عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شبکه هاي حسگر بيسيم نسل جديدي از شبکه ها هستند که از تعداد زيادي حسگر تشکيل مي شوند. اين حسگرها در يک منطقه پراکنده شده اند و بصورت بيسيم باهم در ارتباط هستند. بدليل توسعه ي تکنولوژي بيسيم و ارزان شدن حسگرها، کاربردهاي اين شبکه ها روز به روز افزايش پيدا مي کند و اين موجب شده که در بسياري از کاربردها از جمله نظارت بر يک محيط و رديابي يک سوژه، از آنها استفاده شود. به طبع توسعه ي اين شبکه ها، چالش هاي آنها نيز مورد توجه محققان قرار گرفته است. يکي از چالش هاي اين شبکه ها، طراحي ...