عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارگاه تجزیه و تحلیل انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری در ایران به بررسی موارد زیر پرداخته است. - تفاوت و تشابه رأی در 2 خرداد 1376 و 18 خرداد1380 - رفتار سیاسی رأی دهندگان در انتخابات - معنای انتخابات 18 خرداد - تجزیه و تحلیل رفتار انتخاباتی جبهه دوم خرداد و جناح راست در هشتمین دوره ریاست جمهوری - تجزیه و تحلیل رفتار انتخاباتی گروههای اپوزیسیون داخلی و خارجی - تجزیه و تحلیل آرای آقایان خاتمی، توکلی، شمخانی و فلاحیان - دلایل عدم مشارکت 14 میلیون نفر از افراد واجد شرایط ...

پژوهشگر در بررسی توصیفی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در ایران از روش های متعددی بهره گرفته است . روش های که در بررسی توصیفی قوانین می توان مطمع نظر داشت ، شامل موارد زیر است : - تلاش در جهت توصیف و تشریح محتوا و موضوعیت اجزاء تشکیل دهنده این قوانین به لحاظ شکلی و صوری و در مرحله فراتر از جنبه ماهوی و فرم های حقوقی - تجزیه و تحلیل محتوا و قواعد مندرج در قوانین انتخاباتی - توجه به چگونگی تصویب، استقرار و اصلاحات مقررات انتخاباتی بر اساس نوع رویکرد و گرایش ...

سلامت انتخابات یک قاعده اخلاقی عملی و همچنین مجموعه ای از سازوکارهایی است که برای صیانت از صحت و صداقت فرایند انتخابات اتخاذ می گردد که از ملزوماتی چند از جمله یک ساختار انتخاباتی منصفانه، آزادی سیاسی برای مشارکت آزاد، پاسخگویی کلیه شرکت کنندگان انتخاباتی، مدیریت انتخابات به صورت شفاف و قواعد اخلاقی عملی مورد وفاق در سیاست برخوردار می باشد . در تقابل با سلامت انتخابات ، مولفه فساد انتخاباتی مطرح می گردد که خود معمولا از مصادیق فساد سیاسی به شمار می آید و بواسطه آن رویه انتخاب ...
نمایه ها:
فساد | 
سلامت | 

چکیده انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که نظیر سایر انتخابات بیانگر بعد مردمی و جمهوریت این نظام می باشد ، به همین دلیل چگونگی و نحوه برگزاری و اجرای این انتخابات از اهمیت زیادی برخورداراست . در قوانین اساسی و عادی همه کشورهای دارای مناصب انتخاباتی قانونگذاران بدواً شرایط و ضوابطی را برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در انتخابات مقرر می نمایند که البته به اقتضای نظام های سیاسی حاکم ، عوامل سیاسی و اجتماعی و نیز تناسب ...
نمایه ها:
قانون | 
مصوبه | 

پژوهش حاضر ((بررسی تطبیقی مطالب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزنامه های کیهان و اعتماد)) است. هدف اصلی این پژوهش شناخت و بررسی ساختار و محتوای مطالب این روزنامه ها در انعکاس اخبار مربوط به انتخابات است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه تفاوت هایی بین روزنامه های کیهان و اعتماد از نظر ساختار و محتوای مطالب و اخبار مربوط به انتخابات وجود دارد ؟ در این تحقیق 504 مطلب انتخاباتی از جنبه های زمان انتشار مطلب، سبک مطلب، ارزش و عناصر خبری غالب، جهت گیری مطالب، داشت ...
نمایه ها:
خبر | 

مدیریت انتخابات در پی آن است که نظام صحیحی را برای موقعیت های خاص پدید آورد . در تعیین چنین سیستمی سابقه تاریخی و فرهنگی کشور مورد نظر، میزان تخصص بودن ، وضع مالی و سیاسی و بالاخره شناخت و سطح معلومات رای دهندگان است که مدخلیت نام دارد . مولف معتقد است به طور کلی هیچ مدل یا روش تمام و کاملی برای سازماندهی و طراحی یک سازمان وجود ندارد . به همین وجه تاسیس هیات های اجرایی انتخابات نیز شامل فعالیت هایی می شود که ناگزیر برآیندی است از تضارب نیازها و تقاضاهای مختلف. هیات های مدیری ...

در ابتدای این نظرسنجی پاسخگویان نظر خود را مورد شرایط انتخابات سالم اظهار کردند که مهمترین آنها عبارت است از: نمایندگان منتخب واقعی مردم باشند (28 درصد)، عدم اعمال نفوذ (13 درصد)، دقت در برگزاری و اعلام نتایج (7 درصد) و غیره. مهمترین منبع اطلاعاتی که پاسخگویان به منظور شناخت نمایندگانشان استفاده می‌کنند. توصیه بزرگان انقلاب است (23 درصد). البته 26 درصد نیز به نظر شخصی خود، 21 درصد به صدا و سیما و 12 درصد به روزنامه‌ها اشاره داشته‌اند. به نظر پاسخگویان دلایل متعددی وجو ...
 
در این پژوهش به بررسی کمیت و تغییرات میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری از سال 1372- 1358 در استان های کشور پرداخته است. همچنین با استفاده از رویکرد اجتماعی و اقتصادی، تئوری نوسازی در جهت توضیح نحوه تاثیر برخی از متغیرها و شاخص های جامعه شناسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مبادرت شد. برخی از نتایج به دست آمده از پژوهش بدین قرارند: 1-میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری طی شش دوره، بین سال های 72-58، نوسان داشته است، اما در مجموع روند تغی ...