عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انتقال تکنولوژی موضوعی است که استفاده از آن می‌تواند همچون تیغ دو لبه باشد. اگر انتقال تکنولوژی با دقت و مطالعه صورت گیرد می‌تواند موجب رشد و توسعه قابلیت‌های صنعت گردد؛ در غیر این صورت موجب از بین رفتن منابع و توانمندی‌های صنعت خواهد شد و عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. این مسئله در مورد تکنولوژی‌های High-Tech بیشتر حائز اهمیت است. بر این اساس، تحقیق حاضر بحث انتقال تکنولوژی را در صنعت هوایی به عنوان یک صنعت پیشرو در تکنولوژی دنبال می‌کند. شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر ...

عوامل و مکانیسمهای محیط هر سازمان در عملکرد آن تاثیر دارند. با افزایش عوامل، پیچیدگی و گستردگی عملکرد و افزایش سازمانهای مشابه، این تاثیر روز به روز شدیدتر می‌شود. در میان عوامل، تکنولوژی و تغییرات آن نقشی مهمتر و تعیین‌کننده‌تر در توفیق بلندمدت سازمان دارد. تاثیر این عوامل با افزایش و سرعت پیچیدگیها به طور چشمگیری فزونی می‌یابد. تحقیق حاضر، یک پژوهش توصیفی مستندسازی است که در آن ضمن مرور مفهوم تکنولوژی و روشهای انتقال آن، به بررسی صنعت فولاد و جایگاه آن در کشور پرداخته شده ا ...

این مقاله پیشینه ووضعیت مسئله انتقال تکنولوژی را در حقوق بین المللی مورد مطالعه قرار می دهد. و درآن جنبه های گوناگون (انتقال تکنولوژی)به صورت کلی و(انتقال تکنولوژی دریایی) به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه تعریفی از مفهوم انتقال تکنولوژی و انتقال تکنولوژی دریایی بر اساس منابع رسمی موجود ارائه می شود. مقاله حاضر اسناد سازمان ملل متحد و دیگر اسناد مربوط به انتقال تکنولوژیرا مورد بررسی قرار داده و تاثیر انتقال تکنولوژی را بر توسعه اجتماعی و اقتصادی ملت ها مورد تجزیه و ...

این مقاله ، عملیات شرکتهای چندملیتی در زمینه انتقال تکنولوژی مناسب به کشورهای در حال توسعه را مورد بحث قرار می‌دهد. نقش چندجانبه انتقال تکنولوژی ، موضوعی نو بوده و روی آن تحقیقی صورت نگرفته است . بنابراین ، مقاله حاضر تضاد منافع گروهها را در انتقال تکنولوژی تحلیل کرده ، عوامل موثر تعیین کننده در تصمیم‌گیری طرفین را مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمنا" چاره‌جویی را برای مطالعه نقش چندجانبه انتقال تکنولوژی و سنجش اهمیت عوامل ملموس پیشنهاد می‌کند. ...

در این مقاله جوانب متعد فرآیند انتقال تکنولوژی موردبحث قرار می‌گیرد تا جایگاه آن در بازرگانی خارجی تبیین گردد. ابتدا موضوع انتخاب تکنولوژی و عوامل موثر برآن تحلیل می‌شود و سپس مسئله تحقیق و توسعه ، به مثابه عنصر اساسی و هسته مرکزی در پیشرفت‌های تکنولوژیک ، ارزیابی می‌گردد. عملیات جذب و تطبیق تکنولوژی به عنوان فرآیند انتقال تکنولوژی بررسی شده و عوامل مرتبط با برنامه‌ریزی توسعه صنعتی تبیین می‌شوند. بالاخره مراحل پویای تغییرات تکنولوژیک و ارتباط آن با تجارت بین‌الملل و مراحل گست ...

استفاده از تکنولوژی وارداتی (انتقال یافته) به عنوان یکی از وسایل (البته نه کافی)، جهت نیل به هدفهای بازسازی اقتصادی و یا تحصیل دستاوردهای مطلوب توسعهء اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه به طور اعم و برای کشور ما به طور اخص ، امری اجتناب ناپذیر است . از این رو تکنولوژی وارداتی همواره به عنوان یکی از مهمترین عاملهای تولید کالا، خدمت دهی و بهره برداری از منابع طبیعی و معادن جهت استفاده داخلی و صادرات به شمار می‌رود. در این مقاله سعی شده به طور فشرده مفاهیم فراند انتقال تکنولوژی و ...

توسعه تکنولوژی، اساسی‌ترین گام در توسعه صنعتی - اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می‌شود. به دلیل عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژیهای مدرن، انتقال آن از کشورهای توسعه یافته لازم است . بررسی شاخصهای صنعتی - تکنولوژیک نشان می‌دهد که در امر انتقال تکنولوژی موفقیت چندانی به دست نیاورده‌ایم. به همین منظور، در این تحقیق سعی بر آن است که پس از مشخص کردن ضعف شاخصهای صنعتی - تکنولوژیک کشور، تنگناها و محدودتیهای توسعه صنعتی - تکنولوژیک در کشور مشخص و سپس مکانیزمها ...

بررسی انتقال تکنولوژی صنعت نیمه هادی در ایران است . این صنعت برای بار اول است که تفکر انتقال تکنولوژی در باره آن اجرا می شود. هزینه‌های گزاف ارزی همه ساله مصرف می گردد. این طرح فصه بررسی انتقال تکنولوژی و بررسی فنی و اقتصادی این طرح در کشور را دارد ، تا انشاءالله در آینده نزدیک شاید ایجاد یک واحد صنعتی جهت تولید صنایع نیمه هادی باشیم . ...

از زمان جنگ سرد تاکنون هم‌زمان با کاهش قدرت نخبگان نظامی، نقش دانشگاه‌ها تغییر کرده و روابط تازه‌ای بین دانشگاه، مراکز تحقیق و دولت‌ها جایگزین شده است (اتزکویتز و همکاران ، 2000). این امر سبب شد تا دانشگاه‌ها، نه تنها در مورد چگونگی ایجاد و تحصیل دانش، بلکه درباره‌ی چگونگی توزیع و ترویج آن از طریق ایجاد شبکه‌های جدید، تجدید‌نظری داشته باشند. هدف کلی از دفاتر انتقال تکنولوژی، توزیع و انتشار دانش ایجاد شده در جامعه است. انتقال تکنولوژی می‌تواند به عنوان جریان ورودی دانش فنی به ...