عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق قابلیت تولید خمیر حل شدنی از دو گونه ممرز و انجیلی مورد بررسی قرار گرفت . ابتدا آنالیز شیمیایی دو نمونه انجام گرفت که بر طبق آن درصد مواد استخراجی، لیگنین، سلولز و خاکستر به ترتیب در ممرز 1/57، 23، 50/2 و 0/57 درصد وانجیلی 1/5، 26/5، 51/25 و 0/5 درصد تعیین شد. سپس مرحلهء پیش هیدرولیز با آب در سه زمان پخت صفر و 30 و 60 دقیقه در دمای 170 درجه سانتی‌گراد انجام گرفت و با توجه به راندمان و درصد انحلال، زمان ماند 60 دقیقه به عنوان پیش‌هیدرولیز بهینه انتخاب شد. ...

استفاده ازکلیه مواداولیه لیگنوسلولزی درصنایع کاغذ یکی از ضرورتهای اولیه استفاده بهینه و حداکثر ازمنابع جنگلی خواهد بود.ولی دراین مورد لازم است خصوصیات کاربردی چوب های مختلف درصنایع خمیر و کاغذ مورد بررسی قرارگیرد.باتوجه به اهمیت شناسائی خصوصیات چوبهای جنگلی برای صنایع کاغذ دراین بررسی سعی خواهدشد خصوصیات خمیردهی چوب دوگونه ممرز و انجیلی مورد بررسی قرار گیرد.بدینمنظور از چوب دوگونه فوق نمونه برداری شده و فواصل شیمیائی و فیزیکی تعیین می گردد.سپس بوسیله پخت های آزمایشگاه های سرع ...

چکیده انجیلی درخت بومی و آندمیک ایران است. یکی از معدود مناطقی از دنیا که هنوز هم این گونه را می‌توان به صورت طبیعی مشاهده نمود، جنگل‌های شمال ایران می‌باشد. با توجه به تخریب وسیع رویشگاه‌های انجیلی در شمال ایران جهت حفاظت و مدیریت اصولی رویشگاه‌های این گونه شناخت نیاز‌های اکولوژیک و مطالعه تنوع ژنتیکی آن ضروری به نظر می‌رسد. به همین منظور برای بررسی تنوع ژنتیکی گونه انجیلی (Parrotia persica)، برگ 60 پایه از جوامع مختلف ارتفاعی دو رویشگاه جنگلی هیرکانی گیسوم تالش (با اقلیم ...

این پژوهش به منظور بررسی مقاومت دانهال های انجیلی به تنش خشکی صورت پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور خشکی در سه سطح 100 درصد ظرفیت مزرعه به عنوان شاهد و سطوح 65 و 30 درصد ظرفیت مزرعه و پرولین در چهار غلظت صفر، 20، 40 و 60 میلی مولار انجام شد. بعد از جوانه زنی بذرهای انجیلی گیاهان به مدت 9 ماه رشد کردند. تیمار پرولین و خشکی به صورت همزمان اعمال گردید. پرولین به صورت کاربرد برگی در 4 نوبت به فاصله دو هفته یکبار در طول مدت 55 روز آزمایش به کار ...

انجیلی Parrotia persica (DC) C.A.Meyer .)) سرو خمره ای Platycladus orientalis (L.)Franco از نظر زینتی، فضای سبز و دارویی دارای اهمیت هستند. آزمایش هایی به منظور شکشتن خفتگی بذر این گیاهان انجام شد. آزمایش اول برای حذف خفتگی بذر و جوانه زنی و رشد دانهال سرو خمره ای و به صورت فاکتوریل با 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. فاکتور اول خراش دهی با اسید سولفوریک (0و20 دقیقه)، فاکتور دوم چینه سرمایی(15،0و30 روز) ، فاکتور سوم ترکیبات شیمیایی و فاکتور چهارم غلظت های مختلف ...

درخت انجیلی با نام علمی persica Parrotia از تیره Hamamelidaceae است. این درخت به واسطه مصون ماندن از یخبندان دوره سوم زمین شناسی در ایران برجا‌‌مانده و در بسیاری از نقاط در اثر یخبندان عمومی از بین رفته‌است. این گیاه به عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی گیاهی در جنگل‌های شمال محسوب می‌شود. کاربرد شاخ و برگ و چوب این گیاه در مصارف مختلف و زیبایی منحصر به فرد آن در فصول مختلف سال بر اهمیت آن می‌افزاید. در سال 1373علائم لکه‌برگی زاویه‌ای به رنگ قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره روی برگ‌های این ...

درخت انجیلی یکی از گونه‌های بومی جنگل‌های شمال ایران است که در مناطق جلگه‌ای و میان‌بند با سایر گونه‌های پهن-برگ یافت می‌شود. ...
نمایه ها:
چفرود | 

بدلیل تاثیر عوامل مختلف مربوط به چوب (عوامل فیزیکی ،شیمیائی و مکانیکی )وعوامل پلیمرشدن رزین نظیر درجه حرارت ،زمان ،فشاروغیره برفرایند تشکیل‌اتصال لازم است برای هرگونه چوبی مطالعه جداگانه ای جهت تعیین اهمیت وبهینه کردن هریک ازآنهابعمل‌آیدکه دراین بررسی عوامل پلیمرشدن رزین اوره فرم آلدئید برمقاومت اتصال چوب دوگونه راش و انجیلی ودرصورت امکان گونه ممرز موردمطالعه قرارخواهد گرفت ...

جنگل آموزشی و پژوهشی شصت‌کلاته بعنوان منطقه تحت کنترل فعالیتهای علمی جهت نمونه‌برداری انتخاب می‌گردد. ده گونه چوبی صنعتی بر ترکه بترتیب دارای بیشترین موجودی باشد انتخاب شده و از هر گونه یک دیسک به ضخامت 20 سانتی‌متر در ارتفاع برابر سینه قطع شده و این دیسک جهت تعیین ویژگیهای آناتومیک و شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گرده بینه بین قطره برابر سینه و کنده نیز جهت خردکردن و استفاده در پخت‌های خمیر کاغددهی مورد استفاده قرار میگیرد. از هر گونه سه درخت با قطر تقریبی 20 تا 40 سانت ...