عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 492

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امنیت یکی از مقولات برجسته نظریه‌پردازی معاصر ذیل عنوان «قدرت و امنیت نرم» مطرح است. این رساله با پرسش اصلی «آموزه‌های امیرالمومنین (ع) چه چشم‌انداز توصیفی و تحلیلی از امنیت دارد؟» با روش تحلیل محتوا، به نظریه امنیت جامع‌‌نگر می‌پردازد تا نظریه‌های گوناگون درباره ابعاد، مولفه‌ها و شاخصه‌های امنیت را، متناظر با فرآیند پیشرفت، تفکیک و بازتحلیل نماید. مبتنی بر این تناظر، نظر به دو بعد فردی و اجتماعی فرآیند تغییر و پیشرفت می‌توان دریافت که آموزه‌های علوی در دو سطح امنیت فردی و اج ...

در پژوهش حاضر رابطه بین میزان دینداری و احساس امنیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور با بهره گیری از تئوریهای تلفیقی دینداری و امنیت، یک فرضیه اصلی و چهار زیرفرضیه تدوین گردید.روش تحقیق پیمایشی و برای پاسخگوئی به سوالات 400 نفراز دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که با آلفای کرانباخ 90/ 0 دارای پایائی بالائی بود. به‌منظور بررسی وضعیت دینداری از سنجه دینداری ...

امنیت به عنوان مهمترین نیاز بشریت همواره مورد توجه اندیشمندان قرارگرفته است.اما بدلیل انتزاعی بودن آن تعاریف مختلفی ازآن ارائه گردیده است.یکی از علل تفاوت تعاریف را می‌توان مرجع امنیت از دیدگاه‌های مختلف دانست.درکشورانقلابی واسلامی ما هم این مساله مورد توجه می‌باشد.به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال یافتن مرجع امنیت در جمهوری اسلامی ایران از دید گاه امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه) وآیت الله خامنه ای (حفظه الله) بوده است.در این راه بر مبنای نظریه ای اسلامی، پیش رفته ایم که ایجابی نگر ...

شناخت اندیشه متفکرانی که خارج از چهارچوب‌های رایج در علوم اجتماعی می‌اندیشیده‌اند، بدون علم و احاطه به تعریفی که آنها از هستی، انسان و جامعه ارائه داده‌اند، گاه می‌تواند زمینه پیدایش استنتاج‌های گمراه کننده و انحرافی باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با مطالعه مبانی سه‌گانه تقکرات امام به تدوین اصول و مبانی اندیشه ایشان در زمینه امنیت پرداخته؛ امنیت در اندیشه امام ابزار است نه هدف. کما اینکه کل سیاست نیز ابزار است. ابزاری در خدمت سیر الی الله در دنیای فانی طبیعت. اگر حکومت را ظرف ...

امنیت انرژی به معنی عرضه مداوم و پایدار همراه با قیمت های معقول در حامل های انرژی، که تهدیدات امنیتی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و روانی را کاهش دهد. امروزه نفت و گاز تنها، کالای تجاری نیست بلکه بعنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.اختلاف میان روسیه و اکراین بر سر انرژی در ژانویه 2006، تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا ایجاد کرد. در این تحقیق ما تلاش کردیم که نقش انرژی آسیای میانه و قفقاز را در ایجاد امنیت انرژی کشورهای مصرف کننده بررسی کنیم. ...

استراتژی سازمان امنیت وهمکاری اروپا درجمهوریهای شوروی سابق: انقلابهای رنگی درگرجستان ، اوکراین وقرقیزستان ، محصول وپیامد همان اصولی است که باعنوان «بعد انسانی» درمنشورها وسندهای سازمان امنیت وهمکاری اروپا آمده وبرآن تاکید شده ومی شود0چراکه دوموضوع نهادسازی وتقویت نهادی دموکراتیک درکشورها وهمچنین مبحث انتخابات ، ازجمله مسائلی است که بصورت مستقیم درچارچوب وظایف سازمان مذکور(اصول مربوط به بعد انسانی) قرارداشته وتحت تاثیرآشکار اقدامات ومنشورهای آن سازمان ازجمله سند نهائی هلسینکی ...

امنیت تصرف به عنوان یکی از حقوق‌ اولیه خانوارها می‌باشد که نبود آن منجر به ایجاد آشفتگی‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی در خانوارها می‌شود. توجه به امنیت تصرف منجر به ایجاد رویکردهای متنوعی در جهان شده است که این رویکردها را می‌توان در دو دسته سنتی و جدید طبقه بندی کرد. در رویکردهای سنتی بیشتر بر شاخص‌های قانونی و ارایه سند مالکیت تاکید می‌شد؛ در حالی که در رویکردهای جدید علاوه بر شاخص‌های قانونی به شاخص‌های فراقانونی همانند مدت زمان سکونت، اندازه سکونتگاه، حمایت‌های سیاس ...

روابط ترکيه و ايالات متحده آمريکا که شروع آن را مي توان ربع آخر قرن هجدهم دانست، فراز نشيب هاي زيادي به خود ديده است. اوج قرابت دو کشور را مي توان در سال هاي آغازين پس از جنگ جهاني دوم مشاهده نمود. ترکيه با ورود به ناتو در سال 1956 نه تنها به عنوان يک متحد اصلي اين سازمان بلکه اين کشور نقش مهمي را در ابتکارات و استراتژي هاي منطقه اي آمريکا بر عهده گرفت. از زمان فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد محور تمرکز روابط ترکيه و آمريکا تغيير کرده است. در دوران جنگ سرد محور اصلي روابط امنيت ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در بین ساکنان شهر کاشان پرداخته است. این پژوهش مبنای خود را بر این پرسش آغازین نهاده است که " میزان احساس امنیت در بین شهروندان در شهر کاشان چقدر است؟ و میزان اعتماد اجتماعی چه سهمی در تبیین و پیش بینی احساس امنیت دارد؟" بنیان نظری این تحقیق به بررسی آرا و نظرات اندیشمندان مختلف جامعه شناسی پرداخته و دیدگاه آنان را به دو دسته کلی تقسیم بندی نموده است. صاحب نظرانی که به طور ضمنی و عام به موضوع امنیت پرداخته اند نظیر مارکس، ...