عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

« نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران» عنوان تحقیق حاضر است .بر اساس چارچوب نظری تحقیق، زمانی که عناصر نا مناسب وارد یک نظام اجتماعی شوند تعادل آن نظام بر هم می خورد و با تعارضی که میان ساختار سیاسی و اجتماعی به وجود می آید رفتارهای جمعی اعتراضی آغاز می شود ، در این زمان باورها و ارزش های مورد پذیرش جامعه ، رفتارهای جمعی را به هم پیوند می زند که نتیجه آن شکل گیری رفتارهای جمعی معطوف به ارزش تحت یک رهبری واحد و حرکت جامعه به سمت دگرگونی بنیادین بر اساس ...

این رساله مشتمل بر 3 فصل، یک نتیجه‌گیری و یک کتابنامه است در فصل‌اول به بررسی زمینه‌های فلسفی و روان شناختی اندیشه مارکوزه پرداخته‌ایم.در این مورد تاثیر هگل، مارکس و فروید را بر اندیشه‌های مارکوزه بررسی‌کرده‌ایم. در فصل دوم به زمینه‌های تجربی و عینی که منجر به طرح نظریه‌پایان عصر انقلابهای اجتماعی گردید، اشاره‌ای داشته‌ایم و بالاخره در فصل‌سوم نیز به تحولات نظام سرمایه‌داری و زمینه و امکان انقلاب در آن، ازدیدگاه مارکوزه پرداخته‌ایم، نتیجه‌گیری و کتابنامه را نیز در آخر رساله‌آ ...

اندیشه سیاسی علمای شیعه در سالهای 1357-1320 فصلی نوین و پویا را در فرآیند تاریخی خود تجربه نوده است. در این دوران بسیاری از متفکران شیعه در ایران ضرورت طرح ارا دین در امور سیاسی و اجتماعی را در اولویت نظری و عملی نهادند و در حالی که رشد اندیشه های سکولاری، روند تضعیف و نابودی دیانت را در زندگی بشر پیش بینی میکرد، به گونه ای اساسی نقش اندیشه دینی را در شکل دهی سیاسی و اجتماعی جامعه در دستور کار خود قرار دادند. تفکر سیاسی شیعه در این دوره که منتهی به یک انقلاب سیاسی و اجتماعی گ ...

موضوع پایان نامه حاضر اندیشه سیاسی هانا آرنت است. از این زاویه که زوال حوزه عمومی در عصر مدرن در آراء و نظرات او چه انعکاسی و اهمیتی داراست. و این مسیله در متن عمومی تفکر سیاسی آرنت باید چگونه درک شود. ظاهرا برای آنکه بخواهیم به فهم آرنت و آثار او برسیم به چیزی جز مکتوبات و منقولات به چاپ رسیده دسترسی نداریم اما آیا واقعا این فهم معتبر است؟ با توجه به نقدهای اساسی که به چنین روشی وارد است در این نوشته از روش قصد گرایانه اسکینر بهره برده ایم. روشی که تز کلی آن این نکته است که ...
 
هفتاد سال پس از انقلاب مشروطیت، انقلابی در ایران رخ دادکه سکان رهبری آن در دست روحانی فقیهی قرار گرفت تا در شبی تاریک در میان گرداب و امواج حایل دریایی توفانی به ساحل نجات رهنمون شود. ناظران با رویکردهای گوناگونی به این رخداد نگریسته اند. از یک منظر برخی آنرا پسا مدرن، برخی مدرن و گروهی پیشامدرن می دانند. گروهی نیز آن را در تقابل با مشروطه مدرنیته گرا، انقلاب تئوکراسی رهش ایران را سنتی و یا ارتجاعی می خوانند. برخی نظریه پردازان با مشاهده رویدادهای پسا انقلابی بر بطلان نظریات ...
  
چکیده ندارد.