازاجرای این طرح بررسی بیماریهای انگلی ...

برای مشخص‌کردن شیوع آلودگی به انگلهای روده‌ای در شهر کرمان ، جمعا" 1280 پسر و دختر 1 تا 12 ساله ، از مناطق مختلف شهر کرمان ، با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای و با روش تغلیظ فرمالین - اتر مورد آزمایش قرار گرفتند. از این افراد 384 نفر به انگلهای روده‌ای مبتلا بودند که 238 نفر به تک‌یاخته‌ها و 56 نفر به کرمهای روده‌ای آلوده بودند. شایعترین انگلهای بیماریزا به ترتیب فراوانی ، ژیاردیالامبلیا ، هیمنولپیس نانا ، آنتامیباهیستولیتیکا ، اکسیور و آسکاریس بودند. علاوه بر انگلهای بیماریزا ، ...