عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی اثر استفاده از سویا و چسب ترکیبی اوره و ایزوسیانات در کاهش انتشار فرمالدهید در تخته خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغییر شامل نوع چسب (اوره ایزوسیانات 3% ، اوره ایزوسیانات 8% و آرد سویا) و در صد چسب (8% و 10%) بود. دیگر عوامل تولید ثابت در نظر گرفته شد. خواص مکانیکی و فیزیکی تخته های ساخته شده بر اساس استانداردEN تعیین شد. تخته های نمونه شاهد با استفاده از چسب اوره ساخته شدند. انتشار فرمالدهید بر اساس استاندارد JISA 1460 تعیین شد. نتایج نشان داد که تخته ه ...

به منظور تدوین یک برنامه بومی کوره بر پایه تئوری انتشار برای چوب پالونیا (Paulownia fortunei) با برش تجاری و با ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر، 3 پایه به طور تصادفی از جنگل شصت‌کلا در حوالی گرگان قطع و تحت برنامه‌‌های تدوین شده بر پایه تئوری انتشار، برگرفته از روابط مالمکوئیست در کوره خشک شدند. همچنین برنامه‌هایی بر اساس توصیه موسسه FPL بر روی بارهای مجزا و به منظور مقایسه با نتایج تئوری انتشار برای خشک کردن استفاده شد. رطوبت نهایی در همه بارها 2±8 درصد در نظرگرفته شد. برای هر روش، س ...

بسیاری از داده‌های مربوط به شبکه‌های تعاملی را می‌توان به صورت گراف مدل‌سازی نمود؛ به این ترتیب که موجودیت‌ها تشکیل‌دهنده گره‌های گراف هستند و ارتباطات میان این موجودیت‌ها، یال‌های گراف را می‌سازند. در اغلب موارد گره‌های گراف قابل تشخیص‌اند اما نحوه ارتباط این گره‌ها با یکدیگر نامشهود است. برای مثال در انتشار یک بیماری، افرادی که مورد سرایت واقع شده‌اند، مشخص هستند اما نمی‌توان به صراحت گفت که هر یک از این افراد، توسط چه فردی به بیماری آلوده شده است. به علاوه شبکه‌ها اغلب ساخ ...
نمایه ها:
گراف | 
گره | 

اگرچه تصویربرداری معمول تشدید مغناطیسی برای تشخیص آسیب های مغزی بکار می آید اما به دلیل ساختار پیچیده ی مغز، این تصاویر فقط قادر به شناسایی آسیب های شدید و بزرگ مغزی بوده و در برآورد آسیب های خفیف ناتوان هستند. هدف از این پژوهش بررسی و برآورد مدل مبتنی بر انتشار در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار وزن دار برای مغز است. این روش برای شناسایی و درک بهتر از عملکرد ساختار ریز بافت مغز و آسیب های کوچک در آن بافت بکار می آید. اساس این نوع از تصویربرداری برپایه حرکت ذرات آب موجود ...

در مطالعه حاضر، رابطه میان انتشار گاز گلخانه ای CO2 و رشد بخش کشاورزی در قالب تئوری زیست محیطی کوزنتس و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1386-1359 ایران بررسی شد. با توجه به نتایج ایستایی، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، مصرف سرانه انرژی، نرخ رشد جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و شرکت در برنامه های جهانی زیست محیطی، اثر معنی داری بر میزان انتشار دارند. هم چنین نتایج حاکی از وجود یک ر ...

تولید و مصرف برق یکی از منابع اصلی انتشار CO2 می‌باشد و بخش‌های تولیدی از استفاده‌کنندگان نهایی اصلی برق به شمار می‌روند. بدین منظور روش داده- ستانده با تحلیل حساسیت ترکیب شده تا مصرف مستقیم و غیرمستقیم برق در 40 بخش سه کشور ایران، ترکیه و آلمان بررسی گردد. در این مطالعه ابتدا فعالیت‌ها و بخش‌های صنعتی را که سهم بیش‌تری از تقاضای برق و انتشار CO2 دارند را تعیین می‌کنیم. سپس اثر افزایش قیمت برق روی هزینه‌ها و قیمت محصولات تولیدی از طریق مدل قیمتی داده- ستانده مورد بررسی قرار م ...

تصویربرداری تشدید مغناطیسی وزندهی شده انتشار روش جدیدی است که از بافتهای بیولوژیکی ساختارمند بدن انسان همانند ماده سفید مغز به صورت غیرتهاجمی اطلاعات آناتومیکی ارایه می نماید. در میان همه تصاویر بازسازی شده از روی تصاویر تشدید مغناطیسی وزندهی شده انتشار، تصویر تانسور انتشار به دلیل سرعت دریافت بالا و کاربرد کلینیکی از اهمیت بالاتری برخوردار است. به تازگی بخش بندي ساختارهای ماده سفید مغز انسان در چنین تصاويری مورد توجه قرار گرفته است. تعریف مناسب معیار فاصله میان ماتریسهای متق ...

در این تحقیق محقق به بررسی تحلیلی و دقیق مهمترین عوامل موثر بر انتشار فناوری در سطح خوشه های صنعتی پرداخته است. در راستای این هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بر انتشار فناوری در سطح خوشه های صنعتی مورد حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفت . این تحقیق، از نوع توصیفی و پیمایشی است و جامعه آماری آن عاملان و دستیاران پروژه های توسعه خوشه های صنعتی می باشند که پروژه های توسعه خوشه ای برایشان تعریف شده است . پس از بررسی علمی ن ...

در این پژوهش، اثر خزش بر انتشار فرمالدهید در تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) تحت رطوبت نسبی و دمای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آزمون خزش خمشی در دو سطح بارگذاری 15 و 30 درصد بار شکست خمشی (بار شکست بدست آمده از آزمون خمش استاتیک) انجام شد. نمونه‌ها به مدت 72 ساعت در رطوبت‌های نسبی 65،45 و 85 درصد و دماهای 23،15 و 30 درجه‌سانتی‌گراد تحت بارگذاری قرار گرفتند و میزان انتشار فرمالدهید نمونه‌ها به روش فلاسک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دما و رطوب ...