عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«امر به معروف و نهی از منکر» در ادبیات ما بس از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بیشتر شاعران و نویسندگان پارسی زبان به این موضوع توجه داشته اند؛ از جمله شاعر بلند آوازه قرن هفتم مصلح الدین سعدی شیرازی که اوج آثار وی بوستان و گلستان بوده است. اساس این تحقیق بر تحقیقات کتابخانه ای و فردی صورت گرفته است، در فصل اول چند سطر هر چند کوتاه در تعریف از سعدی شاعر عبرت آموز گفته شده است سپس در فصل دوم به کاربرد و معانی دو واژه «امر» و «نهی» پرداخته شده است. در فصل سوم ابیاتی که مستقیما ...

1ـ از مطالب نقل شده از کتاب‌های لغت می‌توان به این نتیجه رسید که؛ «معروف» به معنای کار خیر و نیک است. و به‌طور کلی، به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را تشخیص داده و به آن مهر قبولی می‌زند و شرع مقدس هم، آن را موافق و تابع عقل بداند. «منکر» به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را بد می‌داند و شرع مقدس نیز، به قبیح بودن آن حکم می‌کند. 2ـ معروف باید دارای شاخصه‌های زیر باشد: الف) معروف باید صفتی زیادتر از حسنش داشته باشد. ب) یک جنبه مهم معروف به طاعه الله و بندگی خداوند م ...

انسان ها برای ادامه حیات ناچار به زندگی اجتماعی هستند . رشد و بقای جامعه با حاکمیت قانون و اجرای صحیح آن است. یکی از مهم ترین شئون نظام های اجتماعی نظارت عمومی است که بارزترین جلوه آن دراسلام تحت عنوان « امر به معروف و نهی از منکر» آمده است. این دو اصل از مهم ترین واجبات مورد تاکید اسلام و جزو احکام عملی ( فروع دین ) است که به عنوان قوام و جوهره شریعت مطرح و تاثیر زیادی در سلامت جامعه در ابعاد مختلف ، نشر فرهنگ و معارف اسلامی و اقامه دین دارد. تعالی جامعه ، سعادت دنیوی و اخ ...

تاکنون در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تحقیقات متعددی ارائه شده است، اما تاکنون در مورد جایگاه دستور ولی فقیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر سخنی به میان نیامده است. هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن دیدگاهی فقهی- حقوقی در رابطه با اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط ولی فقیه و در حین پیاده کردن نظم در جامعه است. جهت بیان این موضوع، ابتدا در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و لزوم وجود ولی فقیه در زمان غیبت صحبت می کنیم. سپس مقوله اهیمت نظم و نظم اجتماعی امت اسلام را از نگ ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به امر به معروف و نهی از منکر در برنامه درسی پیامهای آسمانی اول راهنمایی و با روش توصیفی و تحلیل محتوا صورت گرفت، جامعه آماری پژوهش برنامه درسی پیامهای آسمانی پایه اول راهنمایی بود که کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده سیاهه تحلیل محتوا و واحد تحلیل، جملات مندرج در اهداف و محتوای برنامه درسی پیامهای آسمانی اول راهنمایی بود، روایی ابزار به وسیله اساتید علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاهها مورد تایید نهایی قرار گرفت و پایایی آن ...

یکی از عواملی که سبب می‌شود امر به معروف و نهی از منکر به خوبی اجرا نشود عدم توجه به عرف‌ها و درک نادرست از معروف‌ها و منکرها در هر جامعه می‌باشد. برای شناخت مفهوم معروف و منکر و شیوه‌های درست از نادرست، نیازمند معیاری برای درستی و نادرستی آن هستیم. از آن‌جایی که مسائل و موضوعات عرفی، یکی از مواردی است که به اقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم اجتماعی تغییر و تحول پیدا می‌کند، پس برای اجرای معروف و منکر در هر جامعه‌ای، شناخت و درک عرف آن جامعه ضروری می‌باشد؛ تا بدین وسیله تعریف ...

بی تردید قرآن کریم درآفرینش وپردازش تصویرهای هنری واسلوب بلاغی یکی ازآثار بی بدیل درحوزه ادبیات تصویری ومفاهیم وبیان می باشد قرآن بابهره گیری ازصناعات ادبی از جمله علم معانی وآرایه های زبانی در هنر تصویر پردازی وآهنگ وپویایی ووجود حیات درتاروپود موضوعات تنها کتاب آسمانی کامل وفصیح به شمار می آید. قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر اکرم در ادوار مختلف تشریح داده شده و علمای بزرگوار اسلام در مورد موضوعات مختلف قلم فرسایی نموده اند و پیرامون افعال امر و نهی کتابهای مفصل و جامع تدو ...

یکی از دانش‌های بلاغی مهم، علم معانی است که به بررسی اغراض ثانوی متکلّم از انتخاب ساخت‌های زبانی، می‌پردازد. وقتی سخنور فصیح و بلیغ باشد، این نوع کاربرد از نظر کمّی و کیفی در کلام او بیشتر دیده می‌شود. از آن‌جا که مولانا یکی از بزرگ‌ترین سخنوران و شعرای فارسی‌گوی است طبعاً نکات بلاغی زیادی در آثار او دیده می‌شود. در این پژوهش که به بحث در ابعاد ادبی و اخلاقی امر و نهی در دفتر اوّل مثنوی مولوی اختصاص دارد، پس از معرّفی شاعر، به تبیین مباحث علم معانی شامل انشا و خبر و خبر و اق ...

اسلام کامل‌ترین برنامه‌ی زندگی انسان است که بهترین و مناسب‌ترین احکام را در همه‌ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی به بشریت عرضه نموده است و همچنین جهت ضمانت و حسن اجرای احکام و قوانین در جامعه روش‌های خاصّی را به کار گرفته که فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی و همگانی مسلمانان یکی از آن‌هاست. در جامعه‌ی اسلامی، از صدر اسلام، پیامبر گرامی (ص) و اصحاب ایشان و نیز پیشوایان معصوم (علیهم‌السلام) از امر به معروف و نهی از منکر، در جهت پاسد ...