عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از نیمه دوم قرن بیستم مفهوم مشارکت با نگرشی نو به موضوعی کلیدی در برنامه های توسعه، خصوصاً برنامه‌های توسعه شهری بدل شده است. از مهم‌ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری می‌توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، استفاده بهینه از منابع و امکانات عمومی و خصوصی اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره‌گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، شناخت عوامل موثر بر این امر ضروری است. مشارکت د ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ارتباط رایانه ای همزمان بر توانایی نوشتاری، الگوهای همکاری و انگیزه ی زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور، تعداد 26 زبان آموز دختر در سطح بسندگی زبانی بالای متوسط از یک آموزشگاه زبان انگلیسی به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (گپ اینترنتی آی آر سی و محیط دو بعدی) و یک گروه کنترل (حضوری) تقسیم شدند. به دو گروه آزمایشی، مهارت نوشتاری از طریق دو روش مختلف ارتباط همزمان رایانه ای (گپ اینترنتی آی آر سی و محیط دو بعدی) آموزش داده شد ...

مقاله حاضر با هدف بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4» با روش مشاهده مشارکتی، مصاحبه در جامعه آماری کلیه شهروندان مجیدیه شمالی و حجم نمونه شامل سه گروه و 50 نفر(اعضای گروهها) که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و از بین گروههای تشکیل دهنده قرض الحسنه انتخاب شده اند، انجام شده است. سه گروه به نامهای گروه کیازاد، گروه رفیعی و گروه پویا اقدام به تشکیل صندوقهای قرض الحسنه بین خانمهای محل نموده اند که افراد در هر سن و به هر میزان تحصیلات ...