عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس بیماری بورس عفونی، VP3، کلونینگ، الیزا بیماری بورس عفونی، یکی از بیماری‌های بسیار واگیر طیور است که در صنعت طیور در سراسر جهان باعث زیان‌های اقتصادی می‌شود. پس از عفونت با ویروس اولین آنتی‌بادی‌ها بر ضد VP3 ظاهر می-شود، بنابراین پروتئین نوترکیب VP3 می تواند آنتی‌ژن مطلوبی برای استفاده در الیزا ‌باشد. در این مطالعه ژن VP3 ویروس بیماری بورس عفونی با استفاده ازآزمایش RT-PCR تکثیر داده شد و سپس با استفاده از پلاسمید پروکاریوتی بیانی pMal-C2X در E.coli کلون گردید. بیان پرو ...

استروس اویس مگسی با پراکندگی جهانی است که نوزاد آن انگل اجباری و عامل میاز بینی و سینوس‌های گوسفند و بز می‌باشد. علاوه براین به عنوان یکی از عوامل زئونوتیک محسوب شده و سبب ایجاد جراحاتی در چشم، حلق و بینی انسان نیز می‌گردد. به منظور ارزیابی الیزا جهت تشخیص آلودگی استروس اویس در گوسفندان با استفاده از پروتئین‌های مراحل لاروی L2و L3 آن به عنوان آنتی-ژن سوماتیک و دفعی–‌ترشحی، لاروهای استروس اویس جمع‌آوری شد. برای تهیه آنتی‌ژن سوماتیک لاروها با سونیکاتور هموژنیزه شدند. عصاره لار ...

عفونت‌های متاپنوموویروس پرندگان موجب به هم خوردن آرامش پرندگان و خسارت اقتصادی شدید به خصوص در گله‌های بوقلمون تجاری می‌شود. بوقلمون‌ها و ماکیان در هر سنی به عنوان میزبان طبیعی ویروس متاپنوموویروس پرندگان شناخته شده‌اند. بررسی حاضر به منظور مطالعه‌ی سرولوژیک عفونت متاپنوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی کشتار شده در کشتارگاه اهواز انجام گرفت. بدین منظور 184 نمونه سرم خون از 18 گله‌ی جوجه‌ی گوشتی کشتار شده در کشتارگاه اهواز جمع‌آوری شد. پادتن ویژه عفونت متاپنوموویروس پرندگان ب ...

لیشمانیوزاحشایی(کالاآزار)بیماری مشترک کشنده ای است که دراغلب مناطق ایران به صورت اسپورادیک ودر برخی استانها ازجمله، استان کرمان به صورت اندمیک دیده می شود. سگها به عنوان مخازن اصلی بیماری در ایران مطرح هستند، اماگزارش وقوع آلودگی در گربه ها در استان های فارس وآذربایجان شرقی، احتمال نقش داشتن گربه ها دراپیدمیولوژی بیماری را در ایران عنوان می سازد. لذا این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آلودگی به لیشمانیا اینفانتوم درگربه های ولگرد شهر کرمان به روش الیزا صورت پذیرفت. دراین بر ...

میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا از عوامل اصلی تلفات و خسارت‌های اقتصادی در صنعت طیور هستند. به دلیل تأثیر این عوامل بر صنعت طیور کیت‌های آزمایشگاهی مختلفی بر پایه الیزا برای تشخیص عفونت‌های حاصل از این عوامل طراحی شده‌اند. در این کیت‌ها اغلب از یک آنتی‌بادی ثانویه‌ی کانژوگه شده با آنزیم به منظور شناسایی IgG مرغ استفاده می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر نشان‌دار کردن یک آنتی‌بادی مونوکلونال ضد IgG مرغ با آنزیم پراکسیداز و ارزیابی آن در الیزای غیر مستقیم به عنوان آنتی‌بادی ثانویه می‌باش ...

امروزه تکنیک های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور به نژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از بیماری به کار می روند.به منظور بررسی تأثیر کشت مریستم به تنهایی و همراه با تیمار الکتروتراپی در دو ریزنمونه جوانه و گیاهچه بر روی میزان باززایی و تولید گیاهان عاری از ویروس آزمایشی به صورت فاکتوریل 2×2 در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش قبل از کشت مریستم و انجام الکتروتراپی تست الیزا جهت شناسایی آلودگی ویروس ...

آترواسکلروز یکی از مهمترین بیماریهای قلبی عروقی است که علائم آن تجمع لیپیدها و عناصر فیبروز در عروق بزرگ مشخص می شود. دانشمندان در چند دهه قبل نقش مهم عوامل التهابی در آترواسکلروز را مشخص کردند. گزارشها مختلف ثابت کرده اند که مولکولهای چسبان نقش اساسی در توسعه و پیشرفت آترواسکلروز دارند. عملکرد سلولهای اندوتلیال توسط عوامل تغذیه ای از جمله اسیدهای چرب تحت تاثیر قرار می گیرد. مطالعات مختلف شان داده اند که نقش اسیدهای چرب در فرایند التهاب بستگی به نوع اسید چرب دارد. مواد ...

بیماری ریشه گنایی چغندر‌قند (ریزومونیا)، یکی از مهمترین بیماری‌های ویروسی در چغندر‌قند می‌باشد. عـامـل این بیماری ویــروس زردی نکروتیک رگبـرگ چغنـدر‌قنــد است. قارچ Polymyxa betae در ریشه گیاهان آلوده به صورت پارازیت اجباری رشد می‌کند و به عنوان تنها ناقل طبیعی این ویروس شناخته شده است. شناسائی گیاهان آلوده به قارچ عمدتا بر اساس مشاهده مستقیم اسپور‌های استراحتی درون بافت ریشه گیاه می‌باشد. علی رغم سهولت اجرای این روش در شناسائی گیاهان آلوده، انجام مطالعات تکمیلی و کمی جهت مقا ...

هدف:انگل لیشمانیاماژور انگل تک یاخته ای تاژکدار ، با تنوع بیش از 20 گونه دارای گسترش جهانی می باشد. این انگل عامل بیماری لیشمانیازیس پوستی (CL) در انسان است. برای تشخیص این بیماری استفاده از روش های مولکولی حساس تر از روش های میکروسکپی است. استفاده از روش NASBA بدلیل شناسائی انگل زنده دارای ویژگی بالائی است. هدف از این مطالعه استفاده ازتکنیک مولکولی ایزوترمال NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) در تشخیص انگل زنده لیشمانیاماژور در شرایط محیط کشت و از زخم موشها ...