عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل گفتمان یکی از مقولاتی است که معمولا در زبان شناسی مورد توجه قرارمی گیرد. اما در مطالعات بین رشته ای می توان از تحلیل گفتمان برای بررسی متون ادبی بهره برد. یکی از شاخه های تحلیل گفتمان فتحلیل انسجام متن است. در این زیر شاخه ،عواملی که در یک مت باعث ایجاد انسجام و پیوستگی می شوند، مورد بررسی قرار می گیرند،با توجه به اینکه شاهنامه ی فردوسی یک اثر حماسی و روایی است،بحث انسجام و پیوستگی در متن آن امر مهمی است. در این پژوهش ،بیش از همه به آراوپی مایکل هلیدی و رقیه حسن در مو ...

هدف این پژوهش تاثیر انسجام متن در سطوح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع است. بدین منظور،با اجرای آزمون دانش قبلی نسبت به موضوع بر روی 520 نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستان،تعداد 80 دانش آموز سال سوم دبیرستان که شامل19پسر و61دختر بودند به عنوان دانش آموزان دارای دانش قبلی زیاد نسبت به موضوع و80 دانش آموز سال سوم دبیرستان که شامل10پسرو70دختربودند به عنوان دانش آموزان دارای دانش قبلی کم نسبت به موضوع انتخاب شدند. هر کدام از گروهه ...

متن از جملاتی تشکیل شده است که به نحو خاصی به هم مرتبط شده اند. ابزارهایی که این ارتباط را ایجاد می کنند، انسجام متن نامیده می شوند. یکی از راههای ایجاد انسجام متنی، انسجام واژگانی است. در این نوع انسجام، با انتخاب واژه هایی سروکار داریم که با جملات قبلی مرتبط هستند. به عبارت دیگر، انسجام واژگانی هماهنگی واژگان دو یا چند جمله با هم است که روابط مفهومی را در نظام معنایی برقرار می کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا ابزارهای چندگانه ایجاد انسجام واژگانی از دیدگاه هلیدی و حسن (19 ...

امروزه ترجمه تخصصی یکی از مهمترین انواع ترجمه است که گروه بسیاری برای دستیابی به اطلاعات به آن مراجعه می کنند.یکی از اساسی ترین فاکتورهای این نوع ترجمه که در درک بهتر آن کمک می کند انسجام متن می باشد.مترجمین این متون برای حفظ انسجام متن نیازمند توانایی ترجمه بالا و نیز داشتن اطلاعات تخصصی می باشند.تحقیق پیش روی به مطالعه این مهم می پردازد که تا چه اندازه اطلاعات تخصصی و توانایی ترجمه در پیش بینی انسجام متن نقش دارد. بدین منظور 25 نفر از کارمندان بانک و 51 نفر از دانشجویان کار ...

تحقیق حاضر تلاشی در جهت بررسی انسجام متنی کتاب‌های درسی پایه و علوم‌انسانی سال سوم تجربی، بر اساس الگوی انسجام متنی هلیدی و حسن (1976) می‌باشد. بدین منظور از دروس علوم‌انسانی درس زبان و ادبیات‌فارسی و بینش‌اسلامی و از دروس علوم پایه پنج درس زیست شناسی، زمین‌شناسی، ریاضیات، فیزیک و شیمی و در مجموع هفت درس از هر دو گروه مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. عوامل انسجامی در این الگو، شامل عوامل دستوری، پیوندی و واژگانی می باشد که هر کدام از این عوامل زیر مجموعه هایی را شامل می ...

تجزیه‌ و تحلیل کلام‌ یا‌ سخن‌کاوی، یکی‌ازگرایش‌های‌ جدید علم ‌زبان‌شناسی‌است که ‌دردهه‌ی حاضر، بیشترین حجم مطالعات زبان و زبان‌شناسی معطوف به‌آن گردیده‌است. رساله‌ی حاضر به بررسی انسجام متن ازدید‌گاه هلیدی وحسن (1976) درپیامک‌های‌تلفنی فارسی‌زبانان براساس عامل پیوستگی می‌پردازد. جامعه‌ی آماری درپژوهش حاضر، پیا‌مهای‌کوتاه دریافت‌ شده درطی سال1390است که تعداد200پیام‌کوتاه به‌طور تصادفی برگزیده شده‌اند ارسال‌کنندگان این پیامک‌ها درفاصله سنی20 تا 45سال وبا تفکیک جنسیت (100مورد ...

آیا تفاوتهایی بین عوامل پیوستگی و انسجام در فارسی و انگلیسی وجود دارد یا خیر؟ . ...