عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پروژه تهیه جاذب الکل (الکوژل) بر پایه ی کوپلیمرهای تهیه شده از ماکرومر آکریلی پلی اتیلن گلایکول متیل اتر متاکریلات (PEGMEMA) با مونومرهای اسیدی نظیر وینیل فسفونیک اسید (VPA) و آکریلیک اسید است. رفتار تورمی این الکوژل ها در الکل های صنعتی مانند اتانول و متانول مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه مطالعات سینتیکی هوموپلیمریزاسیون محلولی ماکرومر و کوپلیمریزاسیون آن با آکریلیک اسید با استفاده از تکنیک Online 1H-NMR انجام شد. میزان جذب نمونه ها در سه حلال آب? اتانول و ...