عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در محیطی که بمباران آگهی ، ترفیعات و تخفیفات هفتگی و با حتی روزانه صورت می‌گیرد و كيفيت محصولات خروجي از خطوط توليد شركت‌ها همگرايي شگفت‌آوری را تجربه مي‌كند ، اهمیت و ضرورت توجه به مبحث بسته‌بندي را بیش از پیش آشکار می‌سازد و توجه و بازانديشي در ساز و كارهاي آن را ضرورتي غير قابل انکار معرفی می‌نماید . يک طراحي بسته‎بندي موفق ، با داشتن طرح و يا تصاوير مناسب و منطبق با آن مي‌تواند در بازار هدف موفق‌تر از ساير رقبا باشد زمانی که ویژگی‌های حسی متفاوت از یک محصول یا بسته‌بندی آ ...

رنگ همانندی منسوجات با هدف تعیین مقدار غلظت ماده یا مواد رنگزای بکار رفته در رنگرزی یک منسوج انجام می‌پذیرد و به طور کلی روش های رنگ همانندی کلاسیک بر مبنای دو روش انجام می پذیرد. در روش اول موسوم به رنگ‌همانندی اسپکتروفتومتری برابرساختن یا به حداقل رساندن اختلاف طیف انعکاسی نمونه هدف و نمونه استاندارد مورد نظر می باشد. روش های مشتقی بر پایه قانون کیوبلکامانک را نیز می توان جز روش های طیفی محسوب نمود، با این تفاوت که در روش های مشتقی، همانندی طیف نمونه هدف و استاندارد با استف ...

ظاهر رنگی یک جسم و یا یک تصویر با تغییر شرایط مشاهده، مانند تغییر محیط، منبع نوری، زمینه و سطح روشنایی تغییر می‌کند. این پدیده منجر به ایجاد مشکلات جدی در کنترل رنگ می‌گردد. در سال‌های اخیر مدل‌های ظاهر رنگی پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌ی شرح، پیشگویی و دوباره تولید رنگ‌ها در شرایط مختلف مشاهده داشته‌اند. از جمله موارد مهم در تشخیص رنگ دریافتی از یک جسم یا تصویر، تأثیر محیط روی ظاهر رنگی جسم است. برخلاف چشم، سامانه‌ی بینایی رنگی ماشین، قادر به تشخیص اثر زمینه روی رنگ نمونه نیست. ...

متاماریزم یکی از اساسی‌ترین پدیده‌های مرتبط با سیستم بینایی و از مهم‌ترین مباحث مطرح در رنگ همانندی است. با توجه به اینکه نمونه‌های متامار هم در مسائل تئوری و هم در مسائل عملی اساس اکثر پدیده‌های کالریمتری هستند آنالیز خواص طیفی و رنگی متامارها همواره به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. تعداد بسیار زیادی از محققان در رابطه با ویژگی منحنی انعکاسی این نمونه‌ها بحث کرده‌اند، نتایج حاصل از این مقالات به دلیل استفاده از روش‌های مختلف جهت ایجاد نمونه‌های متامار متفاوت است، در ر ...