عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندیشه‌ها را می‌توان به‌نوعی مهم‌ترین عامل رشد در اقتصاد دانست. پژوهش‌ها از طریق کشف اندیشه‌ها در سرتاسر جهان گسترش می‌یابند. افزایش در میزان پژوهش‌ها موجب پشرفت فن‌آوری می‌گردد و پیشرفت فن‌آوری کلید اصلی در رشد اقتصادی است. این موضوع بررسی عوامل موثر در رشد را, جهت شناسایی و تداوم بخشیدن به آن, ضروری به نظر می‌رساند. بنابراین تلاش همه‌جانبه جهت فهم ارتباط میان موضوعات ذکرشده از مسائل مهم روز علم اقتصاد است. دراین راستا یافتن روشی مناسب جهت برآورد اندیشه‌ها و میزان اثر بخش بو ...

اثر هنری تجلی‌دهنده افکار و اندیشه‌ها، علائق و ضمیر خالق آن است. بخش عمده‌ای از آنچه درون هر انسان می‌گذرد، وابسته به زادبوم و جامعه‌ای است که در آن متولد شده، رشد یافته و زندگی کرده است. سینمای هر کشور، همچون دیگر هنرها، ارتباط و تعامل فراوانی با باورها و عقاید مردمی که در آن کشور زندگی می کنند، دارد. این هنر در بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از اندیشه و فرهنگ سرزمین‌ها و از طریق بیان هنرمندانه آنها رشد کرده است. فرهنگ و اندیشه ایرانی نیز تا کنون در برخی از فیلم‌های سینمایی ا ...

فردوسی و شاهنامه او را می توان حاصل دو فرهنگ دانست؛ یک سوی فرهنگ ایرانی و دیگر سوی فرهنگ اسلامی. هنگامی که او آهنگ سرودن اثر خود را داشته، نزدیک به چهارصد سال از ورود اسلام به ایران می گذشته است و بی گمان اندیشه های اسلامی در اثر وی تأثیر داشته؛ بنابراین بدون بررسی اندیشه های اسلامی، که دو روش معتبر کلامی معتزله و اشاعره از تجلّیات آن است ، شناخت فردوسی امکانپذیر نیست. به جز اندیشه های اسلامی، باورهای در پیوند با ادیان کهن و آداب باستانی قطعاً بر او تأثیر گذاشته؛ چرا که او خ ...

حلاج به عنوان یکی از پرنفوذترین چهره های عرفان و تصوف، از یک سو با ارائۀ نظرات و دیدگاه‌های خاص و از سوی دیگر با تأثیر بر زبان و تفکر عرفای پس از خود، در طول تاریخ تصوف همواره در کلام موافقان در نقش الگویی مشهور ظاهر شده است. ادبیت، شطح و رمز در آثار حلاج با جایگاهی عمده، ضمن دادن وجهه‌ای خاص به زبان او، بعدها در متون و سخنان عرفا و نویسندگان، نفوذ قابل توجهی پیدا کرد. در این نوشتار علاوه بر زبان حلاج، اندیشۀ بدیع و منحصر به فرد او در چهار حوزۀ دین، عرفان، فلسفه و اجتماع که ب ...
نمایه ها:
تجربه | 
حلاج | 
زبان | 
عرفا | 

پیوند شعر با رویدادهای اجتماعی آشکار و تنگاتنگ است. این پیوند تنگاتنگ شعر و حوادث جامعه را می‌توان در بررسی اشعار آشکارا مشاهده کرد. یک نمونه از این حوادث، حادث? کودتای 28 مرداد 32 است که اثر ژرفی بر ساختار اندیشه شاعران بر جای نهاد. کودتایی که برباد دهنده آرزوهای ملی ایرانیان و بویژه روشنفکران بود. در اشعار اکثر شاعران معاصر می‌توان این تأثیر را ملاحظه کرد، در این دوره اشعاری سروده شد که سرشار از اندوه و یاس، احساس شکست و پوچی است. مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو از جمله شاعرا ...

ادبیات داستانی، بخش مهمی از آثار ادبی است که از آن چه مربوط به واقعیت زندگی ماست سخن می‌گوید و از میان این آثار داستانی، روایت‌های بسیاری وجود دارند که به بیان درد-ها و رنج‌های ملموس آدم‌های اطراف ما می‌پردازند. نویسندگانی هستند که «تعهدی اجتماعی» برای هنر قایلند و انسان را به ساختن جهانی بر‌می‌انگیزند که شایسته زیستن اوست.در بین آثار ، داستان‌هایی هستند که کودکان و نوجوانان را مخاطب خود قرار داده‌اند و دارای رنگ و بوی محلی نیز هستند. ادبیات کودک، بخشی از ادبیات است که ...

یکی از آن عارفان بنامی که، عرفای دیگر از وی تأثیر گرفته اند و چراغ اندیشه و تفکر او را به دست گرفته اند، شیخ اکبر معروف به ابن عربی است. به علت گسترده بودن اطلاعات ابن عربی دربار? فلسفه، کلام،تفسیر،عرفان و حدیث است که عرفای اسلامی پس از وی به شدت تحت تآثیر افکار او قرار می گیرند و دارای مبادی، اصول می گردد. او خود معتقد است که کلام او از عالم امر نازل می شود پس دارای یک نظام واحد است و همانند قرآن بعضی از آن بعضی دیگر را تفسیر می کند. ولی این نظام واحد برای کسی روشن می شود که ...

ساقی نامه که از سده‌ی ششم تا پایان قرن سیزدهم هجری، در شکل سنتی خود ادامه یافت، شعری است خطابی، که شاعر با خواستن باده از ساقی و تکلیف نواختن به مغنی، جهان بینی خود را در باره‌ی دنیا، کج مداری چرخ، نگون بختی و مانند آن بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی درون مایه‌ی ساقی نامه‌های فارسی از منظر چند و چون انطباق پذیری آن‌ها‌ با مضامین رباعیات خیام نیشابوری (بر اساس نسخه‌ی فروغی) است. به همین جهت 119 ساقی نامه‌ی موجود در تذکره‌های میخانه و پیمانه به روش نظری و با شیوه‌ی تحلیل م ...

رساله‌ی پیش رو بر اساس دو فضای «رساله فلسفی- منطقی» (به عنوان نماینده آرای اولیه ویتگنشتاین) و «پژوهش های فلسفی» (به عنوان نماینده آثار متأخر ویتگنشتاین) صورت بندی شده است. از اینرو کوشش شده است تا در دو فضای مذکور مبانی فلسفی مرتبط با ارزشهای اخلاقی و دینی در دو فصلِ مجزا بررسی گردد، همچنین در این رساله با توجه به این که مباحث دینی در ملاحظات ویتگنشتاین ذیلِ ارزشهای اخلاقی مطرح گردیده یک فصل را به دیدگاه دینی ویتگنشتاین اختصاص داده ایم. بنابر نظر ویتگنشتاین، کاربر زبانی مجاز ...