عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنگ نرم با طرح اهداف بدیع و کاربرد ماهرانه ابزارهای فرهنگی – ارتباطی، به عنوان خط تعارض اصلی میان بازیگران عرصه‌ی بین‌الملل با تکیه بر نیروهای داخل کشورها، موضوعیت یافته و امروزه به پدیده‌ای محوری در سیاست بین‌الملل تبدیل شده است. در فضای جنگ نرم، تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مانند خبر و اطلاعات که بایستی در راستای ارائه خدمات سریع و روزآمد به انسان‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی باشد، زمینه‌ساز بروز اختلالات در عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی کشورها شده است. در بررسی نقش و تأثیرات جن ...

یکی از حیاتی‌ترین اهداف و منافع یک کشور تامین و تحفظ امنیت ملی است . وجود امنیت ملی دربردارندهء شرایطی است که دولت - ملتی بخصوص دارای توانایی‌هایی باشد که بتواند با هر گونه تهدید یا اقدام علیه منافع و ارزشهای مادی و معنوی خود که آنها را حیاتی قلمداد می‌نماید، مقابله کند. در جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام سیاسی، حفظ و گسترش ارزشهای اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و حفظ و تامین منافع و نیازهای حیاتی اقتصادی جزو مهمترین اهداف و ارزشهایی قلمداد می‌شوند که تهدید علیه آنها تهدید علیه امنیت م ...
نمایه ها:
بسیج | 
ایران | 
تهدید | 
دفاع | 

این پایان نامه در 4 فصل تنظیم شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات ، به بیان مقدمه، تعریف موضوع، اهمیت پژوهش، پیشینه تاریخی و بیان مساله پرداخته شده است. در فصل دوم تحت عنوان امنیت، مفهوم کلی امنیت از لحاظ لغوی و اصطلاحی، ضرورت وجود امنیت ، گستره امنیت و بعد فردی و وجوه آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تحت عنوان امنیت ملی ، مفهوم امنیت ملی و جایگاه آن در قرآن کریم و نهج البلاغه و زمینه های استقرار امنیت ملی تبیین شده است. فصل چهارم، تحت عنوان ابعاد امنیت ملی از منظر قر ...
نمایه ها:
قرآن | 
کتاب | 
عدالت | 
آزادی | 
سیاست | 

بدنبال طرح نظرات اندیشمندان در خصوص مفهوم بندی اصلاحات سیاسی و امنیت و بیان فرصت ها و محدودیت های اصلاحات در ایران به بیان محورهای تاثیر اصلاحات بر امنیت ملی ایران می پردازیم . 1- موضوع سومین کارگاه پژوهشی (( اصلاحات سیاسی و امنیت )) گورباچفیسم است . هدف این کارگاه پاسخگویی به این سوال است که گورباچفیسم را می بایست نتیجه یک پروسه دراز مدت دانست یا یک پروژه طراحی شده . سازه ها و دقایق این پروژه یا پروسه کدام است ؟ 2- دو الگوی گذار از بالا و گذار از پائین اشکال مسلط گذار به دمو ...

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است . امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال وحاکمیت کشور از تهدیدات . تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازدهم جنبه خارجی دارد و هم جنبه داخلی و با توجه به فریضه تحقیق یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب یک میلیون و 600 هزار فر ...
نمایه ها:
ایران | 

یکی از آخرین دستاوردهای نظریه پردازی علمی معاصر که در علوم سیاسی نیز دارای کاربرد ویژه است، روش تحلیل گفتمان است . با وجود اینکه تعاریف مختلفی از گفتمان ارائه شده است، در یک تعریف کلی می توان گفت، گفتمان به کلیت ساختار دهی شده که از عمل مفصل بندی حاصل می شود، یا به فضای فکری حاکم بر یک گروه یا سیستم سیاسی اطلاق می‌شود . این پژوهش در صدد است که بر محوریت نظریه تحلیل گفتمان به بررسی تطبیقی گفتمان امنیت ملی دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و احمدی نژاد پرداخته تا بر این اساس چگونگی ...

در این پژوهش سعی شده ابتدا به شرح جهانی شدن و نظریه های امنیتی از دیدگاه ها و مکاتب مختلف علوم سیاسی پرداخته شود ودر فصل سوم به پیشینه روابط جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا که متأثر از بحران ها و وقایع مختلف جهانی و منطقه ای بوده اشاره گردد . سوال اصلی این نوشتار ، دکترین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دوران بوش و اوباما چه تغییری نسبت به چین داشته است ؟ از این رو ابتدا با بیان رویکردهای استراتژیک چین در ابعاد مختلف منطقه ای و جهانی در زمینه های اقتصادی ، نظامی و سیاسی ...

نظام جمهوری اسلامی‌ ایران از نخستین روزهای حیاتش، بدلیل پیگیری راهبرد استقلال‌طلبانه در عرصه بین‌المللی، با خوی برتری‌طلبانه دولت ایالات متحده آمریکا مواجه شده است. درجریان این رویارویی، اقتصاد نفت‌محور و وابستگی صنعت نفت همچون نقاط ‌ضعف بزرگی، سبب تحریک دولتمردان آمریکا به اعمال تحریم نفت علیه جمهوری اسلامی شده است. اکنون یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، تحریمهای نفتی تحمیلی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش علیه ایران است. در پژوهش حاضر مسئله اص ...

اکنون که مشخص است که بیشتر کشورهای جهان چندقومیتی و چند فرهنگی هستند . بنابراین آرمان ناسیونالیستهای کلاسیک از ملت واحد و دولت واحد را تنها می توان به وسیله فرآیند سخت ملت سازی با ادغام همه شهروندان در یک ملت واحد یا بوسیله تسلط و اخراج شهروندانی که به ملت تعلق ندارند دست یافت. این ناسیونالیسم به شدت در برابر اقلیتهای قومی نابردبار است . در تاریخ با آن دولتهایی که اقلیتهای ملی درونشان را به اجبار و سرکوب وادار می کند، پیوند خورده است. اما ممکن است که از یک دید مثبت تر نوعی دی ...
نمایه ها:
قومیت | 
عراق |