عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوره ی معاصر عرب عصری است که اروپا با فرمانروایی برجهان عرب ،قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعراب را در دست گرفته و به خوبی پی برده بود که دو عنصر هویتی و گرانبهای این قوم «دین» و «زبان» آن ها می باشد، لذا به طور غیر مستقیم و با شیوع افکار کاذب این عناصر را مورد هجمه قرار داد و با نشانه گرفتن میراث دینی و زبانی اعراب در پی رویگردانی مردم از توجه به ادب عربی قدیم ، ایجاد تفرقه و جدایی در ملت عربی – اسلامی و مبارزه با احیای اسلام بود ، بدین جهت با اهمیت دادن به هویت خویش و به ه ...

هر شاعر با توجه به شرایط محیطش، شعر می سراید و جامعه ی خود را به تصویر می کشد، همان طور که اشعار شاعران جاهلی در توصیف بادیه، شتر و ...بود، شاعران معاصر اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه شان را ترسیم می کنند. شاعر سنت پرداز با توجه به این که فرهنگ و دانش عمیقی دارد؛ برای بیان افکار و دیدگاه های خود در تاریخ قدیم و جدید، نمادهای میراثی را جست وجو می کند که افکار این انتخاب باید با موقعیت کنونی جامعه هماهنگ باشد و چنانچه بخواهد آن را معکوس بیان کند باید به گونه ای آن را به کار برد که ...

حضور اسطوره و شخصیت‌های اسطوره‌ای در شعر معاصر عرب و نوع فراخوانی آنها به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری و مضمونی، جایگاه ویژه‌ای نزد ناقدان و پژوهشگران دارد. فراخوانی اسطوره توسط شاعران معاصر، غالبا جهت تبیین موضوعات و مشکلات سیاسی و اجتماعی انجام می‌شود و در عین حال جان‌پناه آنان در مقابل حکومت و زندان و بازداشت است. امل دنقل شاعر بزرگ مصری به عنوان یکی از سرآمدان سنت‌گرایی، با ایجاد تغییرات بنیادین در شیوه‌ ب ...

حضور فعال اسطوره در شعر معاصر عربی و الهام گیری شاعران از آن، هر کوششی را در جهت روشن‌تر کردن این مهم، اقدامی موجه می‌نماید، به ویژه ‌‌این که اگر شعر شاعر از این زاویه مورد ارزیابی قرار نگیرد، چهره حقیقی شعرش همچنان در سایه ابهام باقی خواهد ماند. گفتار حاضر می‌کوشد کاربرد شخصیت‌های اسطوری و دلالت‌های آن را در شعر امل دنقل، یکی از شاعران نام‌دار شعر معاصرعربی به وجه عام و شعر مصری به وجه خاص مورد بررسی قرار دهد. حضور شخصیت‌های اسطوری در شعر وی از بسامد بالایی برخوردار است و شا ...
نمایه ها:
تناقض | 

السخریه و هی ظاهره بارزه فی الشعر العربی التی ازدهرت فی العصر الحدیث کفنٍّ مستقلٍّ. وأمل دنقل له علاقه وثیقه بالسخریه و قد توجّه إلیها لبیان الآلام و المفاسد الإجتماعیه و السیاسیه و الإقتصادیه و الثقافیّهلأنّه رآها الوسیله الوحیده لتجسیم ما یمضی فی البلاد من المفاسد و الأکاذیب رغبهً فی إصلاح النظام و المجتمع. ...
نمایه ها:
طنز |