عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده : داستان جهان با روایت آغاز می شود و روایت نمی تواند بی نیاز از راوی باشد . این راوی است که به شکل های گوناگون و شیوه های متفاوت به روایت داستان می پردازد . روایت شناسی در پی یافتن الگوهای مشترک در روایت های داستانی است و ریشه در مکتب ساختار گرایی دارد . هر چند روایت داستان را در ذهن متبادر می سازد اما نمی توان نقش مهم آن را در منظومه های بزرگ حماسی و عاشقانه جهان نادیده گرفت . بخشی ازشهرت شاهکار های منظوم جهان چون شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، منطق الطیر عطار ، ...

ادبیات معاصر و از نوعِ آن، ادبیات پایداری و دفاع مقدس که به شکل گسترده بعد از جنگ تحمیلی عراق بر ایران، نمو یافت یکی از مواردی ست که در آن، اثرپذیری مولفه ای- محتوایی و یا گاهاً اثرپذیری واژگانی- زبانی قابل مشاهده است. از این میان، ادبیات دفاع مقدس، مولفه ها و مضامینی چون جهاد و جنگ در راه خدا، مبارزه و ایستادگی، ستیم ستیزی وغیره را شامل می‌شود که این مضامین، همان مولفه‌های محتوایی هستند که بیش از نیمی از کلام حضرت علی علیه السلام در اثر گرانسنگ نهج البلاغه می‌باشد. در پژوهش ...