عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنوب آسیا یکی از بی ثبات‌ترین و نا امن‌ترین مناطق دنیا است. بحران کشمیر به عنوان مهمترین اختلاف مرزی موجود در دنیا، چالشی اساسی در روابط هند و پاکستان- دو قدرت اصلی منطقه- به حساب می آید؛ به گونه‌ای که تاکنون این دو کشور را سه بار تا پای جنگ تمام عیار و یک بار نیز تا مرز یک درگیری هسته‌ای پیش برده است. همچنین دخالت و رقابت کشورهایی مانند چین و آمریکا بر دامنه این اختلافات افزوده است. مجموعه این عوامل باعث شکل گیری قطب بندی‌ها و ترتیبات سیاسی- امنیتی فراوانی در سطح منطقه‌ای و ...