عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میوه تخمدان بالغ می باشد. در اغلب میوه ها، دیواره میوه که پریکارپ نامیده می شود، از دیواره تخمدان نمو می‌بابد. پریکارپ شامل اگزوکارپ، مزوکارپ و اندوکارپ می‌باشد که به ترتیب عمدتا از اپیدرم بیرونی، مزودرم و اپیدرم درونی تخمدان مشتق می‌شوند. در این پژوهش تغییرات مورفولوژیکی و هیستولوژیکی دیواره تخمدان در دو گیاه خارخاسک و اسپند در طی نمو با استفاده از میکروسکوپ نوری و زبر نوردهی بررسی می‌شود. میوه در خارخاسک و اسپند به ترتیب شیزوکارپ پنج برچه ایی ناشکوفا و کپسول سه برچه ایی نا ...

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گندم از بیماری‌های مهم گندم در اکثر نقاط جهان از جمله ایران است. به منظور شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی در سالهای زراعی 85 - 1386و86- 1387 از مزارع گندم مناطق مختلف استان نمونه برداری بعمل آمد. از کشت قطعات حد فاصل نسج‌های آلوده و سالم طوقه و ریشه روی محیط کشت PDA قارچ های Phoma sp, Periconia circinata , F.solani , Fusarium oxysporum, Trichoderma viride, Gliocladoum viride , Coniothyrium cerealis, Bipolaris sorkini ...

سیر (Allium sativum L.) گیاهی عقیم است که در حال حاضر فقط به صورت رویشی تکثیر می?شود. عدم توانایی در تولید مثل جنسی، راه را بر بسیاری از روشهای به‌نژادی نظیر تلاقی درون و بین گونه‌ای بسته است. به منظور بررسی مراحل نمو و تکوین اندام‌های زایشی و امکان تولید بذر در همگروه‌های سیر ایرانی، تحقیقی در سه گام صورت گرفت. در گام اول، توانایی تولید ساقه گلدهنده، دانه‌های گرده زایا و بذر در همگروه‌های سیر ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، 37 همگروه‌ سیر ایرانی توانایی ایجاد س ...

پسته دارای سطح زیر کشت بالا در ایران در مقایسه با دیگر کشورها است. اهمیت اقتصادی و تغذیه ای آن، این محصول را دارای جایگاه خاص در بین سایر محصولات کشاورزی نموده است. در این بررسی مطالعه سلول و بافت شناسی بر روی ساختار گل، نمو اندوسپرم و لپه ها انجام شد. این مطالعه گزارش داد که گل پسته دارای مادگی تک برچه است که تنها یک تخمک واژگون (آنوتروپ) در تخمدانش وجود دارد. همچنین گزارش شد که ابتدا اندوسپرم هسته ای و سپس سلولی تشکیل شد. در نهایت این بافت در طی نمو دانه با لپه ها جایگزین ش ...

با استفاده از فناوری‌های مولکولی بسیاری از ژن‌های کنترل کننده گلدهی در گیاهان شناسایی شده‌اند. بیشتر این ژن-ها متعلق به خانواده بزرگ عوامل رونویسی MADS-box هستند. گیاه زعفران یک گیاه تجاری و ارزشمند است که به منظور استفاده از گل و بویژه کلاله آن کشت می‌شود. درک چگونگی تشکیل گل در گیاه زعفران به افزایش عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید آن کمک بسزایی می‌کند. بدین منظور در این تحقیق بیان ژن‌هایی از خانواده MADS-box که در تشکیل گل بویژه کلاله نقش دارند مورد بررسی قرار گرفت و میزان بی ...

Asteraceae بزرگ ترین تیره گیاهان گل دار می باشد که دارای 1500 جنس و 23000 گونه است. این خانواده دارای خواص بسیار متفاوت و مهمی مانند خاصیت داروئی، حشره کشی، زینتی و خوراکی می‌باشند. بنابراین مطالعات وسیعی نیز از جنبه های مختلف بر روی اعضاء این تیره انجام گرفته ولی با توجه به پراکنش وسیع و فراوانی گونه‌های آن، مطالعات انجام شده، به ویژه مطالعات رویان شناختی، بسیار اندک است. یکی از جنس های بزرگ این تیره جنس Tanacetum است که متعلق به طایفه Anthemideae است در این بررسی ویژگ ...

آلودگي خاک‌ها با فلزات سنگين يک معضل جهاني است. زيست‌پالايي روشي است که از گياهان و ميکروب-هاي خاک براي پاک‌سازي آلاينده‌هايي مانند فلزات سنگين از خاک بهره مي‌برد. معدن سرب و روي آهنگران يکي از منابع آلوده کننده محيط زيست به فلزات سنگين است که در 25 کيلومتري شرق ملاير داخل محدوده حفاظت شده لشکردر واقع شده است.در اين پژوهش 3 گونه گياهي چيره رشد يافته در اين منطقه(Conium maculatum, Stachys inflata, Reseda lutea) جهت انجام بررسي‌ها جمع‌آوري و شناسايي شدند. ميزان تراکم تعدادي از ...

به منظور بررسي جدايه‌هاي Pythium ultimum ، نمونه برداري از مزارع استان‌های خراسان شمالی و رضوی طی سال‌های 85، 86 و 87 انجام شد. شناسایی جدايه‌ها با توجه به ویژگی‌های مرفولوژيكي، با استفاده از كليد شناسايي واندرپلاتز-نيترينك و به روش ملكولي با استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه ناحیه rDNA ITS انجام شد. 40 جدايه به عنوان گونه Pythium ultimum تاييد گرديد. با بررسي‌هاي ميكرومتري اندام‌هاي جنسي و غيرجنسي، شباهت ابعاد اندازه گيري شده با ابعاد ذكر شده در منبع پلاتز-نيترينك تأييد شد. ...

دمای محیط یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار بر روی رشد و تکوین گیاه آفتابگردان می باشد. بنابراین کنترل دمای محیط برای رشد بهینه آفتابگردان که یکی از گیاهان روغنی پراهمیت می باشد از طریق تنظیم تاریخ کاشت امکان پذیر می باشد تا گیاه در طی مدت رشد رویشی و زایشی خود با دمای بالای ماه های گرم برخورد نکند. از این رو به منظور شناسایی شرایط و دمای مناسب برای کاشت و همچنینین رقم مقاوم تر به شرایط دمای بالا این طرح براساس چهار زمان متفاوت در طی تاریخ های مختلف سال (اواخراردیبهشت، اواسط خردا ...