عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله انتخاب ویژگی که یک مسئله NP-Hard می باشد، یکی از پیچیده ترین مسائل در تشخیص چهره است. در این پژوهش به بررسی کاربرد الگوریتم ازدحام ذرات (PSO ) و الگوریتم رقابتی استعماری(ICA) برای انتخاب ویژگی در مسئله تشخیص چهره می پردازیم که در آن ویژگی‌های استخراج شده برای سیستم تشخیص چهره مورد نظر، با استفاده از توصیفگرSIFT محاسبه شده اند. توصیفگرSIFT به مسئله شناسایی درست تصاویر چهره و تخصیص آنها به یک شخص در پایگاه داده مربوطه، می‌پردازد که در اینجا این تکنیک جدید با الگوریتم های ...

رله‌های اضافه جریان معکوس زمانی که به صورت عمده در سیستم‌های توزیع بکار می‌روند، نمونه‌ای از رله‌های حفاظتی هستند. در یک شبکه نرمال قدرت، رله‌های اضافه جریان بایستی عملکرد سریع، قابلیت اطمینان و انتخاب پذیری را تضمین کنند. خصوصاً انتخاب پذیری مهم‌ترین فاکتور در عملکرد رله اضافه جریان است. این امر با هماهنگی صحیح بین رله‌های اضافه جریان حاصل می‌شود. این نوع رله‌ها، هنگامی که جریان خطا بزرگ‌تر از جریان تنظیمی رله باشد با یک تأخیر قابل تنظیم فرمان قطع را صادر می‌کنند. به منظور ا ...