عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 297

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با نگاه به فلسفه حج و اسرار تشریع آن در منابع مشترک همه مسلمانان این نکته آشکار می‌شود که حج دارای ابعاد جامع فردی و سیاسی- اجتماعی است. از سوی دیگر انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیتش که مبتنی بر دین جهانشمول اسلام است، انقلابیقابل صدوربه شمار می‌آید. یکی از کانون‌های مهمی که می‌تواند الگوی انقلاب اسلامی ایران را به جهان اسلام و کشورهای اسلامی منتقل نماید، فضای حج ابراهیمی است. مساله اصلی این پژوهش آن است که تبیین کند چه فرصت‌هایی در حج جهت صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی وجود ...

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ جهان است. این انقلاب، پایان دهنده دوران فرودستی و تحقیر شرق و دنیای اسلام در برابر استعمار و سلطه گری غرب و آغازگر عصر بیداری، خودباوری و بازگشت به خویشتن اسلامی مسلمانان بوده است. انقلاب اسلامی از انقلاب هایی است که حرکت و آثارش در چارچوب مرزهای یک کشور خلاصه نمی شود، بلکه دیدگاه فراملی دارد. به همین جهت بر روی ملت ها حساس است وتمایل به فراگیر شدن دارد. بنابراین بر جنبش های سیاسی معاصر تاثیر گذاشت ...

« نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران» عنوان تحقیق حاضر است .بر اساس چارچوب نظری تحقیق، زمانی که عناصر نا مناسب وارد یک نظام اجتماعی شوند تعادل آن نظام بر هم می خورد و با تعارضی که میان ساختار سیاسی و اجتماعی به وجود می آید رفتارهای جمعی اعتراضی آغاز می شود ، در این زمان باورها و ارزش های مورد پذیرش جامعه ، رفتارهای جمعی را به هم پیوند می زند که نتیجه آن شکل گیری رفتارهای جمعی معطوف به ارزش تحت یک رهبری واحد و حرکت جامعه به سمت دگرگونی بنیادین بر اساس ...

خاورمیانه یکی از مناطق بسیار حساس ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک جهان می باشد. در این منطقه، قدرت های فرامنطقه ای، دولت ها و احزاب، نقش کلیدی بر ثبات و نظم منطقه ای دارند. یکی از رویدادهای مهم منطقه اشغال نظامی افغانستان در تقارن زمانی با انقلاب اسلامی ایران در سوم دی ماه 1358 ه.ش می باشد. در این پژوهش این فرضیه مطرح گردید که پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1357 به عنوان یکی از عوامل مهم و شتابزا یا غیرمستقیم در اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ می باشد. در این راستا شوروی جهت دست یابی به ...

مطبوعات به عنوان یکی از رسانه های مهم خبری در بازتاب تحولات و وقایع جامعه و جهت‌دهی به آنها رسالت عظیمی بر دوش دارد. مطبوعات در شهرهای کردنشین مانند همه شهرهای ایران دارای فراز و نشیب هایی است که سرنوشت آن مستقیما به نوع حکومت و سردمداران آنها بستگی داشت. به طوریکه با گسترش آزادی، کیفیت وکمیت مطبوعات بالا می‌رفت و با وجود استبداد، مطبوعات دچار رکود و توقیف می شد. مطبوعات در شهرهای کردنشین مقارن با انقلاب مشروطه شروع به رشد و نمو کردند و در بیداری افکار مردم نقش مهمی ایفا نمو ...

این پژوهش ، با هدف بازشناسی توصیفی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران در باب حکومت دینی و نسبت سنجی آنها با اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) است .بعد از انقلاب در باب حکومت دینی دو گفتمان مهم تحت عنوان گفتمان حکومت اسلامی و گفتمان حکومت عرفی مسلمانان شکل گرفت که گفتمان حکومت اسلامی را نیز می توان به دو خرده گفتمان تحت عناوین خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منتخب مردم و خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منصوب ،طبقه بندی کرد که هریک درمورد نحوه ارتباط ...

انقلاب اسلامی که در سال 1357 به ثمر نشست تفاسیر و تبیین های متعدد را به دنبال داشت. برخی ریشه های اقتصادی برای آن جستجو می کردند و برخی دیگر عوامل فرهنگی را برجسته می ساختند. گاه عوامل داخلی مهم تلقی می شد و گاه تغییر و تحولات جهانی. یکی از نظراتی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و درعین حال در مورد انقلاب مطرح شده، این است که انقلاب ایران نتیجه برنامه توطئه گران خارجی برای ایران بوده است. البته لازم به ذکر است مشابه این دید در مورد حکومت پهلوی نیز وجود دارد. با این حال ...

در این پژوهش برآنیم اتفاقات و تغییرات تاثیرگذار بر نظام شهرسازی و شهرهای کشور را بررسی و مطالعه نماییم. دوره مورد بررسی فاصله انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران می باشد. مطالعات به طور کلی در سه دوره زمانی قاجاریه(پس از ناصرالدین شاه)، پهلوی اول و پهلوی دوم صورت گرفته است. با توجه متفاوت بودن رویکردها در دوره پهلوی دوم، این قسمت نیز به سه دوره مشخصِ از 1320 تا کودتا، از کودتا تا انقلاب سفید، و از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی ایران تقسیم شده است. پس از ارائه کلیات تحقیق در ...

حرم مطهر امام رضا (ع) نمادی از معماری دوره اسلامی است که آثار تزیینات معماری ، ده قرن اخیر را می‏توان بر بناهای آن مورد بحث و بررسی قرار داد.کاشی شاخص‏ترین عنصر تزئینی در معماری حرم‏ مطهر رضوی است که سابقة استفاده از آن به سدة پنجم هجری برمی‏گردد. این عنصر تزیینی با توجه به کاربری خاص بنا از طرحها و نقوش خاصی نیز پیروی می‏کند.این پایان نامه بر آن است تا مجموعه کاشی‏کاری‏های انجام شده در حرم مطهر‏ امام رضا (ع) را از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون از منظر طرح و رنگ، ساختار کلی و اجز ...