عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نقش انکارناپذیر انرژی در زندگی بشر و محدود بودن منابع انرژی، تلاش برای حفظ این موهبت الهی، امری کاملاً معقول و ضروري به‌ نظر مي‌رسد. اما از آن‌جا که برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تولید، افزایش در مصرف هر یک از نهاده‌های تولید از جمله انرژی لازم است، بنابراین این‌گونه به‌ نظر می‌رسد که یکی از راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی، افزایش مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید می‌باشد که این امر به نوعی در تضاد با بحث حفاظت و نگهداری از انرژی می‌باشد. از سوي ديگر لزوم حفظ منا ...