عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: آترواسکلروز یا سختی رگ‌ها، بیماری است که با رسوب لیپید بر روی دیواره داخلی برخی رگ‌ها مشخص می‌گردد و اولین علت مرگ در جوامع امروزی و اولین علت مخارج بهداشتی فرد را تشکیل میدهد.عوامل خطرمتعددی را برای ابتلا به بیماری آترواسکلروز مطرح می‌کنندکه از جمله این ریسک فاکتور‌ها بالا بودن سطح اسید اوریک سرم به عنوان فاکتوری التهابی میباشد. در مطالعه حاضر ارتباط سطح اسید اوریک سرم و شدت بیماری عروق کرونر در مراجعین انژیوگرافی بیمارستان شهید صدوقی یزد بررسی شد. مواد و روش‌ها: در ...
 
چکیده ندارد.