عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 557

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طول بیش از سه قرن مدرنیته ای برای هویت یابی و بازآفرینی انسان نوین بر محور دوئالیسم، نه تنها دین و سنتهای خود، بلکه ملل غیراروپایی را «دیگرسازی» نمود. به عبارت دیگر غرب، هر آنچه در مقابل اصول و مبانی مدرنیته قرار می گرفت در حوزه دگرسازی قرار داده و با رویکرد سوژه به ابژه و فرادستی به فرودستی به ملل شرقی می نگریست. در این میان شرق شناسان نقش برجسته ای در این رابطه یکسویه و همگام با گسترش مرزهای استعمار در اقصی نقاط جهان ایفا نمودند. انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقل ...

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ جهان است. این انقلاب، پایان دهنده دوران فرودستی و تحقیر شرق و دنیای اسلام در برابر استعمار و سلطه گری غرب و آغازگر عصر بیداری، خودباوری و بازگشت به خویشتن اسلامی مسلمانان بوده است. انقلاب اسلامی از انقلاب هایی است که حرکت و آثارش در چارچوب مرزهای یک کشور خلاصه نمی شود، بلکه دیدگاه فراملی دارد. به همین جهت بر روی ملت ها حساس است وتمایل به فراگیر شدن دارد. بنابراین بر جنبش های سیاسی معاصر تاثیر گذاشت ...

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سبب گسترش حضور زنان در همه عرصه های اجتماعی شده است. یکی از جلوه های این حضور را می توان در افزایش چشمگیر تعداد داستان نویسان زن مشاهده کرد. بسیاری از بانوان داستان نویس دارای تحصیلات عالیه هستند و این امر در به کارگیری زبان و تکنیک درست داستان نویسی از سوی آنها تاثیر گذاشته است. قهرمانها و شخصیت های اصلی داستانهای بانوان نیز بیشتر از میان زنان انتخاب شده اند. محتوای آثار بانوان داستان نویس را بیشتر مسائل خانوادگی و اجتماعی تشکیل می دهد. به ندرت ...

وقوع انقلاب اسلامی ایران در اواخر قرن بیستم ، علاوه بر ایجاد تحولات درونی ، تاثیرات بیرونی نیز داشته است. این پدیده با توجه به ماهیت اسلامی و مردمی بودن آن بسیاری از متفکران و تحلیل گران بین المللی را متوجه خود ساخت. آنچه که موجب جلب توجه نخبگان وپژوهشگران و صاحب نظران گردید کیفیت رخداد این انقلاب و نوع همبستگی بین رهبری و مردم ایران است. زیرا نظریه پردازان انقلاب هر گونه انقلاب را بدون ساخت طبقاتی و خود اگاهی طبقاتی غیر ممکن دانسته اند.با وقوع انقلاب اسلامی در ایران نه تنها ...

چکیده یکی از بازتاب‌های انقلاب اسلامی ایران در سطح روابط بین‌الملل مربوط به گسترش فرهنگ مقاومت در مواجهه با نظام سلطه جهانی است. روندها و مسائل جهانی نشان می‌دهد که حرکت‌های ضد نظام سلطه در حال رشد و تقویت می-باشد. عوامل متعددی در شکل‌گیری این روندها موثر است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تشدید وتقویت فرهنگ مقاومت در حوزه باورها، ارزش‌ها،نمادها، وساختار ها بوده است. به گونه‌ای که علائم نشان می‌دهد پس از پیروزی نقلاب اسلامی ایران روند مخا ...
نمایه ها:

گردآوری ، طبقه‌بندی ، تشریح و تعریف کامل واژه‌ها و اصطلاحاتی که بنحوی به روند انقلاب اسلامی از ابتدا تا پیروزی و بعد از آن بستگی پیدا می‌کند و همچنین تحقیق و تالیف و چاپ و نشر آن برای اطلاع عامه مردم. ...

مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب در یک فرایند تحلیل و تحولات آن بررسی شده است. ...

انقلاب اسلامی که در سال 1357 به ثمر نشست تفاسیر و تبیین های متعدد را به دنبال داشت. برخی ریشه های اقتصادی برای آن جستجو می کردند و برخی دیگر عوامل فرهنگی را برجسته می ساختند. گاه عوامل داخلی مهم تلقی می شد و گاه تغییر و تحولات جهانی. یکی از نظراتی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و درعین حال در مورد انقلاب مطرح شده، این است که انقلاب ایران نتیجه برنامه توطئه گران خارجی برای ایران بوده است. البته لازم به ذکر است مشابه این دید در مورد حکومت پهلوی نیز وجود دارد. با این حال ...

پژوهش حاضر با عنوان انقلاب اسلامی در لارستان در پی پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب اسلامی در لارستان با چه زمینه‌هایی شکل گرفته و توسعه یافته است؟ بر این اساس مدعای این پژوهش این است که انقلاب اسلامی از طریق شبکه‌های روحانیت و فعالیت افراد انقلابی در لارستان گسترش یافت. در این رابطه نقش اقشار مختلف از جمله روحانیون، بازاریان و فرهنگیان با استفاده از مصاحبه، اسناد و منابع کتابخانه‌ای توضیح داده شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش موقعیت خاص مذهبی و اعتقادی مردم منطقه و پی ...