عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 660

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این رساله "سیاست انگلستان در انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوی" است . اهمیت این موضوع در تاریخ معاصر ایران اگر چه به ظاهر جای بحث ندارد ولی متاسفانه بطور اساسی و استنادی ریشه‌یابی نشده است . بررسی و شناخت تاریخ روابط ایران و انگلیس تنها راه حل نیست بلکه تعمق در مسائل جهانی، اروپایی و منطقه‌ای در این دوره بسیار مهم است . سیاست سنتی انگلستان در ایران که پس از دوره صفوی برای کسب منافع تجاری بوجود آمد راه نفوذ و رقابت قدرتهای برتر آن زمان (انگلیس ، فرانسه و روسیه) را در ای ...

این مقاله ضمن مرور بر پایه‌های نظری برنامه‌ریزی استراتژیک ، چارچوب سلسله مراتبی مطلوبی را جهت دستیابی به تغییرات اقتصادی و اجتماعی ارایه می‌کند. مقایسه تطبیقی ما بین این چارچوب و نظام برنامه‌ریزی در انگلستان، نشان می‌دهد که نظام اخیر از جهات متعدد ناقص است . مقاله بر نقشی که برنامه‌ریزی‌های ساختاری و محلی بازی می‌کنند متمرکز می‌شود. و به این امر که چگونه و چرا بسیاری از برنامه‌ریزان محلی موانع قانونی را با استفاده از مواد غیررسمی برنامه‌ریزی محلی برطرف می‌نمایند، می‌پردازد. د ...

پیرو موافقت مسوولیتن محترم دانشگاه مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی از اول تیر ماه 1379 به مدت سه ماه جهت انجام مطالعاتی پیرامون پیشگیری از جرم به دانشگاه کاردیف ‏‎(University of Wales,Caediff School of Social Sciences)‎‏ واقع در کشور انگلستان عزیمت به عمل آمد. پس از ورود به دانشگاه کاردیف، ضمن ملاقات با پروفسور بینون ‏‎(Professor Bynon)‎‏ رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یاد شده و معاون دانشکده پروفسور ریز ‏‎(Professor Rees)‎‏ مقدمات کار مطالعاتی اینجانب فراهم شد بلافاصله ب ...

سیاست مستعمراتی انگلستان، درطول قرن نوزدهم، در هند چنین اقتضا می‌کرد با ایران از حیث موقعیت جغرافیایی و دست داشتن به معابر هندوستان ، ارتباط و دوستی برقرار کند.روابط سیاسی دیپلماتیک باایران از زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار پایه گذاری شد. و با تأسیس سفارتخانه دائمی انگلستان در ایران، از سال1857م/1273ه.ق، به اوج رسید که خود نشانگر رویکرد دو کشور به گسترش سطح مناسبات بوده است. سفرای انگلیس با استفاده از ناکارآمدی نظام سیاسی قاجارو ضروریات سیاست منطقه ای بریتانیا از طریق برخی اقد ...

از نیمه دوم قرن هیجدهم، کمپانی هند شرقی انگلیس که یک شرکت تجاری بود؛ با پیروزی بر دیگر کمپانی های دول رقیب و در پی پیروزی در نبرد پلاسی در سال 1757 م. در بنگال به یک قدرت حکومتی و سیاسی تبدیل شد. از این به بعد به دلایلی چون فقدان یک قدرت برتر در شبه قاره تا سال 1857 م. کمپانی به تدریج همه شبه قاره هند را با شیوه های گوناگون به زیر سلطه خود برد. اما از زمانی که کمپانی به قدرت حکومتی در هند تبدیل شد؛ دولت انگلستان به دلایلی چون انقلاب صنعتی که اهمیت هند را برای آن دولت دو چندان ...

صنعت برق انگلستان از سال 1987 در کوران یک مرحله انتقال و تغییر قرار گرفته است که در سایر نقاط جهان بی‌سابقه است . در یک دوره زمانی اندک و چندساله، صنعت برق خصوصی‌سازی و بازسازی، در معرض رقابت قرار گرفته و این مرحله هنوز به پایان خود نرسیده است . ایجاد تاسیسات برق به مالکیت سرمایه‌گذاران در ماه مارس 1990 تنها آغاز یک دورهء انتقالی تغییربود که چند صباحی پس از مارس سال 1998 زمانی که رقابت جذب مشترکان کوچک مطرح می‌شود، به پایان خود نزدیک خواهد شد. ...

تعین میزان بروز و نوع اشتباهات در یک بیمارستان بزرگ اطفال در انگلستان در طول یک دوره پنجساله و معلوم کردن اینکه آیا برنامه‌های پیش‌گیری از خطا وقوع اشتباه را تحت تاثیر قرار می‌دهند یا خیر. ...

یکی از مهمترین راههای تحقق مردمسالاری ، انتخابات است که باید سالم و بدور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار گردد. امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات ، بر ضرورت نظارت بر انتخابات ، معترفندو کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم نموده اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رای مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 99 قانون اساسی ، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. اما چند و چون و کیفیت این نظارت از صراحت کافی برخوردار ...
نمایه ها:
ایران | 
کنترل | 

سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه ه ...