عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله یک روش فلوریمتری برای اندازه‌گیری مقادیر جزیی سلنیم در آبهای طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است . سلنیم (IV)موجود در یک نمونه آب ، پس از فرآیند پیش تغلیظی، با 3 و 3 - دی آمینو بنزیدین تولید کمپلکس diphenylpiazselenol می‌کند که به روش فلوریمتری اندازه‌گیری می‌شود. برای اندازه گیری سلنیم (VI) با استفاده از این روش ، کل سلنیم موجود در آب به سلنیم عنصری احیا می‌شود. ...