عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57620

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با استفاده از روشهای کالیبراسیون چند متغیره می توان ترکیبات با همپوشانی طیفی کامل را با استفاده از روش اسپکتروفتومتری، بدون نیاز به جداسازی اولیه در ناحیه ای از طول موجها با بیشترین اطلاعات طیفی مورد بررسی و اندازه گیری کمی همزمان قرار داد. در این تحقیق، اندازه گیری همزان ترکیبات نیتر آمینی و نیترو اروماتی شامل ‏‎TNT, K-6, RDX, HMX‎‏ و ‏‎DNT‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سیستم های دو جزیی ‏‎QN-AN, NQ-DA‎‏ و ‏‎NQ-QN‎‏ و سیستم های سه جزیی ‏‎DA-AN-QN‎‏ و ‏‎DA-QN-NQ‎‏ با ا ...

تمرکز اصلی این رساله، بررسی تأثیرات فرآیند اندازه‌گیری طیف بر کارایی یک سیستم اشتراک طیفی با دسترسی پویا از دید زیرلایه کنترل دسترسی به کانال است. به‌طور مشخص، به مسأله تعیین دوره بهینه اندازه‌گیری با راهبرد اندازه‌گیری پیش‌کنشی و با فرض اینکه بین کاربران اولیه (مجوزدار) و کاربران ثانویه، هیچگونه اطلاعاتی تبادل نمی‌شود، می‌پردازیم. دوره اندازه‌گیری طیفی مشخص کننده فرصت زمانی است که راهبرد پویای دسترسی پس از اندازه‌گیری یک کانال آزاد در اختیار دارد تا از کانال استفاده کند. در ...

در این پروژه از روشی سریع و کارامد به منظور پیش تغلیظ مقادیر بسیار ناچیز یون روی استفاده گردیده است. جاذب مورد استفاده نانوذرات سریم اکسید-پلی تیوفن می باشد که به روش شیمیایی سنتز گردیده و پس از شناسایی توسط طیف سنجی زیر قرمز-تبدیل فوریه و میکروسکپ الکترونی روبشی به منظور پیش تغلیظ مقادیر ناچیر یون روی استفاده گردید. یون های روی پس از واجذب به منظور اندازه گیری به دستگاه جذب اتمی شعله ای اسپری گردیدند. در این روش به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر بر کارایی استخراج از روش آم ...

در پلیمریزاسیون امولسیونی، اندازه متوسط و توزیع اندازه ذرات پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت نهایی محصول پلیمری می باشند. در این تحقیق یک مدل دقیق برای توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن بر مبنای معادلات بیلان جمعیت توسعه داده شده است که در برگیرنده پدیده های هسته سازی، رشد ذره و انعقاد ذرات می باشد. همچنین اثر مخلوط دو ماده فعال سطحی (یونی و غیریونی) برروی مدل سازی توزیع اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفته و روابط تئوری برای محاسبه سرعت انعقاد ذرات در حضور مخلوط ...

اندازه‌گیری مقادیر کم نیتریت در مواد غذائی به خاطر توان سرطان‌زائی آن حائز اهمیت است . روشی حساس ، ساده ، سریع و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم نیتریت پیشنهاد شده است . در این روش واکنش نیوترال رد با نیتریت تعقیب شده است . نیوترال رد در محیط اسیدی با نیتریت واکنش داده و در نتیجه جذب محلول کاهش می‌یابد با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 530 نانومتر پس از 5 دقیقه از شروع واکنش میزان پیشرفت واکنش اندازه‌گیری و غلظت نیتریت تعیین می‌شود. رسم میزان کاهش جذب بر حسب غل ...

اندازه‌گیری فشارخون از شیوه‌های رایج ارزیابی بالینی بیماران محسوب می‌شود. از سال‌ها پیش روش‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری فشارخون مطرح شده که متداول‌ترین آن‌ها استفاده از فشارسنج و گوشی است . در این مطالعه روش نوینی از اندازه‌گیری فشارخون دیاستولیک با استفاده از فشارسنج و لمس نبض براکیال پیشنهاد گردیده است . از یکصد بیمار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی مجموعا چهار صد بار اندازه‌گیری فشارخون انجام شد که در نیمی از اندازه‌گیری‌ها روش معمولی استفاده از گوشی و در بقیه ...

اهداف طرح فوق تهیه لیست ادوات اندازه‌گیری دقیق موجود و مشخصات فنی آنها در مراکز مختلف ، تعیین فواصل زمانی بازرسی کالیبره بورن ادوات ، بررسی سیتمهای دوره‌ای برای کالیبره کردن ادوات اندازه‌گیری، تهیه روشهای ثبت و نگهداری سابقه هر کدام از ادوات اندازه‌گیری - شناسایی سایر مراکز و واحدهایی که از آنها سرویس کالیبراسیون گرفته می‌شود، روشهای نگهداری از دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق موجود در هر واحد روشهای نگهداری مربوط به مراجعه موجود و دستورالعملها و نحوه استفاده از دستگاههای اندازه‌گ ...

در این تحقیق یک روش ساده، حساس ، و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم سولفیت ، فرمالدئید و استالدئید به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری معرفی شده است . در روش اول جهت اندازه‌گیری سولفیت از واکنش افزایشی این یون با مالاشیت گرین استفاده شده است واکنش به طریق اسپکتروفتومتری با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 613 نانومتر به روش زمان ثابت پیگیری شده است رسم تغییرات جذب بر حسب غلظت سولفیت نموداری به دست می‌دهد که در محدوده 2/5-0/15 میلی‌گرم بر لیتر سولفیت خطی است . حد تشخیص ا ...

اندازه گیری یک جنبه مهم در گزارشگری مالی است. هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) وهیئت استانداردهای حسابداری. مالی(FASB) در سه ماه آخر سال 2009 اقدام به انتشار پیش نویسی در باره اصطلاح اندازه گیری در چارچوب مفهومی نمودند. این دو هیئت به توافق رسیدند که این پیش نویس می تواند به عنوان نقطه شروعی برای گسترش کارشان بکار گرفته شود. این پیش نویس توصیه می کند که از اندازه گیری های ترکیبی برای گزارشگری مالی استفاده شود. روشهای اندازه گیری که ارائه شده اند عبارتند از : قیمت ...