عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 126

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنعت غذا برپایه استفاده از امولسیون و امولسیفایرها استوار است. استفاده از پروتئین، پلی‌ساکارید و به طور خاص کمپلکس‌های پروتئین- پلی‌ساکارید، برای پایداری امولسیون‌های روغن-آب موردتوجه قرار گرفته است. در واقع، می‌توان با دستکاری برهمکنش بین این دو بیوپلیمر، کمپلکس‌هایی با عملکرد امولسیون‌کنندگی مطلوب و بی‌نظیر در مقایسه با هر یک از دو بیوپلیمر ایجاد کرد. در این پژوهش، رفتار کمپلکس دادن بتالاکتوگلوبولین (BLG) و صمغ فارسی (FG) در حالت محلول، ویژگی‌های امولسیون‌کنندگی کمپلکس‌های ...

هدف از انجام این آزمایشات جداسازی روغن از امولسیون روغن در آب(پساب کارواش) با استفاده از میدان الکتریکی غیر یکنواخت بوده است. روش های متعددی برای جداسازی این نوع امولسیون ها وجود دارد، تکنیک انعقاد الکتریکی یکی از روش ها برای حذف روغن از امولسیون است. بدین منظور از یک ظرف جداساز 3 جداره با الکترود مسی و ترکیب 1درصد حجمی روغن موتور در امولسیون استفاده شده است. سپس این امولسیون تحت تاثیر میدان الکتریکی AC قرار داده شده و تاثیر عوامل مختلف از زمان،ولتاژ و دما بر مقدار جداسازی ...

در این کار پژوهشی، اثر افزایش کسر وزنی حلال دیر جوش در مخلوط حلالی بوتیل گلیکول استات (BGA) و اتیل استات (EA) بر خواص ترمودینامیکی و ریولوژیکی محلول نیتروسلولوز حاوی دو سطح فعال غیر یونی با عدد متوسط وزنی HLB =14،75 ، و پایداری امولسیون آبی آن بررسی گردید. نتایج نشان داد که افزایش دو سطح فعال غیر یونی به محلول نیتروسلولوز با 75 % وزنی BGA در مخلوط حلالی موجب کاهش گرانروی فاز آلی به مقدار 50 % و نتیجتا سهولت پراکنش آن در فاز آبی گردید. به علاوه، بررسی پایداری امولسیون نیتروسلو ...

هدف از انجام این پژوهش ریزپوشانی لیمونن با استفاده از خشک‌کن پاششی بود. بر این اساس امولسیون روغن در آب حاوی 3% وزنی ماده خشک لیمونن در محلول آبی حاوی 0، 0/1، 0/2 و 0/3 درصد صمغ دانه مرو و 5، 10 و 15 درصد کنسانتره پروتئین آب‌پنیر با کمک امواج فراصوت تهیه شد و ویژگی‌های کیفی آن نظیر قطر متوسط قطرات و توزیع اندازه آن‌ها، کشش بین سطحی، بار الکتریکی، شاخص پایداری، گرانروی و رفتار جریان به عنوان تابعی از نسبت ماده دیواره مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن در بخش بعدی این تحقیق تاثیر پار ...

لاتکین حاصل از بسپارش امولسیونی وینیل استات کاربردهای فراوانی در صنایع چسب ، رنگ . پوشش کاغذ و نساجی دارد. خواص نهایی لاتکس تعیین کننده و کاربرد آن است . پژوهش حاضر بررسی تاثیر مخلوط امولسیون کوره‌های آنیونی (سدیم دودسیل بنزن سولفونات) و غیریونی (نونیل فنون اتوکسیلات N-15) بر خواص نهایی لاتکین به دست آمده از روش نیمه پیوسته است .. نتایج نشان می‌دهد که افزایش درصد امولسیون کننده غیریونی نسبت به آنیونی هیچ تاثیری بر pH، درصد جامد، درصد تبدیل و درصد ماده منعقد شده ندارد اما گران ...

مهمترین مشکلی که در فرمولاسیون فرآورده های موضعی ویتامین ‏‎C‎‏ وجود دارد ناپایداری و حساسیت شدید این مولکول به اکسیداسیون است که اگر بتوان به نوعی با این مسئله مقابله نمود می توان از اثرات فراوان آن برپوست بهره جست . با توجه به قابلیت امولسیونهای چندگانه در محافظت از مواد حساسی مانندآسکوربیک اسید دراین مطالعه به فرمولاسیون یک امولسیون چندگانه ‏‎‎‏‏‎o/w/o‎‏ آسکوربیک اسید و مقایسه آن با امولسیون ‏‎o/w‎‏ در حفظ و آزادسازی ویتامین ‏‎C‎‏ پرداخته شده است . پس از فرمولاسیون‏‎‎‏‏‎o/ ...
نمایه ها:
تهیه | 
کرم | 
پوست | 

آب پنیر فرآورده جانبی حاصل از تولید پنیر است و از جمله مشکلات صنایع لبنی دفع آن می‌باشد. آب پنیر از جمله فرآورده‌های جانبی است که پروتئین آن دارای ارزش بیولوژیکی بالایی می‌باشد. بنابراین بهبود ویژگی های عملکردی پروتئین‌های آب پنیر برای گسترش زمینه‌های استفاده از این پروتئین در فرآورده‌های غذایی لازم است. از جمله عوامل موثر بر ویژگی های عملکردی پروتئین‌های آب پنیر، pH ذرات معلق و اعمال تیمار حرارتی است. در این پژوهش سعی شده تا با اعمال تیمارهای مختلف شامل تغییرات pH، دمای فرای ...

بررسی اثر آب مورد استفاده در سمپاشی در منطقه کشاورزی ورامین (تعداد 29 نمونه آب ) بر پایداری امولسیون پنج سم پرمصرف در این منطقه که عبارتند از فنیتروتیون ، اندوسولفان اکامت ، هوستاکوئیک و متاسیستوکس که سه سم اول فرمولاسیون داخلی و دو سم آخر فرمولاسیون وارداتی می‌باشند و همچنین بررسی اثر آب مورد استفاده در سمپاشی در منطقه که عبارتند از : زولون ، آزینفوس متیل ، اکامت ، پرمترین ، متاسیستوکس که کلیه آنها از سموم وارداتی می‌باشند نشان داده است : -1 سموم مربوط به ورامین در آبهای کشا ...
نمایه ها:
سم | 
کرج | 

بررسی اثر آب مورد استفاده در سمپاشی در مناطق کشاورزی اطراف اصفهان (تعداد 44 نمونه آب ) بر پایداری امولسیون پنج سم امولسیون‌شونده پرمصرف در این مناطق که عبارتند از فنیتروتیون (فرمولاسیون داخلی)، آزینفوس متیل (فرمولاسیون وارداتی)، اکامت (فرمولاسیون وارداتی)، دورسبان (فرمولاسیون وارداتی) و تری فلورالین (فرمولاسیون وارداتی) نشان داده است که: -1 پایداری امولسیون سم فنیتروتیون در دو نمونه آب با سختی کل 1830 و 3470 میلی‌گرم در لیتر که در بین سایر نمونه‌های آب از سختی بالاتری برخوردا ...