عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی انتظارات مردم از دولت ، منعکس شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار بوده است . نتایج حاصله نشان می‌دهد که موضوع اصلی انتظارات و انتقادات مردم مربوط به 13 وزارتخانه یا سازمان دولتی بوده است که وزارتخانه‌های بازرگانی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موضوع اصلی 47 درصد انتظارات و انتقادات مردم در روزنامه‌ها را شامل شده‌اند. ...
نمایه ها:
مردم | 
دولت | 

موضوع اصلی تحقیق، کاربرد رسانه‌های جدید و رابطه آن با انتظارات مخاطبانِ جوان(شهر تهران‌) از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. هدف تحقیق، تبیین رابطه میان میزان و نحوه استفاده مخاطبان از رسانه‌های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ج.ا.ا. با توجه به ویژگی‌های فردی، اجتماعی ـ اقتصادی و دینی ـ فرهنگی آنان است. پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر چهار‌چوب تحقیق ‌می‌باشد. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به عنوان نمو ...

تحقیق حاضر به گردآوری انتظارات شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یافتن شغل مناسب از اصلی ترین دغدغه و انتظارات دانشجویان می باشد بنابراین ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی باید به اصلی ترین و مهمترین دغدغه سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور تبدیل شود. همچنین نتایج نشان می دهد که دانشجویان با وجود آنکه آموزش های نظری دانشگاه را برای آینده شغلی خود کافی نمی دانند، ولی موفقیت در انج ...

این پژوهش در صدد پاسخگویی به دو سوال اساسی می‌باشد. -1 شناخت و توصیف دقیق انتظارات افراد 13-22 (نوجوانان) از پدر -2 عوامل موثر بر نوع و کم و کیف این انتظارات . انتظارات در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعریف شده و نیازها، احساس محرومیت نسبی، میزان پذیرش اقتدار پدر، گروه همالان و گروه مرجع به عنوان عوامل موثر بر انتظارات مورد توجه قرار گرفت . روش تحقیق این پژوهش پیمایشی می‌باشد و مصاحبه‌ها توسط محقق و پژوهشگران ورزیده انجام شده است . نمونه مورد بررسی 271 نفر از دخت ...
نمایه ها:
پدر | 
جوان | 
ساری | 

یکی از بحث‌انگیزترین مقوله‌های اقتصادی، مقوله خنثائی پول در اقتصاد کلان می‌باشد در طی سالهای پیشرفت و تکامل علم اقتصاد گروهی مخاف این مقوله‌بوده‌اند و به طرق مختلف از باور خود دفاع نموده‌اند پس از رشد و تکامل نظریه انتظارات ، مقوله خنثایی بار دیگر با استفاده از مفاهیم انتظاری در مباحث اقتصاد کلان مطرح شد. یکی از جدیدترین فرضیات در این زمینه، فرضیه(NCM) است که از طرف کلاسیکهای جدید مطرح و دفاع شده است و آن عبارت از این است که جزء قابل انتظار و یا قابل پیش‌بینی رشد پولی(در کوتا ...

یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه بهبود عملکرد در دهه آخر قرن بیستم به وقوع پیوست، موضوع شناخته شدن رضایت مندی مشتری به عنوان یکی از الزامات اصلی مدیریتی در موسسات خدماتی بود. تلاش و کوششهای به عمل آمده در راستای ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد نشان دهنده اهمیت رضایت مندی مشتری در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سود آوری می باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به خدمات ارائه شده در شرکت بیمه معلم به خریداران بیمه مکمل درمان فرهنگیان را بر اساس م ...

اعتقاد ب این است که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی درون زا در کشور، شوراهای اسلامی روستا هستند . این شوراها حلقه تماس دولت با مردم و مشاوراصلی دولت در اجرای برنامه های محلی توسعه روستایی می باشند. این ها برای حل مشکلات مردم روستا و خلاء مدیریتی روستاها اقدام می کنند و در مقام تسهیل گر روابط در طراحی و اجرای فرایند توسعه ، از یک سو با دولت و ساختار گسترده آن و از سوی دیگر با مردم و ویژگی ها و نیازهای متنوع آن در ارتباط می باشند . در این بین ضروری است که شرایط مناسبی برای ارتبا ...

این طرح با هدف بررسی انتظارات معلمان ابتدائی از معلم راهنما انجام گرفت و در کنار آن به مطالعه عملکرد معلمان راهنما و مقایسه انتظارات معلمان شهر و روستا پرداخته شده این طرح دارای 5 سوال تحقیق بوده است که با روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته جامعه آماری در این بخش عبارت از کلیه معلمان دوره ابتدائی استان مرکزی که قریب 6729 نفر بوده‌اند نمونه آماری به میزان 10 درصد به روش حلقه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی به تعداد 700 نفر انتخاب گردید. ناظر طرح آقای دکتر عباس بازرگان استاد دانشگاه تهران ب ...

1- بین انتظارات دبیران و مدیران نسبت به امور دانش آموزان و مدیر دبیرستان تعارض وجود دارد . 2- بین انتظارات مدیران و دبیران نسبت به امور مربوط به تسهیلات ( از وظایف 6 گانه مدیر) و مدیر دبیرستان تعارض وجود دارد . 3- امور مربوط به روابط مدرسه و اجتماع ( از وظایف 6 گانه مدیر ) از نظر دبیران اولویت بیشتری دارد . 4- امور مربوط به دانش آموزان از نظر مدیران دبیرستان اولویت بیشتری دارد . طرح فوق پایان نامه کارشناسی ارشد بوده که به راهنمایی خانم دکتر فریده آل آقا به انجام رسیده است ...