عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تأثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی عددی بر یادگیری درس املای فارسی دانش آموزان پایه ی اوّل ابتدایی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات ، متن استانداردی است که از طریق مشورت با افراد صاحبنظر در امر تعلیم و تربیت تهیه شده است و روایی آن بررسی و متناسب با اصول مهم تهیه متون املایی است که بتواند تفسیری از داده های آزمون ها را ارائه دهد و همچنین پرسشنامه ای از نمره ی متوسط ماه دانش آموز است که اعتبار و روایی آن نیز تایید شده است. نمونه ی آم ...

پژوهش در مورد خط فارسی، تاریخچه‏ای کهن دارد و از دیرباز مورد بررسی و توجه دانشمندان و محققان مربوط به این رشته بوده است. خط فارسی یکی از ابزارهای نیرومندی است که می‏تواند به اشاعه فرهنگ و ادبیات فارسی کمک کند اما مشکلاتی مانند نداشتن علامت برای واکه‏ها، مشابهت حرف‏ها، تعداد شکل‏ها و تنوع املایی موانعی برای گسترش شایسته این خط می‏باشد. پیوسته‏نویسی‏ و جدانویسی‏ مشکل دیگری است که نویسندگان را دچار سردرگمی و شبهه می‏کند. برخی این مورد را به انعطاف‏پذیری خط فارسی نسبت می‏دهند. در ...

بررسی ادبیات مربوطه در کشور در زمینه یادگیری زبان انگلیسی نشان می‎دهد که علی‎رغم اهمیت املا در فرآیند یادگیری به طور عام و یادگیری زبان انگلیسی به طور خاص، این مولفه از جایگاهی متناسب با اهمیت آن برخوردار نیست و عمدتاً نادیده گرفته شده است. تحقیقات گسترده‎ای در خارج از کشور در مورد ماهیت این مولفه صورت گرفته است، در حالی که به جرأت می‎توان گفت در داخل کشور گامی در مورد درک ماهیت آن و فرآیندهای درگیر در یادگیری و کسب این مهارت برداشته نشده است. تحقیق حاضر تلاشی در جهت جلب توجه ...

این پژوهش به بررسی غلط‌های املای فارسی دانش‌آموزان کرد‌زبان پایه سوم ابتدایی و مقایسه‌ی آن با غلط-های دانش‌آموزان فارس‌زبان، بر اساس فرضیه‌ی تحلیل مقابله‌ای و رویکرد تحلیل خطا می‌پردازد.این پژوهش میدانی بوده و انتخاب مدرسه و دانش‌آموزان به صورت تصادفی انجام گرفته است. روش گردآوری داده‌ها به دو صورت مشاهده‌ی مستقیم و جمع‌آوری خطاهای املایی دانش‌آموزان و همچنین در چندین مورد ضبط گفتار معلّم در هنگام خواندن متن دیکته بوده است. افراد مورد بررسی با توجّه به زبان اوّلشان در چهار گر ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی سه شیوه آموزشی آموزش مستقیم، آگاهی واج شناختی و آموزش ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانش آموزان دبستانی و تدوین برنامه بر آن است. جامعه آماری این پژوهش آزمایشی شامل دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم، چهارم و پنجم دبستان شهرستان ارومیه است که دارای اختلال های یادگیری ویژه هستند، که از مدارس به مراکز توانبخشی اختلال های یادگیری ارجاع داده شده 1388 مشغول به تحصیل بوده اند. 20 نفر به عنوان نمونه - اند و در سال تحصیلی 89 آماری پس از مشخص شدن این که دارای ...

پژوهش حاضر جهت دستیابی به دو هدف کلی طراحی آموزشی برنامه یادگیری الکترونیکی املای فارسی سوم دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام پذیرفته است. جهت طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی و ستون و همکاران انتخاب وبرمبنی آن الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املا فارسی دبستان طراحی گردیده است. الگوی پیشنهادی شامل سه بخش اصلی عنصرطراحی شامل عناصر برنامه درسی، عنصر ارائه شامل ویژگیهای ظاهری برنامه تحت شبکه و عناصر زیبایی شناختی ، عناصر ارتباطی وپشتی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر عملکرد املای دانش‌آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتن صورت گرفت. در این پژوهش از یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان 41 نفر از دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا، پایه سوم ابتدایی شهرستان راور بودند که با ملاک‌های ورود انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار‌گرفتند. راهبرد کپی، پوشش و مقایسه طی 10جلسه، به مدت4 هفته،3 بار در هفته و هر جلسه 5/1 ساعت برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان ...

این پایان نامه سعی دارد ابتدا با رویکردی بازخوردی، شیوه ی ارائه ی درس دیکته ی فارسی به خارجیان را تبیین نماید. بر اساس بررسی های صورت گرفته، اقدامات لازم برای ارائه ی درس دیکته به سه مرحله تقسیم می شوند: اقدامات پیش از ارائه ی دیکته، اقدامات هنگام ارائه ی دیکته و اقدامات پس از ارائه ی دیکته. در ادامه نیز، با کمک روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، در چارچوب فرضیه ی بررسی مقابله ای و نظریّه ی تحلیل خطاها، به بررسی اشکالات املایی تاجیک زبانان از طریق ده متغیّر زیر می پردازد: «جابجایی یا ...

با نگاهی مختصر به جوامع گوناگون در می یابیم که دنیا به‌طور سریع و گسترده ای در حال چند زبانه شدن است. امروزه دوزبانگی و حتی چند زبانگی یک پدیده جهانی است و تقریبا به‌ندرت می توان کشوری را دید که حداقل بخش کوچکی از مردم آن به دو یا چند زبان تسلط نداشته باشند. در اکثر کشورها علاوه بر زبان مادری یا زبان رسمی آموزش، زبان ها، گویش ها و لهجه های متفاوتی رایج هستند که در فرایند آموزش و یادگیری افراد تاثیر می گذارند. دوزبانگی در فرایند یادگیری امر بسیار تاثیر گذاری است. مطالعات صورت ...