عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بشر داراي زندگي اجتماعي است و لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشاركت با سايرين می باشد. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي‏باشد تا بدین وسیله زندگی مسالمت آمیز در عرصه های مختلف جریان یابد. از جمله اين مفاهيم مي‏توان به حقوقي كه اشخاص نسبت به املاك خود و سايرين دارند یا به تعبیری دیگر حق ارتفاق اشاره كرد. حق ارتفاق از جمله حقوق تسهیل کننده دارا شدن و استفاده از حق می باشد که موجب تسهیل روابط اشخاص در املاک مجاور هم می گردد. این حق ناظر به ...

مسئوليت مدني كه پيش تر به عنوان، يكي از شاخه‌هاي فرعي حقوق مدني مورد توجه قرار مي‌گرفت، امروز با توجه به اهميت عملي و نظري آن، يكي از مباحث مهم اين رشته تلقي مي‌گردد، زيرا مسئوليت به جبران خسارت وارده، محدود به تخلفات قراردادي نبوده، بلكه قلمرو وسيع الزامات خارج از قرارداد را نيز در بر مي‌گيرد، از سوي ديگر وجود دو هدف و غايت اصلي يعني برقراري نظم اجتماعي و جبران خسارت زيان ديده، بر اهميت قواعد مسئوليت مدني افزوده است.يكي از مسائلي كه در قلمرو مسئوليت مدني غيرقراردادي مطرح گرد ...