عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجایی که تقریبا در همه جای این کره خاکی آب وجود دارد ما همیشه و همه جا برای انجام پروژه های خاکی با خواص هیدرولیکی خاک ها در ارتباط هستیم. یکی از مهمترین خواص هیدرولیکی خاک ها، خاصیت نفوذپذیری می باشد. علاوه بر این بنا به دلایل زیست محیطی امروزه استفاده از مواد بازیافتی جهت مسلح نمودن و بهبود خواص خاک افزایش چشمگیری یافته است. یکی از این مواد که نقش زیادی در افزایش حجم زمین های دفن زباله دارد مواد پلیمری مانند موکت می باشد. از این رو در تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر افزود ...

در این مطالعه به بررسی تاثیرات الیاف موکت بررفتار شکل‌گیری و توسعه فشار آب حفره‌ای در ماسه در اثر اعمال بارهای ارتعاشی هارمونیک پرداخته شده است. در این راستا از مدلسازی تانک شفاف در مقیاس کوچک استفاده شده است. بدین منظور، الیاف موکت در درصدهای وزنی و نسبت ابعاد مختلف با حفظ درصد تراکم بخش ماسه‌ای با ماسه مخلوط گردیده و متراکم گردید. نمونه‌سازی به روش کوبش خشک انجام شده و نهایتاً نمونه‌ها پس از اشباع‌سازی تحت بار ارتعاشی هارمونیک با فرکانس 2/66 هرتز قرار گرفته و به ارتعاش درآ ...