عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردو غبارها از جمله مخاطرات طبیعی هستند که سالانه خسارتهای زیادی در مناطق مختلف ایجاد می کنند. خراسان جنوبی یکی از مناطقی است که با توجه به نزدیکی به کویر از این رخداد تاثیر می پذیرد و شناسایی الگوهای فشار موثر در وقوع این پدیده ها جهت برنامه ریزی و پیش بینی ضروری است. به منظور شناسایی روزها ی گرد و غبار در استان خراسان جنوبی، داده های روزانه میزان دید افقی و باد، از ایستگاههای سینوپتیک استان طی دوره آماری 2007-1991 استفاده شد. بر اساس تقسیم بندی شایو و دونگ روزهای همراه با گ ...

طوفان‌های گرد و غبار از پدیده‌های مخرب آب و هوایی می‌باشند که همه ساله خسارات جبران ناپذیری به مناطق شهری، مزارع، تاسیسات، جاده‌ها و غیره وارد می‌کنند. این پدیده متاثر از شرایط جوی خاصی است که در صورت شناخت سازوکار تکوین و گسترش آن، می‌توان از آسیب‌های فراوانی که به محیط وارد می‌کنند کاسته و یا با آن مقابله کرد. به دليل موقعيت جغرافيايي ايران در كمربند خشك و نيمه خشك جهان، اين كشور مكرراً در معرض سيستم‌هاي گرد و غبار محلي و سينوپتيكی قرار مي‌گيرد. با توجه به مسیر حرکت سیستم‌ه ...

در دهه های اخیر با طرح مسئله تغییر اقلیم و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن ، علاقه مندی عمومی برای روشن ساختن جلوه های مختلف تغییر اقلیم و تحلیل علمی آنها افزایش یافته است. یکی از مهمترین جلوه های تغییر اقلیم ، افزایش دمای جهانی و افزایش پدیده‌های فرین اقلیمی است. رویدادهای گرم فرین یکی از پدیده‌های فرین اقلیمی است که در طی سال‌های اخیر بیشتر شاهد آن هستیم. هدف این پژوهش شناسایی روزهای گرم فرین و بررسی الگوهای همدید موثر در ایجاد آنها است.با توجه به این اهداف 2 ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رویدادهای حدی اقلیمی و تغییرات آنها در دوره‌های مشاهداتی و آینده با استفاده از ریزمقیاس‌نمایی آماری مدل‌های گردش عمومی و همچنین تجزیه و تحلیل علل وقوع آنها در منطقه شمال‌غرب ایران بوده است. بررسی روند نمایه‌های حدی دما، بارندگی و باد با استفاده از آزمون‌های من- کندال و تخمین‌گر شیب سن نشان داد که روند اکثر نمایه‌های حدی سرد و بارندگی منفی و روند اکثر نمایه‌های حدی گرم مثبت است. نمایه‌های سرعت باد حدی هر دو روند مثبت و منفی را تجربه کرده‌اند. مطالعه رفتار ...

خشکسالی یکی از مخاطرات اقلیمی بوده که کشور ایران را در بین 10 کشورمواجه با این رخداد قرار داده است. شناخت علمی آن به منظور برنامه ریزی، مدیریت ومقابله با مشکلات ناشی از این رخداد ضروری می باشد. با توجه به گستردگی مکانی وتنوع آب و هوایی کشور ایران استعداد وقوع خشکسالی در تمام اقلیم های کشور وجود دارد. قرار گرفتن استان خراسان رضوی درمنطقه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران و در ارتباط با خشکسالی های مکرر سالهای اخیر، همچنین بحرانی شدن منابع آب، این استان به عنوان منطقه مورد مطالعه ...

به دلیل تغییرات زیاد بارندگی در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، کمی بارش و توزیع زمانی نامناسب بارندگی و همچنین اهمیتی که بارندگی در برنامه ریزی‌های کشاورزی دارد بنابراین پایش دوره‌های تر(بارانی) و خشک(بدون باران) بسیار با اهمیت است. لذا شناسایی و بررسی رفتار دوره‌های تر و خشک و مطالعه‌ همدید رویداد‌های فرین این دوره‌ها از مهمترین اهداف این پژوهش است بدین منظور به کمک زنجیره مارکف، دوره‌های تر و خشک 4 ایستگاه سینوپتیک واقع در استان خراسان بررسی شده و در مرحله بعد با معیار قرار ...

سیل یکی از مخاطرات محیطی است که هر ساله خسارات فراوانی به بار می آورد. از آنجا که اغلب ویژگی های محیطی را می توان در ارتباط با الگوهای گردشی تبیین کرد، بررسی و تعیین الگوهای سینوپتیکی مولد سیلاب های مخرب اهمیت خاصی می یابد. در این تحقیق ابتدا از بررسی پیک دبی ایستگاه هیدرومتری شاد آباد ( که در پایین دست رود قمرود قرار دارد) ، روز 31 مارس 2009 بعنوان تاریخ شدیدترین سیل بعد از احداث سد 15 خرداد انتخاب شد.بعد از تعیین روز سیلاب ، این روز از نظر بارندگی مطالعه شد.بارش شهر قم را ...