عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش انتگرال گیری مستقیم یکی از مناسبترین روشهای تعیین پاسخ سیستم تحت بارهای دینامیکی می باشد . فرم تصادفی این روش می تواند در تعیین پاسخ سیستمهای پیچیده تحت تحریک تصادفی مورد استفاده قرار گیرد . نظیر الگوریتمهای تعیینی ، توانایی برخورد با طیف وسیعی از مسائل غیرخطی از ویژگیهای اساسی الگوریتمهایی است که براین اساس شکل میگیرند . عدم نیاز به تعریف صریح بخش غیرخطی معادله حرکت برحسب سرعت و تغییر مکان تصادفی و در نتیجه قابلیت اعمال به کلیه سیستمهایی که توسط اجزای محدود یا اجزای مرزی ...

هدف از این پروژه بررسی رفتار دینامیکی خودروهای زرهی با درجات آزادی بالا (سیزده درجه) و پیدا کردن پاسخ‌های گذرا و فرکانسی آنها و مشخص نمودن بهترین مشخصه‌های ارتعاشی برای سیستم تعلیق می‌باشد. چون در این زمینه فعالیتهای چشمگیری در ایران نشده است و لزوم‌انجام این نوع بررسی برای طراحی سیستم‌های تعلیق خودروها اهمیت بسزائی دارد لذا دلایل فوق انگیزه اصلی انجام این پروژه می‌باشد. مراحل انجام پروژه به شرح زیر می‌باشد . مدل کردن سیستم خودرو به صورت یک سیستم با سه درجه آزادی و به دست آور ...

برای توابع جدولی در گره‌های چبیشف در یک بازه، درونیابی طیفی و انتگرال‌گیری معین از طریق FFT می‌تواند به صورت پایدار و کارآمدی انجام شود. برای دسته‌های دیگری از نقاط، مانند گره‌های گاوس روی یک بازه، درونیابی کلاسیک و انتگرال‌گیری معین، طرحها یایدار، اما کند هستند و اگر N تعداد نقاط در گسسته‌سازی بازه باشد احتیاج به o(N2) عملیات ریاضی دارند. ما الگوریتمهایی را برای محاسبه کارآمد درونیابیهای چند جمله‌ای لاگرانژ در نقاط چندگانه روی خط و همچنین برای انتگرال‌گیری معین و دیفرانسیل‌گ ...

در طراحی و ساخت سازه‌های شناور چه سکوها (نیمه مغروق‌ها) و چه کشتیها مسئله برآور معیارهای پایداری از اهم مسائل است . با توسعه روزافزون تکنولوژی و ساخت سازه‌های پیچیده شناور با اشکال و هندسه متنوع کاربرد روشهای معمول در محاسبه معیارهای پایداری (که بر پایه مقطع زدن جسم و برآورد سطوح و ممان سطوح و ممان حجم مبتنی بر روشهای انتگرال‌گیری سیمسون یا چبیشف می‌باشد) با اشکال مواجه شده و دقت خود را از دست می‌دهند. چرا که روشهای فوق برای اجسام مستدیر مانند کشتی که هندسه سطوح بیرونی و ...

برای درونیابی توابع در صفرهای چبیشف می‌توان از تبدیل سریع فوریه استفاده کرد، که روشهای سریع و پایدار هستند. اما اگر نقاط درونیابی به صورت دیگری انتخاب شوند (مانند صفرهای لژاندر) روشهای کلاسیک درونیابی با وجود پایداری دارای حرکتی کند و از مرتبهء O(N2) برای N نقطهء درونیابی هستند. در این رساله گروهی از الگوریتمها برای محاسبه کارا و سریع چند جمله‌ای درونیاب لاگرانژ در نقاط مضاعف روی خط حقیقی در نقاطی به غیر از صفرهای چبیشف ارایه می‌شوند. این الگوریتمها را می‌توان برای مشتق‌گیری ...

در این مقاله روشی برای اندازه‌گیری کمیتهای مختلف الکتریکی به منظور کنترل یک جبران‌کننده توان راکتیو استاتیکی از نوع TSC ارائه می‌گردد. این روش بر انتگرال‌گیری از سیگنالهای ولتاژ یا جریان در طول نیم سیکل استوار است . کمیتهای مورد اندازه‌گیری، توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری و ضریب توان جابجایی هستند. عملکرد این روش در شرایط ایده‌آل و غیرایده‌آل تحلیل شده و برای اثبات کارآیی آن یک نمونه آزمایشگاهی ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت . ...

در فصل اول ضمن معرفی بسط سری چبیشف یک تابع، فرمولهای باز و بسته گاوس - چبیشف و قاعده انتگرال‌گیری کلن‌شاو - کرتیس ، خطاهای مربوط به آنها نیز مورد بررسی و اثبات قرار می‌گیرد. در فصل دوم شرح کامل روش تبدیل سریع فوریه (Fast Fourier Transform) FFT ارائه می‌شود که شناخت آن به جهت تقلیل تعداد عملیات مربوط به محاسبه ضرایب بسط چندجمله‌ای چبیشف یک تابع و به منظور تسلسل مطالب ضروری می‌باشد. در فصل سوم محاسبه انتگرالهای خاص چند گانه تحت نام Oscillatory Functions با استفاده از مطالب فصله ...

قوانین کوادراچر حاصل ضربی گوسی وروش هم محلی برای تبدیل معادلات انتگرال فردهلم دو بعدی غیرخطی نوع دوم به یک سیستم غیرخطی ازمعادلات به کار برده میشود.همگرایی روش تحت شرایط معین روی هسته معادلات انتگرال اثبات شده ویک روش تکراری برای تقریبی ازسیستم غیرخطی بدست آمده وهمچنین همگرایی برای این روش ثابت شده است ...

در بسیاری از رشته های مهندسی ، فیزیک و ... حل برخی از مسایل به حل یک انتگرال عددی ختم می شود خصوصا انتگرال های فوریه که باروشهای تحلیل جواب آن بدست نمی آید . در این پایان نامه ابتداچندروش از روشهای کارشده در حل عددی انتگرال های نوسانی را بیان کرده و در ادامه روش جدیدی را با استفاده از تقریب های گویا ارائه می کنیم . ضمن اینکه مزیت های روش جدید به روشهای قبلی به صورت زیر بیان می شود : اولا دقت آن قابل توجه است ، ثانیا سرعت بسیار بالای آن چشم‌گیراست، ثالثامحاسبه انتگرل روابطی به ...