عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1896

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت انسان پایه و اساس علوم انسانی است؛ به همین دلیل داشتن شناخت درست از انسان، می‌تواند علوم انسانی را تبدیل به راه سعادت نماید و دست‌یابی به شناخت کامل از انسان تنها در سایه‌سار آموزه‌های وحیانی امکان‌پذیر است. در میان علوم انسانی، علم تربیت (تعلیم و تربیت) به دلیل گستر? آن در تمام حیطه‌های انسانی، بیش از سایر علوم اهمیت دارد و اگر این علم، به معنای واقعی کلمه، انسانی نباشد، تأثیر آن در تمام جنبه‌های زندگی انسان آشکار خواهد بود. هدف از نگارش این رساله این است که با ایجاد ...
نمایه ها:
تربیت | 
انسان | 
عقل | 
فطرت | 

انسان و شناخت ابعاد وجود او همواره در مرکز معارف بشری قرار داشته است و مکاتب و ادیان به فراخور بینش و غایت تعالیم خویش آرای گوناگونی در باب هستی و فلسفۀ وجود او عرضه داشته‌اند. پس از رنسانس نگاه به انسان دچار تغییر اساسی شد به گونه‌‌یی که منزلت انسان و شناخت زوایای پیدا و پنهان زندگی او بیش از پیش برجسته شد.یکی از زمینه‌های تجلی انسان و مفاهیم مرتبط با او ادبیات است و این امر در ادبیات معاصر با توجه به ورود اندیشه‌های جدید نمود بیشتری دارد. از میان معاصران محمدرضا شفیعی کدکنی ...

شناخت انسان به عنوان یکی از مجهولترین پدیده های هستی، همواره مورد توجه متفکران بوده است. ادبیات، به ویژه ادبیات معاصر،رساترین منادی جایگاه انسان و ارزشمندی صفات و نیازهای اوست. شعر معاصر بیانگر نگرش جدیدی به انسان بوده و از سوی شاعران و اندیشمندان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. احمد شاملو از جمله شاعرانی است که بیشترین التفات را به انسان و معرفی شاخصه ها و آلام وی داشته است، به گونه‌یی که می‌توان شعر شاملو را پرچمدار انسانیت در شعر معاصر دانست. در این پژوهش، جایگاه و منز ...

امروزه شناسایی انسان از جنبه های گوناگون موردتوجه قرار گرفته است .در این پروژه سعی شده است از روشهای جدید و نو به منظور این شناسایی استفاده شود که می توان به ویژگیهای چهره انسان، حرکت لبها و پردازش تصویری صحبت و همچنین استفاده از ویژگیهای عنبیه چشم اشاره کرد امید است ترکیب تمامی روشها یک سیستم کامل را دراختیار قرار دهد . ...
نمایه ها:
انسان | 
چشم | 

خدا، انسان و طبیعت با چشم اندازها و تصویر گری های بدیع و متنوع خود، شعر باباطاهر را در عین سادگی و بی پیرایگی از سرزندگی و تپندگی خاصی برخوردار ساخته است. در این مقاله، کوشیده شده که با رمزگشایی عرفان سهل و ممتنع بابا طاهر، خدا و انسان و طبیعت به صورت زنجیره به هم پیوسته- نه حلقه های از هم گسسته- مورد تفسیر و تحلیل قرار گیرد. ...
نمایه ها:
خدا | 
انسان | 
طبیعت | 
عشق | 

دانسته‌های انسان در رابطه با آسمان در استان مذکور گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفته است . ...

انسان گرایی یکی از مباحث اساسی ادبیات، فلسفه و به نوعی علوم اجتماعی است. لذا شایسته است که بدانیم انسان گرایی چیست ؟ تاریخچه ی آن کدام است؟ و چه انواعی دارد ؟ انسان گرایی دیدگاهی دموکراتیک و اخلاقی درباره ی زندگی است که می گوید نوع انسان حق و مسئولیت دارد به زندگی خود شکل و معنا بخشد و انسان گرایان کسانی هستند که در مقابل تحقیر انسانیت از سوی مسیحیت تحریف شده به پا خاستند و انسان را معیار همه چیز قرار دادند و تنها منبع کسب معرفت و نیز تنظیم اصول اخلاقی زندگی را تجربه ی بشری و ...

انسان وتامّل در چیستی یکی از موضوعات محوری تفکر و اندیشه‌ی بشری بوده است. پس از پیدایش جنبش اومانیسم در مغرب زمین، انسان به شکلی دیگر تعریف می‌شود که بر خلاف چارچوب‌های مذهبی پذیرفته شده‌ی پیش از آن بود. مثنوی به عنوان متنی از پیش اندیشیده شده مجال خوبی را فراهم می آورد تا از خلال آن نوع نگاه اندیشمندی مسلمان و عارف به حوزه ی مسائل انسانی مورد تامّل قرار گیرد. در این پژوهش سعی می شود با نگاهی تطبیقی انسان وجایگاهش در انسان گرایی غربی و تفکر عرفانی مورد پژوهش قرار گیرد. ش ...

در انسان شناسی ملاصدرا، انسان ها بر حسب فطرت هیولانی- ترکیب جسم از ماده و صورت- یک نوع واحدند و همه انسان ها در این مورد، مشترکند، اما همین انسان ها بر حسب ملکات و کمالات نفسانی، به انواع گوناگون شیطانی، انسانی، حیوانی و فرشته تقسیم می شوند. در کنار موجودات دیگر که دارای وجودی ثابت هستند، انسان دارای وجودی است که دائماً در حال ترقی و تحول از وجودی به وجود دیگر است و در نهایت امر، سعادتی نصیب انسان می شود که این سعادت در حد و مرتبه وجود خود این انسان و اعمالش است و فرد بسته به ...