عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر اندازه قرنیه‌دهنده به اندازه قرنیه‌گیرنده در میزان عیب انکساری حاصله بعد از عمل پیوند قرنیه در کراتوکونوس یک مطالعه تجربی به صورت کارآزمایی بالینی در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد تهران طی سالهای 1368 لغایت 1370 انجام شد. بیماران به طور اتفاقی به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. در گروه الف (18 بیمار) اختلاف اندازه قرنیه‌دهنده به 25ˆ0 میلیمتر و در گروه ب (20 بیمار) 5ˆ0 میلیمتر بود. هر دو گروه به روش مشابه عمل شده، دو ماه بعد از کشیدن بخیه‌ها کراتومتری و عیوب انکسا ...