عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به مطالعه ای پیرامون محتوای فزاینده اطلاعاتی چرخه حیات بر رابطه بین عمر و اندازه شرکت با نسبت ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از آنجایی که چرخه عمر شرکت به فرایند تکامل شرکت از بدو تولد تا هنگام مرگ آن اشاره دارد، از نظر پژوهشگران هر مرحله از عمر شرکت شرایط و ویژگی های منحصر به فردی دارد، که می تواند شرایط کلی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش، تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه شرکت و همچنین، تاثیر چرخه عمر بر ارتباط ...

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی شده که همواره استفاده از طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر حرفه حسابداری، مدیران مالی، تحلیلگران مالی بازار سرمایه، سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد. لذا در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود سهام پرداخته خواهد شد، بدین منظور با نمونه آماری متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1390 با روش رگرسیون ...

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای حداقل نرخ بازده مورد انتظار را با ریسک سیستماتیک مرتبط می سازد. این مدل بیان می کند که حداقل نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی تابعی از دو جزء نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک است. آزمون های انجام شده بر روی این مدل، علاوه بر ایجاد مدل های توسعه یافته قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، منجر به ارائه مدل های جدید نیز شده است. یکی از معروف ترین این مدل ها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. فاما و فرنچ در این مدل سه عامل بازار، اندازه و نسبت ارزش دف ...

ساختار سرمایه هر شرکت، از ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن شرکت به منظور تأمین مالی دارایی ها تشکیل می شود. اما مسأله ای که در مورد ساختار سرمایه مطرح می شود این است که مدیران مالی چگونه می توانند چیدمان بهینه آن را تعیین نمایند. برای بررسی این مسأله ابتدا باید تلاش هایی در جهت تعیین عوامل موثر بر ساختار سرمایه صورت گیرد. در این تحقیق تأثیر پنج متغیر درون شرکتی بر ساختار سرمایه سنجیده گردیده که عبارتند از: سودآوری، فرصت های رشد، اندازه، دارایی های مشهود و سن شرکت و نسبت ها ...

برای اعتباردهندگان کیفیت اندازه هیئت مدیره و عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل به عنوان مولفه های مهم در تأمین اعتبار شرکتها میباشد، زیرا میتواند بر میزان ریسک پرداخت یا عدم پرداخت آنها موثر باشد، از این رو می توان گفت کیفیت اندازه هیئت مدیره و عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل بر هزینه تأمین مالی تأثیرگذار خواهد بود. از منظر نمایندگی میتوان استدلال کرد که یک هیئت مدیره بزرگتر به احتمال قوی نسبت به مشکلات نمایندگی هوشیار است، زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را تحت نظر قرار خ ...

گزارش‌های مالی ابزار مهمی است که سازمان‌ها به کمک آن اطلاعات مالی را در اختیار افراد ذی‌علاقه قرار می-دهند. هدف عمومی گزارشگری مالی، فراهم‌سازی اطلاعات مالی درباره‌ی واحد گزارشگر به‌قصد فایده‌مندبودن این اطلاعات در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه، جهت تأمین منابع برای واحد گزارشگر است. به‌موقع بودن یکی از ویژگی‌های مهم سودمندی اطلاعات محسوب و به همین جهت هدف این تحقیق تعیین محتوای اطلاعاتی و عوامل تعیین‌کننده در به‌موقع بودن گزارش ...

نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی، در فعالیت سود آوری شرکت منعکس می شود. بیشتر داده های مورد نیاز برای ارزیابی عملیات اجرایی شرکت، نظیر سود عملیاتی، بطور مستقیم از صورتحساب سود و زیان فراهم می شوند. با توجه به اساسی بودن مقوله سودآوری برای شرکت ها، تعیین مواردی که ممکن است بر آن تأثیرگذار باشند نیز مسأله ای اساسی خواهد بود؛ از این رو، در تحقیق حاضر به جمع آوری شواهدی در خصوص رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، تولید ناخالص داخلی، اندازه شرکت و اندازه هیئ ...

اندازه شرکت به‌عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در قریب به‌اتفاق تحقیقات اثباتی در امور مالی و حسابداری، مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت را می‌توان به‌وسیله شاخص‌های متعددی ازجمله ارزش دفتری دارایی، میزان فروش شرکت، تعداد کارکنان و ارزش بازار شرکت بیان نمود. در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا استفاده از تعاریف مختلف اندازه، رتبه‌بندی شرکت‌ها را بر اساس معیارهای اندازه تغییر می‌دهد؟ علاوه بر آن، تأثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر مدل‌های پیش‌بینی سودآوری و نقدینگی، در نمونه‌ ...

تصمیم‌گیری در خصوص بهترین ترکیب منابع تأمین مالی شرکت یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه، همواره به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در راستای افزایش ارزش شرکت‌ها مطرح بوده و در ادبیات حوز? مالی، گستر? قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق، به بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1388-1384در قالب نمونه‌ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. متغیرهای مورد مطالع ...