عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات سال‌های اخیربه این سمت بوده که سیستم‌های میکرو الکترو مکانیکی را به صورت سیستم‌هایی بی سیم گسترش دهند به طوری که بتوانند انرژی مصرفی شان را از محیط دریافت نمایند. این منابع انرژی نامحدود همواره در اطراف ما وجود دارند و از جمله‌ی آن‌ها ارتعاشات مکانیکی است که در این پروژه به طور خاص مورد بررسی قرارگرفته و روش انرژی کرنشی در برداشت انرژی از ارتعاشات توسط مواد پیزو الکتریک و مگنتواستریکتیو معرفی شده است. مواد پیزو الکتریک، توانایی تولید ولتاژ در پاسخ به اعمال تنش مکان ...

عملکرد دینامیکی سازه‌‌ در شرایط مختلف کاری یکی از پارامترهای مهم در طراحی یک سازه مهندسی‌ است.یکی‌ از ابزارهای مهم و پر‌کاربرد که نه تنها عملکرد دینامیکی سازه‌‌ها را بهبود می‌‌بخشد، بلکه راهکاری ساده و ارزان جهت خنثی کردن ارتعاشات سازه‌ها فراهم می‌آورد، استفاده از یک سیستم ساده جرم، فنر و میرگرا است که تحت عنوان جاذب پویای ارتعاشی شناخته می‌شود. بهینه سازی نوع سنتی‌ این جاذب‌‌ها که در آن‌ها از فنر و میرگرا بین جرم جاذب و سیستم اصلی‌ استفاده می-کنند، مساله‌ای کلاسیک است که پیش ...

اغلب سیستم‌های جذب انرژی، سیستم‌های خطی رزونانسی می‌باشند که فقط در یک بازه‌ی محدود نزدیک فرکانس رزونانس دارای کارایی مناسب می‌باشند و یک انحراف کوچک از فرکانس رزونانس موجب کاهش شدید توان قابل جذب می‌شود. در کار حاضر جذب انرژی ارتعاشی از ورق غیرخطی یک سر گیردار تحت تحریک هارمونیک تکیه‌گاهی به کمک میدان مغناطیسی و افزایش توان قابل جذب در پهنه فرکانسی وسیع‌تر بررسی شده است. همچنین نحوه تأثیر پارامترهای مختلف میدان مغناطیسی و پارامترهای میرایی، اینرسی، سفتی خطی و غیرخطی بر روی ر ...

ضرایب فرانک- کوندون نقش مهمی در طیف‌های الکترونی جذبی و نشری مولکول‌ها دارند. این ضرایب به صورت مربع انتگرال همپوشانی توابع موج ارتعاشی حالت‌های الکترونی بالاتر و پایین‌تر تعریف می‌شوند. توابع موج ارتعاشی از حل معادله‌ی ‌شعاعی شرودینگر دو اتمی بدست می‌آیند. دقیق بودن توابع موج ارتعاشی بستگی به توابع پتانسیلی دارد که در حل معادله‌ی شعاعی به کار می‌روند. در این پایان ‌نامه، با استفاده از توابع پتانسیل چهار پارامتری فراست- موزلین و پنج پارامتری هولبرت- هرشفلر، برای حالت‌های ال ...

هدف از این تحقیق، برداشت انرژی توسط دو ماده پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به صورت هیبریدی می باشد. برای این کار دو ماده مگنتواسترکتیو و پیزوالکتریک به طور مشابه روی تیر یک سرگیرداری چسبانده می شوند و سپس با مرتعش کردن تیر، این دو ماده نیز ارتعاش پیدا می کنند. با مرتعش شدن آنها، پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به ترتیب انرژی الکتریکی و میدان مغناطیسی ایجاد می کنند، که میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط مگنتواسترکتیو به وسیله سیم پیچ گیرنده ای به ولتاژ تبدیل می شود. این دو انرژی ایجاد شده ...

استحصال انرژی ایجاد شده بر اثر ارتعاش ناشی از گردابه ها ((vortex induced vibrations for energy converte یا به طور مختصر VIVEC روشی نوین برای تولید انرژی پاک از جریان سیالات است. در این روش عبور جریان از اطراف یک استوانه باعث ایجاد ارتعاش شده و نیروی مورد نیاز برای حرکت دادن یک مولد الکتریکی را فراهم می‌آورد. به دلیل محدود بودن انرژی، تأمین انرژی از راه های مختلف همیشه مورد نظر بوده است. در این میان اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها، وزش باد و بطور کلی جریان سیال به دلیل چرخه دائمی و حمل ...

در روش مطالعات تابعیت دانسیته، تعادل هندسی، الکترونی و خواص مغناطیسی ترکیب [Tc(B11H11)(CO)3]- به طور تئوری مورد بررسی قرارگرفته شده است. پارامتر های ساختاری و طول موج های ارتعاشی با استفاده از داده های ازمایشگاهی در یک گستره خوبی بدست اورده شد.طیف UV–Vis ترکیب و خواص الکترونی به صورت تئوری بررسی شدند. انرژی اوربیتال های HOMO وLOMO با روش DFT وابسته به زمان (TD-DFT) بدست اورده شد.محاسبات انرژی اوربیتال های HOMO وLOMO نشان داد که انتقال بار در داخل مولکول ها رخ می دهد. ب ...

سازه‌های تطبیقی از مهمترین سازه‌ها برای استخراج نفت و گاز به‌شمار می‌روند. سکوهای پایه کششی(TLP) یکی از مهمترین سازه‌ها برای استخراج نفت از آب‌های عمیق می‌باشند. به دلیل اینکه در این سازه‌ها شناوری بیش از وزن می‌باشد، برای تعادل قائم سکو به مهارهای سفت مرتبط کننده سازه فوقانی به فنداسیون روی بستر دریا نیاز است. در حالت کلی این سازه‌ها دارای شش درجه آزادی می‌باشند که بیشترین دامنه حرکت، در راستای حرکت طولی است. بعد از بدست آوردن معادله حرکت طولی سکو، که شامل پارامتر غیرخطی م ...