عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 609

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح باکتری های ریزوبیوم هم زیست با نخود ‏‎"Cicer Arietinum"‎‏ کاشت شده در مناطق سردسیر مراغه، کرمانشاه و سنندج جداسازی و شناسایی و سپس از گره های ‏‎"Nodules"‎‏، ((سویه)) های ریزوبیوم جدا شده و به روش های بیوشیماییی شناسایی شوند. باکتری شناسایی شده طی آزمایش های مقدماتی گلخانه ای از نظر قدرت تشکیل گره و تثبیت ازت مورد ارزیابی قرار گرفته و سویه های مناسب انتخاب گردید. براساس حامل ‏‎"Carrier"‎‏ تهیه شده برای باکتری ((برادی ریزوبیوم ژاپونیکم)) قابلیت زنده ماندن و حفظ و نگه ...

در این طرح باکتری های ریزوبیوم هم زیست با نخود ‏‎"Cicer Arietinum"‎‏ کاشت شده در مناطق سردسیر مراغه، کرمانشاه و سنندج جداسازی و شناسایی و سپس از گره های ‏‎"Nodules"‎‏، ((سویه)) های ریزوبیوم جدا شده و به روش های بیوشیماییی شناسایی شوند. باکتری شناسایی شده طی آزمایش های مقدماتی گلخانه ای از نظر قدرت تشکیل گره و تثبیت ازت مورد ارزیابی قرار گرفته و سویه های مناسب انتخاب گردید. براساس حامل ‏‎"Carrier"‎‏ تهیه شده برای باکتری ((برادی ریزوبیوم ژاپونیکم)) قابلیت زنده ماندن و حفظ و نگه ...

بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف هر موسسه آموزشی به بهبود کیفیت مدیریت وابسته است. هدف پژوهش حاضر بررسی نظریات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در مورد شرایط انتخاب مدیر نمونه و مقایسه ضوابط مصوب انتخاب مدیر نمونه به منظور ارائه پیشنهادهایی سازنده در بهبود کیفیت مدیریت است. بدین منظور نقش ویژگیهای شخصی، مهارتهای انسانی، مهارتهای فنی، سبک رهبری، و آشنایی مدیر با سیاستگذاری های آموزشی در انتخاب مدیران نمونه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جا ...
نمایه ها:
معلم | 
مدیر | 
ضابطه | 

مفاهیم انتخاب و اضطراب از مفاهیم بنیادی زندگی انسان است، تا زندگی انسان بر کره خاکی جریان دارد با این مفاهیم چالش برانگیز روبه روست و درواقع لحظه ای در حیات انسانی وجود ندارد که با این مفاهیم سر و کار نداشته باشد. قلمرو فلسفه نیز هرگز خالی از توجه به اعمال و حالات انسانی نبوده و فلسفه پیش از شکل گیری علوم انسانی هم چون روانشناسی یا جامعه شناسی محمل تأمل در حالات مختلف انسانی بوده و از منظر اندیشه به این مقولات نگریسته است. با شکل گیری مکتب اگزیستانسیالیسم در قرن نوزدهم به ویژ ...

- از تعداد 23 لاین انتخابی از مزرعه سلکسیون سی‌لند تعداد 20 لاین با حداقل محصولدهی 120 گرم، درصد کیل 33 و طول الیاف 30 میلی‌متر انتخاب گردید. - از تعداد 300 بوته انتخابی از مزرعه سلکسیون بلغار 433 در طرق تعداد 70 بوته با حداقل وزن محصول 110 گرم، درصد کیل 34 درصد و طول الیاف 25/5 میلی‌متر انتخاب شد. - از تعداد 23 لاین سلکسیون رقم اولتان تعداد 20 لاین با حداقل وزن 110 گرم، درصد کیل 35 و طول الیاف 27 میلیمتر انتخاب شد. بذر بوته‌های انتخابی جهت کشت در سال آتی نگهداری گردید. ...

مرکز توسعه صادرات همه ساله اقدام به انتخاب صادر کنندگان نمونه و اهدای جوایز ویژه به آنها می نماید. در این پژوهش با ارائه انتقادهایی که به روش فعلی این کار وارد است، در صدد ارائه راهکاری عملی برای انتخاب صادر کننده نمونه برآمدیم. الگوریتم زیر مراحل انتخاب صادر کننده نمونه را پیشنهاد می کند : گام اول : ایجاد بانک معیارها با توجه به ادبیات موضوع مجموعه ای از معیارهایی که می توانست برای انتخاب صادر کننده نمونه مورد استفاده قرار گیرد، گردآوری شد. گام دوم : تعیین امتیاز هر معیار، م ...

-1 علائق و انگیزه‌های شخصی بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان تاثیر داشته است . -2 تاثیر عوامل اقتصادی بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان فنی بیش از دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه بوده است . -3 اکثریت دانشجویان با تاثیر عوامل فردی - زیستی بر انتخاب رشته خود موفق ولی با تاثیر عوامل اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، موسسه‌ای - آموزشی و کنکور سراسری بر انتخاب رشته خود مخالف بوده‌اند. ...

هدف تحقیق بررسی اثرات انتخاب معلم، مدیر و مدرس نمونه بر آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی است . جامعه آماری این طرح شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس و مدرسان مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی است که با روش نمونه‌گیری تصادفی جمعا 432 نفر معلم غیرنمونه و 462 نفر معلم نمونه، همچنین 30 نفر معلم نمونه استانی، 72 نفر مدیر غیرنمونه و 30 نفر مدرس نمونه و 30 نفر مدرس غیرنمونه بررسی برگزیده شده‌اند. روش تحقیق توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است یافته‌ها نشان می‌دهد که ا ...

هدف پژوهش بررسی انگیزه انتخاب رشته‌های مختلف تحصیلی توسط دانش‌آموزان است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است . جامعه آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان نظام جدید آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی است که از میان آنها 2218 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی - طبقه‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) برداشتهای دانش‌آموزان از نظریات و پیشنهادات والدین، آرزوهای شغلی و همچنین استعدادهای آنان در انتخاب رشته تحصیلی موثر است . 2) برداشتهای دانش‌آموز ...