عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سابقه و هدف: تفاوت روزانه در وقوع سکته حاد قلبی با حداکثر وقوع صبحگاهی آن امری شناخته شده می باشد. در مورد ایجاد اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ برمبنای زمان وقوع انفارکتوس اطلاعات ناچیزی در دست می باشد. باتوجه به اهمیت پیدایش نارسایی قلبی بدنبال سکته حاد قلبی ما برآن شدیم تا زمان وقوع سکته حاد قلبی بر پیدایش اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ را بررسی نماییم. مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر تعداد 100 بیمار با تشخیص سکته حاد قلبی وارد مطالعه شدند. اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ ...

الف : نتایج بدست آمده از مقالات ترجمه شده -1 از سن 50 سالگی ببالا مصرف آسپیرین در افراد سالم بصورت یک روز درمیان و بمیزان 325 میلی گرم در کاهش ابتلا به انفارکتوس موثر است و این موضوع اهمیت خودرادرقیاس با گروهی که پلاسبویا دارو نما دریافت نموده‌اند بصورت یک کاهش 44 درصدی در شیوع انفارکتوس میوکارد درگروهی که آسپرین دریافت نموده‌اند نشان می‌دهد. -2 درافرادیکه لااقل یکبار دچار انفارکتوس میوکارد شده‌اند میزان آسپیرین مصرفی در 6 تحقیق انجام شده از 325 میلی‌گرم تا 1500 میلی‌گرم بطور ...

اشکال مختلف IHD توجیه کننده 60 الی 70 درصد از تمام مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی است و مهمترین عامل مرگ و میر در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و در سال 1979 مسئول 600000 مورد مرگ ومیر در امریکا بوده است و نمایانگر 30% از کل مرگ و میرها در این میان MI مهمترین شکل IHD می باشد. هدف اصلی طرح بررسی میزان مرگ و میر در اثر انفارکتوس میوکارد در بیمارستان امیراعلم تهران به تفکیک سن و جنس بیماران د ر سالها 73 و 74 و مقایسه آنها با هم و نیز مقایسه میوکارد بود. طی ...

باتوجه به آمار کلی MI در سطح ایران که روند رو به افزایش و کاهش سن ابتلا را نشان می‌دهد ، لذا بررسی اپیدمیولوژیکی دقیق‌تر و منطقه‌ای ضرورت بیشتری پیدا می‌کند که در جهت اهداف پیشگیری و نیز درمان مسلما نتایج مهمی در بردارد. بیماران بستری شده در بخش C.C.U مورد بررسی قرار می‌گیرند ، سعی خواهد شد با هماهنگی‌های لازم با متخصصین داخلی سایر شهرستانها آمار بیماران مبتلا به انفارکتوس جنبه کلی‌تری پیداکند. در ضمن درمانگاه خاصی برای بیماران ترخیص شده و نیز مبتلایان به IHP بعنوان کنترل دقی ...

این مطالعه که بصورت گذشته نگر و توصیفی در طی سه سال گذشته-از مهرماه 1370 لغایت شهریور ماه 1373- بر روی پرونده 310 بیماری که با تشخیص قطعی انفارکتوس قلبی در بخش ‏‎c.c.u‎‏ بیمارستان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد، به بررسی بخشی از عوامل خطرزای سکته قلبی می پردازد. در این مطالعه متغیرهائی که ملاک نظر بودند شامل: سن-جنس-سابقه مصرف سیگار، فشارخون بالا و بیماری دیابت قندی، همچنین هیپرلیپیدی (شامل هیپرکلسترومی و هیپرتری گلیسریدمی) می باشند. بعلاوه سابقه ‏‎MI‎‏قبلی، همچنی ...

بیماری عروق کرونر Coronary Artery Diseases (CAD) و عوارض و حوادث مربوطه به آن به عنوانشایعترین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته می شود. در بین عوامل خطر این بیماری، بیماری دیابت ملیتوس Diabetes mellitus DM به دلیل ویژگیهای خاص آن از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد و به نظر می رسد که هرگونه تلاشی در جهت ارزیابی هرچه مناسب تر و سریعتر میزان در خطر CAD بودن افراد دیابتیک به پیگیری، پیشگیری و درمان عوارض بیماری دیابت کمک نماید. در این پژوهش سعی شده است تا فراوانی انفارکتوس قلبی و آنژی ...

در این مطالعه اثرات به تنهایی و توام هیستیدین، ویتامین c و پروپرانولل بر انفارکتوس میوکارد حاد ناشی از ایزوپروترنول در موش های صحرایی بررسی شد. تزریقات داخل صفاقی به تنهایی و توام هیستیدین و ویتامین c به مدت 14 روز متوالی و خوراندن پروپرانولل به مدت 10 روز انجام شد. انفارکتوس میوکارد با تزریقات داخل صفاقی ایزوپروترنول به فاصله 24 ساعت بین تزریقات در روزهای 15 و 16 ایجاد شد.در روز 17 پس از الکتروکاردیوگرافی نمونه خون و بافت برای ارزیابی هیستولوژی و بیوشیمیایی برداشته شدند.افزا ...
 
زمینه و هدف : بیماری های قلب و عروق هر ساله موجب مرگ و میر تعداد زیادی از مردم جهان می شود،این بیماری ها جزء بیماری های چند عاملی هستند و تا به حال عوامل خطر متعددی برای آن ها شناخته شده است و بررسی های گوناگونی نیز در مورد عوامل خطر آن صورت گرفته است.ما در این مطالعه قصد داریم به بررسی ارتباط چاقی و بیماری تصلب شرایین در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد پرداخته و ارتباط چاقی را با سن بروز انفارکتوس میوکارد و جنسیت بیماران و دیگر ریسک فاکتورهای موثر در بیماری بررسی نمائیم ...