عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازار سرمایه جزو بازارهای مالی است که نقش اولیه آن کمک به تبدیل پس‏اندازهای افراد و موسسات به سرمایه‏گذاری در واحدهای تولیدی و اقتصادی می‏باشد. امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه‏های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می‏باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدل‏های برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل می‏شوند. به هر حال پاسخ‌های حاصله ...

در اثر ناهمواری‌های جاده، خودرو در معرض شتاب‌های خطی و زاویه‌ای قرار می‌گیرد که سبب ناراحتی و خستگی سرنشینان می‌شود. با محدود کردن این شتاب‌ها می‌توان راحتی سفر خودرو را بهبود داد. این پژوهش جهت بهبود راحتی سرنشینان سه موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اولین موضوع مربوط به بهینه‌سازی سیستم تعلیق برای بهبود راحتی‌سفر خودرو می‌باشد. بنابراین به منظور ارزیابی میزان راحتی‌ سفر یک خودرو، مقادیر شتاب‌های وارد به سرنشین در فرکانس‌های مختلف با استفاده از چگالی طیفی قدرت مربوط به تح ...

از آنجا که هزینه مواد و مصالح مصرفی یکی از عوامل اصلی در ساخت و ساز می باشد، کاهش آن با استفاده از کمینه کردن وزن یا حجم یک سیستم سازه ای، فرایندی مطلوب است. امروزه در عمل سازه های بتنی بر اساس تجربه مهندسین سازه طراحی می شوند. هدف از بهینه‌سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مسأله است. هنگام طراحی دیوارهای حائل باید ابعاد اولیه ای برای آن حدس زده شود. در این تحقیق با استفاده از بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبور عسل ابعاد اقتصادی ...

در این مقاله به طراحی بهینه سیستم تعلیق 1 غیرفعال خودروپرداخته شده است. مدل استفاده شده در این مسئله، مدل یک-چهارم خودرو سنگین 2 میباشد، که فرم ساده این مدل مطابق شکل ( 1) میباشد. در این بررسی سه متغیر طراحی در نظر گرفته شد که عبارتند از: ثابت سختی فنر و ثابت دمپینگ سیستم تعلیق و همچنین ثابت سختی تایر. به جای استفاده از کمیت راحتی 3 به عنوان معیار عملکرد سیستم تعلیق، از بار دینامیکی تولید شده توسط عمل متقابل 4 خودرو با جاده به عنوان تابع هدف جهت بهینه سازی استفاده میشود. در ا ...

در قسمت اول این پایان‌نامه یک مطالعه (QSPR) جهت پیش‌گویی فاکتور بازداری برخی آفت‌کش‌ها انجام شده است. در ابتدا 3424 توصیف‌کننده صفر تا سه بعدی برای هر مولکول در مجموعه داده‌ها محاسبه شد. سپس با استفاده از الگوریتم زنبور عسل تعداد 6 توصیف‌کننده‌ انتخاب گردیدند. در ادامه از دو روش رگرسیون خطی چندگانه (MLR) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ساخت مدل استفاده شد. ریشه میانگین مربعات خطاها (RMSE) و ضریب همبستگی (r) برای کل داده‌ها با استفاده از مدل MLR به ترتیب 1863/0 و 9426/0 و با ...

هنگام طراحی دیوارهای حائل باید ابعاد اولیه ای برای آن حدس زده شود. طراح برای انتخاب اولیه از تناسبات منطقی دیوارهای حائل که از تجربیات گذشته بدست آمده است استفاده می کند که این ابعاد نسبتی از ارتفاع دیوار می باشند. بررسی ها نشان می دهد که با تغییر شرایط طرح از قبیل مشخصات خاک کف و پشت دیوار حائل، شرایط زلزله خیزی منطقه، ارتفاع دیوار، داشتن محدودیت در انتخاب ابعاد به صورت دلخواه و سایر موارد این ابعاد نمی تواند جوابگوی یک طرح اقتصادی باشد. در این تحقیق، با استفاده از بهینه ساز ...

مدیریت زنجیره تامین به دنبال کاهش ریسک در زنجیره تامین بوده و از این طریق اهدافی چون بهبود سطح رضایت مشتریان، بهینه سازی و مدیریت موجودی ها و سوددهی بیش تر را دنبال می کند در راستای این اهداف تامین کنندگان و مدیریت آن ها نقش مهمی را بر عهده دارند در عصر حاضر برای باقی ماندن در دور رقابت جهانی، تولیدکنندگان به ایجاد تنوع محصولی و خدمت رسانی سریع تر روی آورده اند برای رسیدن به ا ین اهداف اغلب نیاز به برون سپاری در برخی موارد دارند و بدین منظور زنجیره ی تامین آن ها گسترده تر شده ...

در این مقاله موقعیت بهینه وصله پیزوالکتریک 1 بر روی یک تیر موردبررسی قرار گرفته است . در این تحق یق از یک تیر با تکیه گاه ساده که در دو طرف سطح آن وصله های پیزوالکتریک قرار گرفته اند، استفاده شده است که از وصله بالایی به عنوان محرک 2 و از وصله پایینی به عنوان حسگر 3 استفاده می شود(شکل 1). در این مدل عرض وصله ها با عرض تیر برابر در نظر گ رفته شده است و متغیر طراحی موقعیت قرار گرفتن وصلهها میباشد. دامنه ارتعاش تیر به عنوان تابع هدف جهت بهینه سازی در نظر گرفته شده است . در این ت ...

مسئله اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله اهمیت فراوانی دارد، به‌طوری‌که استفاده از آن می‌تواند باعث کاهش چشمگیری در تلفات جانی ناشی از پس‌لرزه‌ها شود. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد دو الگوریتم‌ هوش جمعی، تحت عناوین الگوریتم زنبورعسل(Bees) و الگوریتم اجتماع ذرات یا الگوریتم پرندگان(PSO) در ‌بهینه‌سازی تابع هدف مذکور می باشد. به منظور بهینه نمودن اسکان موقت باید اهداف مهمی مانند حداقل کردن جایجایی جمعیت و توزیع همگن افراد متناسب با ظرفیت مکان‌‌‌‌های امن در سطح شه ...