عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروسه آزمایشگاهی تهیه انوکسولون در بخش پایلوت انجام و محصول خالص بدست آمد. ...

از هیدرولیز عصاره پودر شیرین‌بیان (مربوط به کارخانه شیرین‌دارو شیراز) در محیط اسیدی انوکسولون خام بدست آمده که پس ازمراحل مختلف خالص‌سازی انوکسولون با خلوص 5ˆ98 درصد بدست می‌آید. ...

پس از تهیه و خالص‌سازی انوکسولون در مقیاس آزمایشگاهی مرحله استریفیکاسیون این ماده توسط انیدریدسوکسینیک در محیط پیریدین انجام شد و سپس توسط سدیم هیدروکساید ،ملح دی‌سریک این ماده تهیه گردید. ...

پروسه تهیه کربنوکسولون دی سدیم در مقیاس آزمایشگاهی پس از افزایش مقدار در بخش پایلوت به انجام خواهد رسید. طراحی وسایل موردنیاز برای تهیه دردست اقدام است . ...

Enoxolone از دسته شیرین بیان می باشد و فرمولاسیون آن خیلی شبیه کورتیزون است. در این مطالعه کلینیکی که به صورت دو سویه کور، تصادفی و کنترل شده انجام شده است، اثر Enoxolone موجود در خمیر دندان Arthrodont با غلظت 1 درصد بررسی می شود. 40 نفر از بیمارانی که دچار التهاب لثه بودند، انتخاب شدند و قرار شد روزی 2 بار به مدت 3 دقیقه دندان هایشان را مسواک بزنند و سپس لثه هر فک را نیز 1 دقیقه با انگشت اشاره ماساژ دهند. نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند و به گروه شاهد خمیر دندان Arthrodont حا ...
نمایه ها:
لثه | 
دهان | 
دندان |