عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فولادهای زنگ‌نزن با هدف تولید موادی برای مقاومت به خوردگی گسترش یافته‌اند که معمول‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 است. با توجه به اهمیت اندازه دانه و اثر چشمگیر آن بر خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 ال با اندازه دانه‌های مختلف در محلول اسید کلریدریک 0/1 مولار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نمونه-های با اندازه دانه‌های مختلف از طریق دگرگونی ماتنزیتی با 80 درصد نورد سرد ورق فولاد زنگ‌نزن 304 ال و بازگشت آن به آستنیت با آنیل باز ...

حفر چال بخشی مهم از عملیات استخراج معادن و پروژه های عمرانی می‌باشد. به منظور جای‌گذاری مواد منفجره و آتشباری باید چال حفر شود. خواص و پارامترهای گوناگونی بر قابلیت حفاری سنگ‌ها تاثیر‌گذار است. در این پژوهش دو پارامتر تخلخل و اندازه‌ دانه‌ها از خواص ساختاری سنگ به وسیله مدل‌سازی فیزیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور 9 بلوک بتنی با اندازه دانه‌های مختلف در آزمایشگاه ساخته شد. مقاومت فشاری تک‌محوری وتخلخل این بلوک‌ها تعیین شد. سپس این بلوک‌ها با دستگاه حفاری دورانی ...

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه کرچک به صورت تابعی از رطوبت بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی شامل قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، حجم، سطح تصویر شده، زاویه استقرار، چگالی توده، تخلخل و وزن هزار دانه در سطح احتمال 1 درصد و بر طول، عرض، ضخامت و چگالی حقیقی در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی‌داری دارد و بر کرویت اثر معنی‌داری ندارد. همچنین با افزایش رطوبت از 5/5 به 10 درصد بر پایه وزن خشک طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح تصویر شده ...

در این پژوهش ابتدا خواص ساختاری، مغناطیسی، الکتریکی و مغناطومقاومت در میدان های پایین نمونه های La0.8Sr0.2MnO3/x MnFe2O4 با% 10 ~ 0 = x درصد وزنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی La0.8Sr0.2MnO3 به روش جدید تجزیه ی حرارتی استاتها درحضور اسید سیتریک و نانوذرات MnFe2O4 به روش سل ژل تهیه شد. از مزیت های روش جدید تجزیه ی حرارتی، سرعت بالای فرآیند ساخت نسبت به روش های شیمیایی می باشد. از طرفی ذرات ما پس از فرآیند آسیاب بدست نمی آیند و پس از مرحله ی پخت حاصل می شوند، بنابراین تنش های ...

چقرمگي شكست سنگ، يك پارامتر بنيادي در مكانيك شكست سنگ است كه مقاومت ذاتي سنگ را در برابر آغاز و گسترش ترك توصيف مي ك ند. اين پارامتر كاربردهاي فراواني در زمينه هاي گوناگون مكانيك سنگ دارد. از اين رو اندازه گ يري صحيح و دقيق اين پارامتر اهميت ويژه ا ي دارد. با اين حال هنوز بحث پيرامون تعيين روش(هاي) اندازه گ يري آن ادامه دارد. از سوي ديگر خصوصيات سنگ در مقياس ميكرو همواره عوامل تعيين كننده ا ي در رفتار فيزيكي/مكانيكي سنگ هستند. چگونگي اين اثرگذاري در بسياري از موارد به خوب ...

رساناهای دانه ای ترکیبی از خواص تجمعی و انفرادی نانو کریستال های جفت شده می‌باشند که از دانه هایی با اندازه متغیر از چند نانومتر تا چند صد نانومتر تشکیل شده اند. این رساناها کاربردهای زیادی درصنایع الکترونیک ، اپتیک و اپتو الکتریک دارند. گستره کاربرد آن ها از وسایل منتشر کننده نور تا سلول های فتو ولتایی و بیوسنسورها می باشند. دلیل علاقه مندی به مطالعه این رساناها این است که این فلزات علاوه بر خواص کلی که در اهمیت دستگاه های بی نظم دارند ، از دیدگاه تجربی دستگاه هایی هستند که ...

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو، به عنوان تابعی از رطوبت (5/10% - 5/16% بر پایه خشک)، سرعت بارگذاری (5، 15، 25 و 35 میلی‌متر بر دقیقه) و اندازه دانه در 3 سطح کوچک (کمتر از 05/0 گرم)، متوسط (057/0-05/0 گرم) و بزرگ (بیشتر از 057/0 گرم) ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های مکانیکی توسط دستگاه آزمون کشش- فشار ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام مدل STM-20 انجام شد. نتایج حاکی از اثر معنی‌دار رطوبت بر مقادیر طول، عرض، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، زاویه ریپو ...

مواد نانو کریستال حاوی کریستال‌هایی با اندازه دانه‌هایی در مقیاس نانو(از 1 نانومتر تا 100 نانومتر) می‌باشند. محل اتصال دو یا چند دانه در مواد پلی‌کریستال را مرزدانه می‌گویند. خواص بسيار زيادي از مواد پلي‌كريستالي تحت اثر همين مرزدانه‌ها است. چيدمان‌هاي اتمي در مرزدانه‌ها ميتواند باعث ايجاد خواص متفاوتي مانند خواص الكتريكي يا خواص ترموديناميكي، خواص استحكامي شوند. در این پایان نامه به بررسی خواص مکانیکی مانندثوابت الاستیک نانوکریستال آهن توسط روش دینامیک مولکولی پرداخته شده ...

چکيده ساخت و بررسی رفتار مکانیکی ورق با اندازه دانۀ دوگانه تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی به کوشش سید رضا حسینی در تحقیق حاضر برای تولید ماده‌ای با اندازه دانه دوگانه، تسمه‌هایی با ترکیب شیمیایی یکسان اما پیشینه‌ی کرنشی متفاوت با موفقیت به هم متصل شدند. برای تولید تسمه‌هایی که لایه‌های مختلف آن تحت کرنش‌های متفاوتی قرار گرفته‌اند (SCS)، از فرآیند اتصال نورد تجمعی استفاده شد. نمونه‌های SCS تولید شده، مقادیر استحکام بالایی در آزمایش ها از خود نشان دادند و همچنین ای ...