عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فراشناخت آگاهی فرد از تفکّر خود هنگام انجام دادن تکالیف و وظایف ، و استفاده از این آگاهی جهت کنترل آنچه انجام می دهد است.(بارون، 1995) که متضمّن برنامه ریزی ، نظارت و ارزشیابی فرد از وظایف و تکالیف شناختی خویش (حفظ کردن ، یادگیری ، حل مسئله ، مطالعه کردن ، خواندن، گوش کردن ، تصمیم گیری ، و درک مطلب) و قضاوت در مورد انجام این تکالیف به نحو موثّر است . هدف اساسی نظریه ی فرا شناخت کمک به دانش آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت فکر کردن است .(نیاز آذری 1382ص 19 ) هدف این تحقیق برر ...

ارائه الگوهای جدید تدریس در مقطع ابتدایی به این تحقیق کاربردی در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اجرا خواهد شد در بخش کوتاه مدت آن، اطلاعاتی در مورد چگونگی تدریس در مقطع ابتدایی کشورهای پیشرفته جهان (آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا) از طریق مصاحبه با والدین و دانش‌آموزانی که به تحصیل در کشورهای مذکور اشتغال داشته و هم‌اکنون در مدارس ایرانی مشغول به تحصیل میباشند بطریق کیفی جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بررسی مقالات ، کتب ، مجلات Internet هم بخش عمده‌ای از داده ...

چکیده تحقیق حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی الگوهای تدریس PWIM ، TBLT و شفاهی بر پیشرفت مکالمه ی زبان انگلیسی دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی اجرا شده است. نمونه ی آماری این تحقیق به حجم 75 نفر، با استفاده از روش انتساب تصادفی و از میان 382 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی دوم راهنمایی شهر رودان انتخاب شده است. این دانش آموزان به طور تصادفی در سه گروه 25 نفری انتساب پیدا کردند که شامل سه گروه آزمایش بودند. درس زبان انگلیسی با سه الگوی فوق در طول سال تحصیلی 92-91 به طور مجزا ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و یادگیری برخی مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی منطقه درودزن شهرستان مرودشت بود. نمونه تحقیق شامل 60 نفر از دانش‌آموزان پایه‌های دوم، سوم و چهارم مدارس ابتدایی فروغ دانش و شهید شریفی منطقه درودزن (سال تحصیلی 92-1391) بود که بصورت در دسترس در دو گروه 30 نفره تحت عنوان گروه الگوی سنتی ...

هدف این پژوهش مقایسه‌ی صلاحیت حرفه‌ای و الگوی تدریس مورد استفاده بین معلمان فارغ‌التحصیل از مراکز تربیت معلم و سایر دانشگاه‌ها بوده و روش پژوهش علی- مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع متوسطه‌ی دوره‌ی اول(راهنمایی سابق) شهرستان مرند که تقریبا 638 نفر و تعداد نمونه نیز 265 نفر بوده که به دو صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده و تصادفی طبقه‌ای(نسبتی) انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته‌ی صلاحیت حرفه‌ای معلمان و الگوی تدریس و برای تج ...

امروزه الگوهای نوین تدریس بیش از هر زمان دیگری مورد تأکید صاحبنظران و اندیشمندان تعلیم و تربیت می باشد و استفاده مطلوب از آنها در نظام های آموزشی توصیه می شود. استفاده از الگوهای نوین تدریس در آموزش موجب تسریع در تحقق اهداف آموزش و پرورش می شود. در شرایط امروز که وسعت اطلاعات موجود با توانایی افراد در استفاده از آن همخوانی ندارد، معلم نباید به مثابه مخزن دانش صرفا به سخنرانی و انتقال و اطلاعات بپردازد، بلکه باید در افزایش مهارت تفکر و استدلال شاگردان خود بکوشد و آنها را از مر ...

هدف اساسی الگوی تدریس دیالکتیک ، تقویت مهارتهای استدلال، داوری، و قدرت تشخیص دانش آموزان است . در روش دیالکتیک ، تلاش بر آن است تا شاگردان به رهبری معلّمشان ، با تعامل و گفتگوی کلاسی شخصاً امکان بالندگی و رشد پیدا کرده و به جای آموختن حقایق و واقعیت‌ها، بینشی عمیق نسبت به مسائل پیدا کنند . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.