عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه مدیر به عنوان "سنگ سرطاق" (پرداختچی 1368، ص 5) مطرح بوده است . بر اساس این دیدگاه مدیر مدرسه بین نیروهای اجتماعی متضاد مسئولین مافوق و کارکنان قرار دارد. به نظر می‌رسد مسئولان مافوق یک سری انتظارات از مدیر دارند که گاهی با انتظارات کارکنان در تضاد می‌باشد. این انتظارات در زمینه‌های گوناگون و از نقشهای مختلفی که یک مدیر بر عهده دارد قابل بررسی است . ناهماهنگی ادراک و انتظار گروههای مرجع از نقش مدیر مدرسه می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده‌ای در اثربخشی و کارآمدی مد ...

در اواخر قرن نوزدهم، محتوا و شکل تئاتر کلاسیک دچار تحول شد. موریس مترلینک، نمایشنامه نویس بلژیکی، تئاتر جدیدی به نام "تئاترسکوت" یا "تئاتر ایستا" خلق کرد. نظریه های وی در مورد تئاتر باعث تحول این نوع ادبی در قرن بیستم و ایجاد تئاتر نو شد. چند سال بعد، نمایشنامه نویس دیگری به نام ساموئل بکت این نوآوری ها را بسط داده و وارد نمایشنامه های خود کرد. تئاتر کوران موریس مترلینک و درانتظار گودو اثر بکت از جهات زیادی به هم شبیهند. از این رو بسیارمحتمل است که بکت تحت تاثیر مترلینک، در ا ...
نمایه ها:
مرگ | 
بکت | 

هدف از این پژوهش ارائه الگویی به منظور ارزیابی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت در شرکت پایانه های نفتی ایران بر اساس نظریه تعدیل یافته انتظار بوده است. روش تحقیق توصبفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان رسمی شرکت پایانه های نفتی ایران با تحصیلات دیپلم به بالا تشکیل داده است. جامعه آماری این تحقیق 1100 نفر بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. اب ...

سیستم‌های سلامتی، سرشار از تجربه انتظار برای بیماران، اعضای خانواده و حتی ارائه‌دهندگان خدمات سلامتی هستند، که این زمان‌های انتظار با زمان‌‌های معمول انتظار در زندگی متفاوت بوده و معمولا"برای افراد اهمیت بیشتری پيدا مي‌كنند. انجام اعمال جراحی یکی از مهم-ترین رویدادهای زندگی امروزی است. روزانه هزاران بیمار تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، رویدادی که باعث ایجاد ناراحتی برای بیماران و خانواده آنان می‌شود. زمانی که شخصی تحت عمل جراحی است، خانواده و دوستان او ساعت ها را نگران و ...

صنعت ساخت وساز در نتیجه خروجی های حیاتی آن در تمامی جوامع نقشی کلیدی در اقتصاد دارد. لذا افزایش بهره وری کارکنان در کارگاه های عمرانی می تواند کمک شایانی به افزایش تولیدناخالص داخلی در هر جامعه ای کند. انگیزش کارکنان یکی از فاکتورهای است که به صورت قابل توجه بر روی بهره وری اثرگذار است به طوری که انگیزش مناسب منابع انسانی را می توان کلیداصلی افزایش بهره وری دانست. هدف این تحقیق انجام آنالیز تاییدی نظریه انگیزشی انتظار به منظور بررسی کاربردی بودن آن جهت پیش بینی انگیزش کارگران ...

علیرغم گسترش آموزش برنامه‌ای از طریق تلویزیون در اکثر ممالک در حل توسعه، معلم هنوز بعنوان هسته مرکزی تعلیم و تربیت و مهم‌ترین وسیله آموزش باقی مانده است . معلم علاوه بر ایفای نقش اساسی خود یعنی آموزش مطالب درسی معمول در کلاس ، ناآگاهانه رفتارهائی بروز می‌دهد که گاه موجب تسهیل یادگیری دانش‌آموز و گاه نیز مانع فراگیری بیشتر وی میگردد. یکی از این رفتارهای ناآگاهانه انتظار معلم از دانش‌آموز است . برحسب تحقیقات عده‌ای از محققین علوم تربیتی دانش‌آموزان از فرصت‌های یکسان در کلاس برخ ...
نمایه ها:
معلم | 

یکی از مباحث مهم و پر اهمیت فرهنگ مهدویت در عصرغیبت انتظارفرج است. انتظار امری است آمیخته ی با جان آدمی وتوأم با امید و حرکت به سوی آینده است. ازاین مفهوم برداشت های متفاوتی شده است، در برداشت منفی یاویرانگرآن، انتظار یعنی اینکه انسان دست روی دست بگذارد تا خود امام زمان(عج) بیاید و همه ی امور را اصلاح کند، در این حالت از انتظار، شخص منتظر در برابر ظلم ها وستم ها و یا حرکت های رو به رشدو موفقیت آمیز به سوی آینده، راه انزوا را در پیش گرفته وهرگونه حرکت وایجاد تحول در راستای زن ...

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ارزش تکلیف، باورهای توانایی- انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی شیمی و آزمون مدل اکلز و ویگفیلید انجام شد. روش: به همین منظور 200 دانش آموز دختر پایه سوم (119 نفر رشته تجربی و 81 نفر رشته ریاضی) به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از میان دبیرستان های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه انتظار –ارزش سمنان (SVEQ) و منبع کنترل راتر(I-E) را تکمیل کردند. داده ها با رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. ی ...

هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جهت بررسی تاثیر انگیزش، انتظارو آمادگی برعملکرد تحصیلی با توجه به نقش شایستگی های دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری است. با استفاده از متغیر های انگیزش، انتظارو آمادگی به عنوان متغیر مستقل ، شایستگی به عنوان متغیر میانجی و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته ، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی توصیفی- پیمایشی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه ، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آما ...